uk

mfflogo 

Najít

Semináře

Jan Prokleška: Magnetism, magnetic phase transitions and magnetic phase diagrams
Begin: 22.05.2019, 14:10
Location: lecture room F2, first floor Ke Karlovu 5

 

 

NOFy 057

Proseminář z kvantové fysiky atomárních soustav 
letní semestr 2014 - 2015

 

 

 

 Přednášky (Vystaveny  budou postupně):
 Přednáška 1.   Měřítka kvantového světa pdf  
 Přednáška 2.   Tepelné fluktuace: Brownův pohyb pdf
 
 Přednáška 3.   Tepelné fluktuace: lineární oscilátor ppt  
 Přednáška 4.   Elektronová optika  pdf  
 Přednáška 5.   Synchrotronové záření ppt     
 Přednáška 6.   Neutronová interferometrie pdf  

 Přednáška 7.   n e k o n a l a   s e

 Přednáška 8.   Vibrace polyatomických molekul pdf

 
   

 Přednáška 10. Molekula čpavku: sláva a pád pdf

 

 Přednáška 11. Nízké teploty pdf 

 

 Přednáška 12. Chladné atomy a BEC pdf

 
   
   
   
   

  

Najdete nás na Facebooku 

pro studenty moje

banner facility 2