uk

mfflogo 

Najít

Semináře

Tomáš Jungwirth: Antiferromagnetic spintronics: From memories to topological phenomena, neuromorphics, and ultra-fast optics
Begin: 07.10.2020, 14:10
Location: lecture room F2, first floor Ke Karlovu 5

Daniel Braithwaite: UTe2: Excitement along the road of heavy fermion superconductivity
Begin: 14.10.2020, 14:10
Location: via ZOOM - link: tba

Jan Honolka: Magnetic order in 2D systems: example of RKKY-coupled Co spins on WS2 monolayers
Begin: 21.10.2020, 14:10
Location: lecture room F2, first floor Ke Karlovu 5

Oddělení magnetických vlastností se zabývá především magnetismem sloučenin na bázi lanthanoidů a aktinoidů (uranu). Jejich specifické magnetické vlastnosti, jež jsou základem pro rozsáhlý průmysl permanentních magnetů a záznamové techniky, byly postupně stále více pojímány v kontextu vlastností dalších (transportních, termodynamických). Jejich společným jmenovatelem je elektronová struktura.

K úspěchům dřívějších let patří objasnění systematiky vývoje magnetismu ve složitých intermetalických sloučeninách uranu či objev a podíl na pochopení příčin tzv. obří magnetorezistence v některích ternárních sloučeninách.
V současnosti disponuje Oddělení magnetických vlastností širokou základnou experimentálních technik pro studium magnetických, transportních a termodynamických vlastností látek v širokém teplotním oboru až do desítek milikelvin, ve vysokých magnetických polích do 14T (připravujeme 20 T) a vysokých tlacích do 10 GPa. Vlastní výzkum se opírá o technologickou bázi umožňující rafinaci kovů, růst kvalitních monokrystalů či vysokotlakou syntézu hydridů. Experimentální techniky jsou doplňovány moderními metodami výpočtů elektronových struktur, které plně zahrnují relativistické jevy, spinovou i orbitální polarizaci. Umožňují hlubší pochopení pozorovaných jevů a do jisté míry i predikci materiálově specifických vlastností.
Řada experimentálních metod, jež nejsou dostupné v Praze, jako např. zdroje synchrotronového záření, neutronů, vysokých magnetických polí, je využívána prostřednictvím mezinárodních konsorcií a kooperací (ESRF Grenoble, ILL Grenoble, NHMFL Tallahassee/Los Alamos). Materiály obsahující transurany Np, Pu, Am jsou studovány v Evropském ústavu pro transurany v Karlsruhe.
Tyto rozsáhlé možnosti jsou v poslední době stále více orientovány na tzv. funkcionální materiály a jevy, jako je obří magnetokalorický jev pozorovaný u některých magnetik, který začíná být využíván v kryogenice, v ekologickém chlazení ap.

Publikace za rok 2013

 1. A. Kolomiets, L. Havela, J. Prchal and A. V. Andreev, Anomalous increase of T-C in UGa2 under pressure, "Journal of the Korean Physical Society" 2013, 62, (10), 1572-1574.
 2. J. Pospisil, G. Nenert, S. Miyashita, H. Kitazawa, Y. Skourski, M. Divis, J. Prokleska and V. Sechovsky, Complex magnetic phase diagram of a geometrically frustrated Sm lattice: Magnetometry and neutron diffraction study of SmPd2Al3, "Physical Review B" 2013, 87, (21), 214405.
 3. M. Klicpera, P. Javorsky and E. Santava, The development of specific heat and electrical resistivity in the CeNixPd1-xIn series, "Journal of Physics-Condensed Matter" 2013, 25, (24), 245501.
 4. I. Tkach, S. Maskova, Z. Matej, N. T. H. Kim-Ngan, A. V. Andreev and L. Havela, Ferromagnetism with T-C=200 K in the amorphous 5f compound UH3Mo0.18, "Physical Review B" 2013, 88, (6), 060407.
 5. M. Dias, P. A. Carvalho, I. C. dos Santos, O. Tougait, L. Havela and A. P. Goncalves, HOLZ Rings in EBSD Patterns of the UFeB4 Compound: Association with a Random Distribution of Planar Defects, "Microscopy and Microanalysis" 2013, 19, (5), 1204-1210.
 6. S. Maskova, A. Kolomiets, L. Havela, A. V. Andreev, P. Svoboda, H. Nakotte and R. Cerny, Hydrogen absorption in RE2T2In compounds, "Journal of Alloys and Compounds" 2013, 580, S105-S108.
 7. S. Maskova, L. Havela, S. Danis, A. Llobet, H. Nakotte, K. Kothapalli, R. Cerny and A. Kolomiets, Impact of hydrogen absorption on crystal structure and magnetic properties of geometrically frustrated Nd2Ni2In, "Journal of Alloys and Compounds" 2013, 566, 22-30.
 8. M. Valiska, J. Pospisil, J. Prokleska, M. Divis, A. Rudajevova, I. Turek and V. Sechovsky, Influence of symmetry on Sm magnetism studied on SmIr2Si2 polymorphs, "Journal of Alloys and Compounds" 2013, 574, 459-466.
 9. J. P. Sanchez, J. C. Griveau, P. Javorsky, E. Colineau, R. Eloirdi, P. Boulet, J. Rebizant, F. Wastin, A. B. Shick and R. Caciuffo, Magnetic and electronic properties of NpCo2: Evidence for long-range magnetic order, "Physical Review B" 2013, 87, (13), 134410.
 10. M. S. Henriques, D. I. Gorbunov, J. C. Waerenborgh, L. Havela, A. V. Andreev, Y. Skourski and A. P. Goncalves, Magnetic, thermal, and transport properties of single-crystalline U3Fe4Ge4, "Journal of Alloys and Compounds" 2013, 555, 304-310.
 11. J. Fikacek, J. Prokleska, J. Prchal, J. Custers and V. Sechovsky, Nature of the magnetic ground state in the mixed valence compound CeRuSn: a single-crystal study, "Journal of Physics-Condensed Matter" 2013, 25, (41), 416006.
 12. Z. S. Liu, V. Sechovsky and M. Divis, A new combined quantum simulation approach for nanomagnets, "Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures" 2013, 47, 128-133.
 13. S. Maskova, L. Havela, A. Kolomiets, K. Miliyanchuk, A. V. Andreev, H. Nakotte, J. Peterson, Y. Skourski, S. Yasin, S. Zherlitsyn and J. Wosnitza, Onset of magnetic order in U-2(Ni1-x Fe-x)(2)Sn-H, "Journal of the Korean Physical Society" 2013, 62, (10), 1542-1546.
 14. J. Kastil, J. Kamarad, K. Knizek, Z. Arnold and P. Javorsky, Peculiar magnetic properties of Er conditioned Ni43Co7Mn31Ga19 at ambient and hydrostatic pressures, "Journal of Alloys and Compounds" 2013, 565, 134-138.
 15. M. Dzevenko, I. Bigun, M. Pustovoychenko, L. Havela and Y. Kalychak, Rare-earth rich indides RE8CoIn3 (RE = Y, Dy-Tm, Lu), "Intermetallics" 2013, 38, 14-18.
 16. P. Cermak, M. Divis, M. Kratochvilova and P. Javorsky, Specific heat study of R2RhIn8 (R=Y, La, Lu) compounds, "Solid State Communications" 2013, 163, 55-59.
 17. P. Javorsky and M. Klicpera, Specific-heat study of Ce(Cu,Al)(4) compounds, "Journal of Magnetism and Magnetic Materials" 2013, 342, 152-155.
 18. N. T. H. Kim-Ngan, I. Tkach, S. Maskova, A. P. Goncalves and L. Havela, Study of decomposition and stabilization of splat-cooled cubic gamma-phase U-Mo alloys, "Journal of Alloys and Compounds" 2013, 580, 223-231.
 19. M. S. Henriques, D. I. Gorbunov, J. C. Waerenborgh, L. Havela, A. B. Shick, M. Divis, A. V. Andreev and A. P. Goncalves, Unusual 5f magnetism in the U2Fe3Ge ternary Laves phase: a single crystal study, "Journal of Physics-Condensed Matter" 2013, 25, (6), 066010.

Další stránky oddělení:       


Zaměstnanci a studenti oddělení:

Vedoucí oddělení Prof. RNDrVladimír SechovskýDrSc.

 

Pedagogičtí pracovníci: Doc. RNDr. Martin DivišCSc.
  Prof. Pavel Javorský, Dr.
  RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. 
  RNDrJiří PrchalPh.D.
  RNDr. Jan Prokleška, PhD.
  Prof. RNDrVladimír SechovskýDrSc.
  Doc. RNDrPavel SvobodaCSc.
  RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. 
  RNDrSilvie Černá, Ph.D. (dříve Mašková)
   
Vědečtí pracovníci: David Filipe Coelho de Almeida Aurélio (TSuNAMI)
  RNDr. Petr Čermák, Ph.D.
  Dr. Ross H. Colman
  Dr. Jeroen Custers
  Doc. RNDrLadislav HavelaCSc.
  Shankar Khanal (TSuNAMI)
  RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.
  RNDr. Marie Hrůzová Kratochvílová, Ph.D.
  Doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. (Vedoucí projektu TSuNAMI)
  RNDr. Michal Vališka, Ph.D.
  Vaibhav T. Varade (TSuNAMI)
  Dr. Timotheus G. A. Verhagen (TSuNAMI)
   
Doktorandi: Mgr. Petr Doležal
  Akinari Kohriki
  Oleksandra Koloskova
  M.Sc. Mahsa Namvari
  Mgr. Petr Opletal
  Mgr. Kristina  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  Mgr. Volodymyr  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  Ing. Martin Žáček
  Bc. Petr Proschek
   
Studenti Anežka Bendová
  Kristýna Drastichová
  Bc. Petr Král 
  Zuzana Mičková 
  Bc. Daniel Staško 
  František Zajíc