uk

mfflogo 

Najít

Práce tohoto oddělení je zaměřena zejména na výzkum v oblasti kvantové teorie kondenzovaného stavu. Studovány jsou jednak elektronové stavy v krystalických i neuspořádaních systémech a magnetické vlastnosti látek, zejména však elektronová struktura a elektronové procesy u povrchů a magnetických multivrstev. Tato studia jsou prováděna metodami ab initio za použití vlastního i přejatého softwarového vybavení na clusterech pracovních stanic v Praze a Vídni. V oblasti kvantového transportu je rozvíjena metoda nerovnovážních Greenovích funkcí v použití na silně nerovnovážné přechodové jevy vyvolané ultrakrátkými laserovými pulsy a jiné nelineární procesy. V oddělení byly také studovány dynamické procesy makroskopické fyziky, zejména suché tření a akustické šíření v granulárních materiálech. Charakteristická je spolupráce jednak s pracovišti AV ČR v Praze a Brně, jednak mezinárodní spolupráce, např. s Centrem Výpočetní Fyziky ve Vídni.

Publikace: http://theory.kfkl.cz/publications.php


 Výuka

Oddělení je zapojeno jednak do základního kursu fyziky na bakalářské úrovni, kde je přenášen jednak kurs Fysika IV - Úvod do atomové fyziky, který byl v oddělení nově vytvořen, jednak Proseminář kvantové fyziky atomových systémů, dále je přednášen základní kurs Kvantová fyzika pro magisterské studium. Ze speciálních přednášek je oddělením zajištěn magisterský kurs Teorie kondensovaních systémů pro experimentátory a Teorie povrchů pro doktorandy (spolu FZÚ AV ČR).

Klíma J., Velický B.: Kvantová mechanika I. Skriptum MFF UK, 1. vyd. SPN Praha 1985, 2. vyd. MFF KU Praha 1992.

Klíma J., Velický B.: Kvantová mechanika II. Skriptum MFF UK, 1. vyd. SPN Praha 1990, 2. vyd. Karolinum Praha 1998


 Stránky oddělení: http://theory.kfkl.cz/


Zaměstnanci a studenti:

Vedoucí oddělení: RNDrTomáš NovotnýPh.D.

 

Pedagogičtí pracovníci: RNDr. Karel CarvaPh.D.
  Doc. RNDr. Martin DivišCSc.
  Prof. RNDrBedřich VelickýCSc.
   
Vědečtí pracovníci: RNDr. Pavel  Baláž, Ph.D.
  Ing. Richard Korytár, Ph.D.
  RNDrTomáš NovotnýPh.D.
  Mgr. Vladislav Pokorný, Ph.D.
  Mgr. Rudolf Sýkora, Ph.D.
  Doc. RNDrIlja TurekDrSc.
   
Doktorandi: Mgr. Alžběta Kadlecová
  Mgr. Jakub Šebesta
  Mgr. David Wagenknecht
   
Studenti:  Bc. Jan Váňa

Najdete nás na Facebooku 

pro studenty moje

banner facility 2