uk

mfflogo 

Najít

Semináře

Michal Vališka: Magnetoelastic effects of the uranium-based compounds
Begin: 14.11.2018, 14:10
Location: lecture room F2, first floor Ke Karlovu 5

Sergiu Arapan: Searching for the rare-earth free permanent magnets with structure predicting methods: possibilities and limitations
Begin: 15.11.2018, 13:00
Location: Thursday 15.11.2018 at 13:00, Ke Karlovu 5, Praha 2 in Seminar room F052

Evgenia Chitrova: Structure and Magnetism of U-based Thin Films and Heterostructures
Begin: 15.11.2018, 14:00
Location: Lecture room F2, Facutly of Mathematics and Physics, First floor Ke Karlovu 5, Prague 2

David Wagenknecht: Alloy analogy model: An efficient treatment of finite temperatures from the first principles
Begin: 28.11.2018, 14:10
Location: lecture room F2, first floor Ke Karlovu 5

Frank R. de Boer - ceremony of the honorary degree with title of doctor of Physical and Mathematical Sciences, honoris causa.
Location: https://www.cuni.cz/UK-9340.html

 
Title: Tomáš Novotný získal 3letý grant GAČR: GA16-19640S Vibrační efekty v nerovnovážném elektronovém transportu přes nanosekundy
Number: 35/35
Status: Closing date exceeded
Location: Ke Karlovu 5, Prague 2

CZ: V tomto projektu vyvineme formalismus založený na nerovnovážných Greenových funkcích pro poruchový popis rozličných aspektů neelastické elektronové tunelovací spektroskopie jako například formulace pomoci rozptylových stavů, spektroskopie pro molekuly s destruktivní interferenci včetně signálu na sčítacích frekvencích a konzistentní zahrnuti šířky čáry. Dále za použití metody výpočtu dráhového integrálu Monte Carlo integraci a s nedávno vyvinutým formalismem pamětove funkce numericky spočteme strukturální a transportní vlastnosti nerovnovážných verzi modelu Andersona a Holsteina a Peierlsovy nestability.

 

EN: In this project we will develop a formalism based on the non-equilibrium Green functions for the perturbative description of various inelastic electron tunneling spectroscopy (IETS) features such as formulation in terms of scattering states, IETS for molecules with negative interference including the overtones signal, and consistent description of the IETS line-width. Furthermore, we will use the path-integral Monte Carlo and recently developed memory function formalism for the numerical calculation of structural as well as transport properties of non-equilibrium versions of Anderson-Holstein and Peierls instability models.


Najdete nás na Facebooku 

pro studenty moje

banner facility 2