uk

mfflogo 

Najít

Semináře

Frank R. de Boer - ceremony of the honorary degree with title of doctor of Physical and Mathematical Sciences, honoris causa.
Location: https://www.cuni.cz/UK-9340.html
file

"Exceptionally good" grant GAUK at DCMP
Location: DCMP
"Mimořádně dobrý" grant GAUK na KFKL Studentský grant GAUK (Grantové agentury Univerzity Karlovy) "Relativistická teorie spinově závislého transportu v materiálech pro spintroniku" řešený na KFKL v letech 2015-17 Davidem Wagenknechtem, Liborem Šmejkalem a Jakubem Šebestou byl v závěrečném hodnocení označen za mimořádně dobrý. Všechny fyzikální cíle byly splněny nad rámec původního záměru; podařilo se vyvinout ucelenou teorii magnetotransportních jevů ve feromagnetech a antiferomagnetech včetně efektivní implementace popisu nenulové teploty do ab initio výpočtů, čehož bylo využito při studiu spintronických jevů a materiálů. Celkový rozpočet projektu byl přes 700 tis. Kč, vzešlo z něj devět publikací a řešitelé se aktivně zúčastnili více než dvaceti konferencí včetně čtyř zvaných přednášek.

Pavel Javorský - Profesorská přednáška
Location: Praha
Soubor

Seminář projektu UNCE
Begin: 15.06.2017, 14:00
Location: Lecture room F2, Ke Karlovu 5, Prague 2
Seminář projektu UNCE Fyzika kondenzovaných látek a funkčních materiálů Matematickofyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 5, Praha Posluchárna F2 Čtvrtek 15. 6. 2017, 14.00 – 16.00

ILL-CZ Information day and Czech neutron community meeting
Begin: 28.04.2017, 08:30
Location: Lecture room F2, Ke Karlovu 5, Prague 2
ILL-CZ Information day and Czech neutron community meeting, Lecture room F2, Ke Karlovu 5, Prague 2, April 28, 2017

Strouhal Lecture - Mark A Novotny: Adiabatic Quantum Computers in 2017: Huge Advance or All Hype?
Begin: 01.03.2017, 14:00
Location: 1.3.2017 from 14:00 in lecture room F1 of the Faculty of Mathematics and Physics, Ke Karlovu 5, Praha 2
Strouhal lecture

Vyšel článek o Janě Kalbáčové Vejpravové: Vědkyně musí stíhat i rodinu
Location: Praha
článek

Fulbright Distinguished Chair on KFKL: prof. Mark A. Novotny
Location: Ke Karlovu 5
Fulbright Distinguished Chair on KFKL: prof. Mark A. Novotny

Orit Orion: Science through the Eyes of Art
Begin: 30.11.2016, 15:30
Location: 30.11.2016 from 15:30 in lecture room F2 of the Faculty of Mathematics and Physics, Ke Karlovu 5, Praha 2
We have a pleasure to invite you to attend special seminar which is part of the Czech-Israeli workshop organized by Institute of Physics ASCR, Prague, Czech Republic

Marie Kratochvílová získala třetí cenu za výzkum těžkofermionových sloučenin v soutěži o Cenu Milana Odehnala
Location: http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/cfs/view.php?content=./content/odehnal.html
Gratulujeme za třetí cenu v soutěži o Cenu Milana Odehnala získala Marii Kratochvílové z Institute for Basic Science, Seoul, která dříve studovala a pracovala na KFKL za výzkum těžkofermionových sloučenin

Najdete nás na Facebooku 

pro studenty moje

banner facility 2