uk

mfflogo 

Najít

Prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.

Místnost
F065, přízemí, Ke Karlovu 5
Telefon
+420  22191 1394, +420  22191 1388
Fax
+420  22491 1061
E-mail
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Web page
http://www.xray.cz/priv/kuzel

Curriculum Vitae

Narozen 29.10, Jilemnice, okr. Semily.


Vzdělání a vědecko-pedagogické tituly

 • Matematicko- fyzikální fakulta UK, 1975-1980
 • 1981-1985, interní aspirantura na MFF UK, katedra fyziky polovodičů, oddělení strukturní analýzy
 • 1989 Obhajoba kandidátské disertační práce Analýza profilů rentgenových difrakčních linií a studium dislokací v hexagonálních látkách.
 • 1986 - 1990 odborný pracovník SFIL (Společná fyzikálně inžnírská laboratoř)
 • 1990 - 1995 odborný pracovník, katedra fyziky polovodičů, MFF UK,
 • 1996 vědecký pracovník MFF UK


Zaměření a zkušenosti

Rentgenografické difrakční studium polykrystalických materiálů (dynamika a poruchy krystalové mříže (nitridy a karbidy, jednoduché hexagonálních materiály), rtg profilová analýza, komplexní rtg studium tenkých vrstev, studium napětí a textur, programování.

Asi 80 publikací v odborných časopisech a konferenčních materiálech s téměř 200 citacemi. Recenze článků do mezinárodních časopisů. Víuka v oblasti rtg difrakce a vípočetní techniky.


Zahraniční pobyty

 • 1984 Hornická akademie ve Freibergu (Německo) 3 měsíce
 • 1988 Univerzita v Helsinkách 1 měsíc
 • 1991 dvouměsíční konzultační pobyt na Ústavu chemické technologie v Qingdau (Čína).
 • 1992, 1993 4 měsíce, Technická univerzita ve Virginii (Virginia Tech - Polytechnical Institute and State University, Blacksburg, USA).


Členství ve společnostech a funkce

 • Člen Krystalografické společnosti, JČSMF, FVS
 • Vědecký tajemník Krystalografické společnosti od roku 1991 (příprava a organizace seminářů, distribuce tiskovin Společnosti).
 • Členství a předsednictví v organizačních a programových víborech národních a mezinárodních konferencí.
 • Tajemník Evropského krystalografického kongresu ECM-18 (Praha, 1998).


Ediční činnost

Hlavní a technická redakce dvou knih, elektronické publikace (ECM-18 CD-ROM) a časopisu Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology od r. 1994. ISSN 1210-8526. WWW stránky, ECM-18, Evropská krystalografická asociace, Krystalografická společnost.


Bibliografie: 

Soroka Kužel Mika M R F Buršík J.. Growth and characterization of thin oriented Co3O4 (111) films obtained by decomposition of layered cobaltates NaxCoO2. Journal of Solid State Chemistry 227:17-24, 2015. cited By 0. BibTeX

@article{Buršík201517,
	author = "Buršík, J., Soroka, M., Kužel, R., Mika, F.",
	title = "Growth and characterization of thin oriented Co3O4 (111) films obtained by decomposition of layered cobaltates NaxCoO2",
	journal = "Journal of Solid State Chemistry",
	year = 2015,
	volume = 227,
	pages = "17-24",
	doi = "10.1016/j.jssc.2015.03.014",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84926167667&partnerID=40&md5=f99d0734228accfe10ce7d71bb38237b",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Matěj Kužel Holý Z R V Kriegner D.. Powder diffraction in bragg-brentano geometry with straight linear detectors. Journal of Applied Crystallography 48:613-618, 2015. cited By 0. BibTeX

@article{Kriegner2015613,
	author = "Kriegner, D., Matěj, Z., Kužel, R., Holý, V.",
	title = "Powder diffraction in bragg-brentano geometry with straight linear detectors",
	journal = "Journal of Applied Crystallography",
	year = 2015,
	volume = 48,
	pages = "613-618",
	doi = "10.1107/S1600576715003465",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84926330296&partnerID=40&md5=22b05cddaefb74dd4fde999a70e1b8ba",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Matej Oleynikov Vesely Danis Popelkova Kuzel Z P J S D R Brunatova T.. Thermal stability of titanate nanorods and titania nanowires formed from titanate nanotubes by heating. Materials Characterization 98:26-36, 2014. cited By 0. BibTeX

@article{Brunatova201426,
	author = "Brunatova, T., Matej, Z., Oleynikov, P., Vesely, J., Danis, S., Popelkova, D., Kuzel, R.",
	title = "Thermal stability of titanate nanorods and titania nanowires formed from titanate nanotubes by heating",
	journal = "Materials Characterization",
	year = 2014,
	volume = 98,
	pages = "26-36",
	doi = "10.1016/j.matchar.2014.10.008",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84908415489&partnerID=40&md5=65f1e5020930d8c072f7b45bbb81aa2c",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Popelkova Wan Oleynikov Danis Zou Kuzel D W P S X R Brunatova T.. Study of titanate nanotubes by X-ray and electron diffraction and electron microscopy. Materials Characterization 87:166-171, 2014. cited By 2. BibTeX

@article{Brunatova2014166,
	author = "Brunatova, T., Popelkova, D., Wan, W., Oleynikov, P., Danis, S., Zou, X., Kuzel, R.",
	title = "Study of titanate nanotubes by X-ray and electron diffraction and electron microscopy",
	journal = "Materials Characterization",
	year = 2014,
	volume = 87,
	pages = "166-171",
	doi = "10.1016/j.matchar.2013.11.010",
	note = "cited By 2",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84890838174&partnerID=40&md5=8faad077f841ce88493a92136434e29f",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kadlecová Janeček Matějová Dopita Kužel A M L M R Matěj Z.. Refining bimodal microstructure of materials with Mstruct. Powder Diffraction 29:S35-S41, 2014. cited By 0. BibTeX

@article{Matěj2014S35,
	author = "Matěj, Z., Kadlecová, A., Janeček, M., Matějová, L., Dopita, M., Kužel, R.",
	title = "Refining bimodal microstructure of materials with Mstruct",
	journal = "Powder Diffraction",
	year = 2014,
	volume = 29,
	pages = "S35-S41",
	doi = "10.1017/S0885715614000852",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84919398487&partnerID=40&md5=b3d9d2564a5a08af0f7aa20c15c5010d",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Šperl Frankl Kaiser Mentl Kyncl Lukeš Kužel M J J V J J R Gajdoš L.. Verification of the trend of MPL variation in fatigue by modern methods. Key Engineering Materials 606:99-102, 2014. cited By 1. BibTeX

@article{Gajdoš201499,
	author = "Gajdoš, L., Šperl, M., Frankl, J., Kaiser, J., Mentl, V., Kyncl, J., Lukeš, J., Kužel, R.",
	title = "Verification of the trend of MPL variation in fatigue by modern methods",
	journal = "Key Engineering Materials",
	year = 2014,
	volume = 606,
	pages = "99-102",
	doi = "10.4028/www.scientific.net/KEM.606.99",
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84898845841&partnerID=40&md5=cef1c87160e472573da6b0f4c221e6aa",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Harcuba Stráský Stráská Janeček Pospíšil Kužel Brunátová Holý Ilavský P J J M J R T V J Šmilauerová J.. Ordered array of ω particles in β-Ti matrix studied by small-angle X-ray scattering. Acta Materialia 81:71-82, 2014. cited By 2. BibTeX

@article{Šmilauerová201471,
	author = "Šmilauerová, J., Harcuba, P., Stráský, J., Stráská, J., Janeček, M., Pospíšil, J., Kužel, R., Brunátová, T., Holý, V., Ilavský, J.",
	title = "Ordered array of ω particles in β-Ti matrix studied by small-angle X-ray scattering",
	journal = "Acta Materialia",
	year = 2014,
	volume = 81,
	pages = "71-82",
	doi = "10.1016/j.actamat.2014.06.042",
	note = "cited By 2",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84907189826&partnerID=40&md5=511c51c850318857167b73d793fc5157",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Matějová Kužel L R Matěj Z.. XRD analysis of nanocrystalline anatase powders prepared by various chemical routes: Correlations between micro-structure and crystal structure parameters. Powder Diffraction 28(SUPPL.2):S161-S183, 2013. cited By 4. BibTeX

@article{Matěj2013,
	author = "Matěj, Z., Matějová, L., Kužel, R.",
	title = "XRD analysis of nanocrystalline anatase powders prepared by various chemical routes: Correlations between micro-structure and crystal structure parameters",
	journal = "Powder Diffraction",
	year = 2013,
	volume = 28,
	number = "SUPPL.2",
	pages = "S161-S183",
	doi = "10.1017/S0885715613001061",
	note = "cited By 4",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84887982634&partnerID=40&md5=1e95c2c5c631df93f3d0466a21ff615e",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Čížek Procházka Kužel Novotný Bulíř Lančok Anwand Brauer Connolly McCarthy Krishnamurthy Mosnier J I R M J J W G J E S J -P Melikhova O.. Defect studies of ZnO films prepared by pulsed laser deposition on various substrates. Journal of Physics: Conference Series 443(1), 2013. cited By 0. BibTeX

@article{Melikhova2013,
	author = "Melikhova, O., Čížek, J., Procházka, I., Kužel, R., Novotný, M., Bulíř, J., Lančok, J., Anwand, W., Brauer, G., Connolly, J., McCarthy, E., Krishnamurthy, S., Mosnier, J.-P.",
	title = "Defect studies of ZnO films prepared by pulsed laser deposition on various substrates",
	journal = "Journal of Physics: Conference Series",
	year = 2013,
	volume = 443,
	number = 1,
	doi = "10.1088/1742-6596/443/1/012018",
	art_number = 012018,
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84881049296&partnerID=40&md5=c6668dc2f7a900f75b7d2806364c329d",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Kužel Knížkek Drbohlav R K I Buršík J.. Oriented Y-type hexagonal ferrite thin films prepared by chemical solution deposition. Journal of Solid State Chemistry 203:100-105, 2013. cited By 2. BibTeX

@article{Buršík2013100,
	author = "Buršík, J., Kužel, R., Knížkek, K., Drbohlav, I.",
	title = "Oriented Y-type hexagonal ferrite thin films prepared by chemical solution deposition",
	journal = "Journal of Solid State Chemistry",
	year = 2013,
	volume = 203,
	pages = "100-105",
	doi = "10.1016/jjssc.2013.04.026",
	note = "cited By 2",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84879647808&partnerID=40&md5=e3c160532d2564a7fd8c4e6070457b91",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kim-Ngan Zakrzewska Drogowska Brudnik Balogh Kužel Havela Sechovsky N -T H K K A A G R L V Tarnawski Z.. Hydrogen storage in Ti-TiO2 multilayers. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 4(2), 2013. cited By 5. BibTeX

@article{Tarnawski2013,
	author = "Tarnawski, Z., Kim-Ngan, N.-T.H., Zakrzewska, K., Drogowska, K., Brudnik, A., Balogh, A.G., Kužel, R., Havela, L., Sechovsky, V.",
	title = "Hydrogen storage in Ti-TiO2 multilayers",
	journal = "Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology",
	year = 2013,
	volume = 4,
	number = 2,
	doi = "10.1088/2043-6262/4/2/025004",
	art_number = 025004,
	note = "cited By 5",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84894212496&partnerID=40&md5=8faa5a150e5e817f32a2e52d96163ca4",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Matěj Janeček Z M Kužel R.. In-situ X-Ray diffraction study of thermal stability of Cu and Cu-Zr samples processed by ECAP. Materials Science Forum 753:279-284, 2013. cited By 0. BibTeX

@article{Kužel2013279,
	author = "Kužel, R., Matěj, Z., Janeček, M.",
	title = "In-situ X-Ray diffraction study of thermal stability of Cu and Cu-Zr samples processed by ECAP",
	journal = "Materials Science Forum",
	year = 2013,
	volume = 753,
	pages = "279-284",
	doi = "10.4028/www.scientific.net/MSF.753.279",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84876579562&partnerID=40&md5=8a925b051e26fb45f5e5d754a25b320a",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Buršík J Kužel R.. On X-ray diffraction study of preferred grain orientations in polycrystalline thin films - Multicomponent texture in KTaO3 films. Thin Solid Films 530:2-8, 2013. cited By 4. BibTeX

@article{Kužel20132,
	author = "Kužel, R., Buršík, J.",
	title = "On X-ray diffraction study of preferred grain orientations in polycrystalline thin films - Multicomponent texture in KTaO3 films",
	journal = "Thin Solid Films",
	year = 2013,
	volume = 530,
	pages = "2-8",
	doi = "10.1016/j.tsf.2012.07.057",
	note = "cited By 4",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84874779570&partnerID=40&md5=db1e8a199bcc5fb1306fdd4cfef5c0d4",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Čížek Novotný J M Kužel R.. On X-ray diffraction study of microstructure of ZnO thin nanocrystalline films with strong preferred grain orientation. Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science 44(1):45-57, 2013. cited By 1. BibTeX

@article{Kužel201345,
	author = "Kužel, R., Čížek, J., Novotný, M.",
	title = "On X-ray diffraction study of microstructure of ZnO thin nanocrystalline films with strong preferred grain orientation",
	journal = "Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science",
	year = 2013,
	volume = 44,
	number = 1,
	pages = "45-57",
	doi = "10.1007/s11661-012-1432-x",
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84871988778&partnerID=40&md5=fef0295ba9537cc51bf8e30b1995c5b4",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Lukáč Kužel P R Balík J.. Basal to non-basal transition for in-plane deformation of AZ31 magnesium alloys. Acta Physica Polonica A 122(3):435-438, 2012. cited By 2. BibTeX

@article{Balík2012435,
	author = "Balík, J., Lukáč, P., Kužel, R.",
	title = "Basal to non-basal transition for in-plane deformation of AZ31 magnesium alloys",
	journal = "Acta Physica Polonica A",
	year = 2012,
	volume = 122,
	number = 3,
	pages = "435-438",
	note = "cited By 2",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865857964&partnerID=40&md5=04379550bc4f2296df6600d4229f79af",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Lukáč Procházka Kužel Jirásková Janičkovič Anwand Brauer F I R Y D W G Čížek J.. Characterization of quenched-in vacancies in Fe-Al alloys. Physica B: Condensed Matter 407(14):2659-2664, 2012. cited By 6. BibTeX

@article{Čížek20122659,
	author = "Čížek, J., Lukáč, F., Procházka, I., Kužel, R., Jirásková, Y., Janičkovič, D., Anwand, W., Brauer, G.",
	title = "Characterization of quenched-in vacancies in Fe-Al alloys",
	journal = "Physica B: Condensed Matter",
	year = 2012,
	volume = 407,
	number = 14,
	pages = "2659-2664",
	doi = "10.1016/j.physb.2011.12.122",
	note = "cited By 6",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84861342834&partnerID=40&md5=6c65e5f9d2ff22df94f4fa3ba8015522",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Ciž́ek Kužel Bulíř Lančok Connolly McCarthy Krishnamurthy Mosnier Anwand Brauer J R J J J E S J -P W G Novotný M.. Structural characterization of ZnO thin films grown on various substrates by pulsed laser deposition. Journal of Physics D: Applied Physics 45(22), 2012. cited By 10. BibTeX

@article{Novotný2012,
	author = "Novotný, M., Ciž́ek, J., Kužel, R., Bulíř, J., Lančok, J., Connolly, J., McCarthy, E., Krishnamurthy, S., Mosnier, J.-P., Anwand, W., Brauer, G.",
	title = "Structural characterization of ZnO thin films grown on various substrates by pulsed laser deposition",
	journal = "Journal of Physics D: Applied Physics",
	year = 2012,
	volume = 45,
	number = 22,
	doi = "10.1088/0022-3727/45/22/225101",
	art_number = 225101,
	note = "cited By 10",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84861412711&partnerID=40&md5=aca17d9127c4f08a46c9fba02473f1ef",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Vlček Smola Stulíková Procházka Kužel Jäger Lejček M B I I R A P Čížek J.. Vacancy-like defects associated with icosahedral phase in Mg-Y-Nd-Zr alloys modified by the addition of Zn. Scripta Materialia 66(9):630-633, 2012. cited By 2. BibTeX

@article{Čížek2012630,
	author = "Čížek, J., Vlček, M., Smola, B., Stulíková, I., Procházka, I., Kužel, R., Jäger, A., Lejček, P.",
	title = "Vacancy-like defects associated with icosahedral phase in Mg-Y-Nd-Zr alloys modified by the addition of Zn",
	journal = "Scripta Materialia",
	year = 2012,
	volume = 66,
	number = 9,
	pages = "630-633",
	doi = "10.1016/j.scriptamat.2012.01.054",
	note = "cited By 2",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84858071694&partnerID=40&md5=b198300b909dd60ab9a7447b1c9f20c0",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kužel Nichtová R L Matěj Z.. X-ray diffraction analysis of residual stress in thin polycrystalline anatase films and elastic anisotropy of anatase. Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science 42(11):3323-3332, 2011. cited By 4. BibTeX

@article{Matěj20113323,
	author = "Matěj, Z., Kužel, R., Nichtová, L.",
	title = "X-ray diffraction analysis of residual stress in thin polycrystalline anatase films and elastic anisotropy of anatase",
	journal = "Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science",
	year = 2011,
	volume = 42,
	number = 11,
	pages = "3323-3332",
	doi = "10.1007/s11661-010-0468-z",
	note = "cited By 4",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-80053570153&partnerID=40&md5=eed38a1fd574726d4e14d64bd7b78925",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Drbohlav Frait Knížek Kužel Kouřil I Z K R K Buršík J.. Oriented SrFe12O19 thin films prepared by chemical solution deposition. Journal of Solid State Chemistry 184(11):3085-3094, 2011. cited By 5. BibTeX

@article{Buršík20113085,
	author = "Buršík, J., Drbohlav, I., Frait, Z., Knížek, K., Kužel, R., Kouřil, K.",
	title = "Oriented SrFe12O19 thin films prepared by chemical solution deposition",
	journal = "Journal of Solid State Chemistry",
	year = 2011,
	volume = 184,
	number = 11,
	pages = "3085-3094",
	doi = "10.1016/j.jssc.2011.09.024",
	note = "cited By 5",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-80054889004&partnerID=40&md5=a369b5f4d1ecc0310c043caefbc65a8b",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Lukáč Melikhova Procházka Kužel F O I R Čížek J.. Thermal vacancies in Fe3Al studied by positron annihilation. Acta Materialia 59(10):4068-4078, 2011. cited By 7. BibTeX

@article{Čížek20114068,
	author = "Čížek, J., Lukáč, F., Melikhova, O., Procházka, I., Kužel, R.",
	title = "Thermal vacancies in Fe3Al studied by positron annihilation",
	journal = "Acta Materialia",
	year = 2011,
	volume = 59,
	number = 10,
	pages = "4068-4078",
	doi = "10.1016/j.actamat.2011.03.031",
	note = "cited By 7",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79955554605&partnerID=40&md5=e9a2b79feab5a821e2eb24f181f6fd82",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Janeček Srba Kužel Barnovská Procházka Dobatkin M O R Z I S Čížek J.. Evolution of defects in copper deformed by high-pressure torsion. Acta Materialia 59(6):2322-2329, 2011. cited By 35. BibTeX

@article{Čížek20112322,
	author = "Čížek, J., Janeček, M., Srba, O., Kužel, R., Barnovská, Z., Procházka, I., Dobatkin, S.",
	title = "Evolution of defects in copper deformed by high-pressure torsion",
	journal = "Acta Materialia",
	year = 2011,
	volume = 59,
	number = 6,
	pages = "2322-2329",
	doi = "10.1016/j.actamat.2010.12.028",
	note = "cited By 35",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79951670409&partnerID=40&md5=4aac63d732204030bdd59afffbe5b481",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Mašková Havela Matj Kužel S L Z R Kolomiets A.V.. Effect of hydrogenation on the crystal structure of La2Pd 2In. Journal of Alloys and Compounds 509(10):4185-4189, 2011. cited By 8. BibTeX

@article{Kolomiets20114185,
	author = "Kolomiets, A.V., Mašková, S., Havela, L., Matj, Z., Kužel, R.",
	title = "Effect of hydrogenation on the crystal structure of La2Pd 2In",
	journal = "Journal of Alloys and Compounds",
	year = 2011,
	volume = 509,
	number = 10,
	pages = "4185-4189",
	doi = "10.1016/j.jallcom.2011.01.037",
	note = "cited By 8",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79951518269&partnerID=40&md5=ac86b0db7a9adf3d52f7c6ffcc85bb51",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Krajňák Kužel Gubicza T R J Máthis K.. Structure and mechanical behaviour of interstitial-free steel processed by equal-channel angular pressing. Journal of Alloys and Compounds 509(8):3522-3525, 2011. cited By 9. BibTeX

@article{Máthis20113522,
	author = "Máthis, K., Krajňák, T., Kužel, R., Gubicza, J.",
	title = "Structure and mechanical behaviour of interstitial-free steel processed by equal-channel angular pressing",
	journal = "Journal of Alloys and Compounds",
	year = 2011,
	volume = 509,
	number = 8,
	pages = "3522-3525",
	doi = "10.1016/j.jallcom.2010.12.142",
	note = "cited By 9",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79551471780&partnerID=40&md5=e0565e3e5a81f0291c2263bbdf3a26ad",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Nichtová Matěj Musil L Z J Kužel R.. In-situ X-ray diffraction studies of time and thickness dependence of crystallization of amorphous TiO2 thin films and stress evolution. Thin Solid Films 519(5):1649-1654, 2010. cited By 13. BibTeX

@article{Kužel20101649,
	author = "Kužel, R., Nichtová, L., Matěj, Z., Musil, J.",
	title = "In-situ X-ray diffraction studies of time and thickness dependence of crystallization of amorphous TiO2 thin films and stress evolution",
	journal = "Thin Solid Films",
	year = 2010,
	volume = 519,
	number = 5,
	pages = "1649-1654",
	doi = "10.1016/j.tsf.2010.08.122",
	note = "cited By 13",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-78649802776&partnerID=40&md5=d745ee939fdbd18afcb8008be4ad15b0",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Slouf Klementova Kuzel Kelnar M M R I Kralova D.. Preparation of gram quantities of high-quality titanate nanotubes and their composites with polyamide 6. Materials Chemistry and Physics 124(1):652-657, 2010. cited By 6. BibTeX

@article{Kralova2010652,
	author = "Kralova, D., Slouf, M., Klementova, M., Kuzel, R., Kelnar, I.",
	title = "Preparation of gram quantities of high-quality titanate nanotubes and their composites with polyamide 6",
	journal = "Materials Chemistry and Physics",
	year = 2010,
	volume = 124,
	number = 1,
	pages = "652-657",
	doi = "10.1016/j.matchemphys.2010.07.029",
	note = "cited By 6",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77957242746&partnerID=40&md5=8947f2b8723831e61d4d6380c75838a9",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Janeček Kužel Seifert Dobatkin M R H J S Dopita M.. Microstructure evolution of CuZr polycrystals processed by high-pressure torsion. Journal of Materials Science 45(17):4631-4644, 2010. cited By 10. BibTeX

@article{Dopita20104631,
	author = "Dopita, M., Janeček, M., Kužel, R., Seifert, H.J., Dobatkin, S.",
	title = "Microstructure evolution of CuZr polycrystals processed by high-pressure torsion",
	journal = "Journal of Materials Science",
	year = 2010,
	volume = 45,
	number = 17,
	pages = "4631-4644",
	doi = "10.1007/s10853-010-4643-9",
	note = "cited By 10",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77955426517&partnerID=40&md5=e443c00d3941af96a64cbe891bf7cb48",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Kužel Nichtová R L Matěj Z.. XRD total pattern fitting applied to study of microstructure of TiO2 films. Powder Diffraction 25(2):125-131, 2010. cited By 20. BibTeX

@article{Matěj2010125,
	author = "Matěj, Z., Kužel, R., Nichtová, L.",
	title = "XRD total pattern fitting applied to study of microstructure of TiO2 films",
	journal = "Powder Diffraction",
	year = 2010,
	volume = 25,
	number = 2,
	pages = "125-131",
	doi = "10.1154/1.3392371",
	art_number = "004002PDJ",
	note = "cited By 20",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77956538051&partnerID=40&md5=3f27b4c71d3e6b7faaa274042bb7e5c3",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Janeček Matěj Čížek Dopita Srba M Z J M O Kužel R.. Microstructure of equal-channel angular pressed Cu and Cu-Zr samples studied by different methods. Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science 41(5):1174-1190, 2010. cited By 18. BibTeX

@article{Kužel20101174,
	author = "Kužel, R., Janeček, M., Matěj, Z., Čížek, J., Dopita, M., Srba, O.",
	title = "Microstructure of equal-channel angular pressed Cu and Cu-Zr samples studied by different methods",
	journal = "Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science",
	year = 2010,
	volume = 41,
	number = 5,
	pages = "1174-1190",
	doi = "10.1007/s11661-009-9895-0",
	note = "cited By 18",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77952422877&partnerID=40&md5=9d58a4de70c3ae6588541d8da9769181",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Melikhova Procházka Kuriplach Kužel Brauer Anwand Konstantinova Danilenko O I J R G W T E I A Čížek J.. Defect studies of nanocrystalline zirconia powders and sintered ceramics. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 81(2), 2010. cited By 23. BibTeX

@article{Čížek2010,
	author = "Čížek, J., Melikhova, O., Procházka, I., Kuriplach, J., Kužel, R., Brauer, G., Anwand, W., Konstantinova, T.E., Danilenko, I.A.",
	title = "Defect studies of nanocrystalline zirconia powders and sintered ceramics",
	journal = "Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics",
	year = 2010,
	volume = 81,
	number = 2,
	doi = "10.1103/PhysRevB.81.024116",
	art_number = 024116,
	note = "cited By 23",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77954800588&partnerID=40&md5=6eabbd827ff69fc5b2c9627315e7f8f3",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kužel Matěj Šícha Musil R Z J J Nichtová L.. Time and thickness dependence of crystallization of amorphous magnetron deposited TiO 2 thin films. Zeitschrift fur Kristallographie, Supplement (30):235-240, 2009. cited By 4. BibTeX

@article{Nichtová2009235,
	author = "Nichtová, L., Kužel, R., Matěj, Z., Šícha, J., Musil, J.",
	title = "Time and thickness dependence of crystallization of amorphous magnetron deposited TiO 2 thin films",
	journal = "Zeitschrift fur Kristallographie, Supplement",
	year = 2009,
	number = 30,
	pages = "235-240",
	doi = "10.1524/zksu.2009.0034",
	note = "cited By 4",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77956545226&partnerID=40&md5=65eb1f4c9baa3494b5f3d5f9a673ea26",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Kužel Dopita Janeček Čížek Brunátová R M M J T Matěj Z.. XRD profile analysis of ECAP Cu and Cu + Zr samples. International Journal of Materials Research 100(6):880-883, 2009. cited By 2. BibTeX

@article{Matěj2009880,
	author = "Matěj, Z., Kužel, R., Dopita, M., Janeček, M., Čížek, J., Brunátová, T.",
	title = "XRD profile analysis of ECAP Cu and Cu + Zr samples",
	journal = "International Journal of Materials Research",
	year = 2009,
	volume = 100,
	number = 6,
	pages = "880-883",
	doi = "10.3139/146.110112",
	note = "cited By 2",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77952024419&partnerID=40&md5=f25d87962165429c86d14a4cb030a727",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Janeček Rafaja Uhlíř Matěj Kužel M D J Z R Dopita M.. EBSD investigation of the grain boundary distributions in ultrafine-grained Cu and Cu-Zr polycrystals prepared by equal-channel angular pressing. International Journal of Materials Research 100(6):785-789, 2009. cited By 7. BibTeX

@article{Dopita2009785,
	author = "Dopita, M., Janeček, M., Rafaja, D., Uhlíř, J., Matěj, Z., Kužel, R.",
	title = "EBSD investigation of the grain boundary distributions in ultrafine-grained Cu and Cu-Zr polycrystals prepared by equal-channel angular pressing",
	journal = "International Journal of Materials Research",
	year = 2009,
	volume = 100,
	number = 6,
	pages = "785-789",
	doi = "10.3139/146.110111",
	note = "cited By 7",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77952086080&partnerID=40&md5=13609b427bdc8a507113320d2c7a2ebf",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Nichtová Kužel L R Matěj Z.. Coplanar grazing exit X-ray diffraction on thin polycrystalline films. Zeitschrift fur Kristallographie, Supplement (30):157-162, 2009. cited By 1. BibTeX

@article{Matěj2009157,
	author = "Matěj, Z., Nichtová, L., Kužel, R.",
	title = "Coplanar grazing exit X-ray diffraction on thin polycrystalline films",
	journal = "Zeitschrift fur Kristallographie, Supplement",
	year = 2009,
	number = 30,
	pages = "157-162",
	doi = "10.1524/zksu.2009.0022",
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77956510178&partnerID=40&md5=531c917603e9ccb797b5d848bafe55c6",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Strunz Davydov Kužel P V R Lukáš P.. Evaluation of substructure parameters by peak profile analysis of high-resolution neutron diffraction spectra. Powder Diffraction 24(SUPPL. 1):S26-S30, 2009. cited By 1. BibTeX

@article{Lukáš2009,
	author = "Lukáš, P., Strunz, P., Davydov, V., Kužel, R.",
	title = "Evaluation of substructure parameters by peak profile analysis of high-resolution neutron diffraction spectra",
	journal = "Powder Diffraction",
	year = 2009,
	volume = 24,
	number = "SUPPL. 1",
	pages = "S26-S30",
	doi = "10.1154/1.3134363",
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-68149154789&partnerID=40&md5=ae73edd3f6ccf0a584829c09a2737f81",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Kluson Drobek Kuzel Gregora Kohout Hubicka P M R I M Z Kment S.. Preparation of thin phthalocyanine layers and their structural and absorption properties. Thin Solid Films 517(17):5274-5279, 2009. cited By 14. BibTeX

@article{Kment20095274,
	author = "Kment, S., Kluson, P., Drobek, M., Kuzel, R., Gregora, I., Kohout, M., Hubicka, Z.",
	title = "Preparation of thin phthalocyanine layers and their structural and absorption properties",
	journal = "Thin Solid Films",
	year = 2009,
	volume = 517,
	number = 17,
	pages = "5274-5279",
	doi = "10.1016/j.tsf.2009.03.067",
	note = "cited By 14",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-65649099405&partnerID=40&md5=24f992b5b64a890dc726b8d28a222d31",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Lukáč Drozd Kužel P Z R Balik J.. Strain-hardening behaviour of AZ31 magnesium alloys. International Journal of Materials Research 100(3):322-325, 2009. cited By 7. BibTeX

@article{Balik2009322,
	author = "Balik, J., Lukáč, P., Drozd, Z., Kužel, R.",
	title = "Strain-hardening behaviour of AZ31 magnesium alloys",
	journal = "International Journal of Materials Research",
	year = 2009,
	volume = 100,
	number = 3,
	pages = "322-325",
	doi = "10.3139/146.110042",
	note = "cited By 7",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-66849091896&partnerID=40&md5=1a243b99b3d5e18fef13920fca7bddc3",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Lukáš Strunz Kužel P P R Davydov V.. Evolution of internal stresses in the plain ferritic steel studied by neutron diffraction in situ upon tensile straining. Journal of Physics Condensed Matter 21(9), 2009. cited By 0. BibTeX

@article{Davydov2009,
	author = "Davydov, V., Lukáš, P., Strunz, P., Kužel, R.",
	title = "Evolution of internal stresses in the plain ferritic steel studied by neutron diffraction in situ upon tensile straining",
	journal = "Journal of Physics Condensed Matter",
	year = 2009,
	volume = 21,
	number = 9,
	doi = "10.1088/0953-8984/21/9/095407",
	art_number = 095407,
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-65549095513&partnerID=40&md5=caf9b1de98a32057fa0f239fc95809c3",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Nichtová Matěj Šícha Musil L Z J J Kužel R.. Magnetron deposited TiO2 thin films-crystallization and temperature dependence of microstructure and phase composition. Zeitschrift fur Kristallographie, Supplement (27):287-294, 2008. cited By 3. BibTeX

@article{Kužel2008287,
	author = "Kužel, R., Nichtová, L., Matěj, Z., Šícha, J., Musil, J.",
	title = "Magnetron deposited TiO2 thin films-crystallization and temperature dependence of microstructure and phase composition",
	journal = "Zeitschrift fur Kristallographie, Supplement",
	year = 2008,
	number = 27,
	pages = "287-294",
	doi = "10.1524/zksu.2008.0035",
	note = "cited By 3",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-62749200458&partnerID=40&md5=1120e3ff384e143b5d36f002f4a87e74",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Cherkaska Matěj Janeček Čižek Dopita V Z M J M Kužel R.. Structural studies of submicrocrystalline copper and copper composites by different methods. Zeitschrift fur Kristallographie, Supplement (27):73-80, 2008. cited By 3. BibTeX

@article{Kužel200873,
	author = "Kužel, R., Cherkaska, V., Matěj, Z., Janeček, M., Čižek, J., Dopita, M.",
	title = "Structural studies of submicrocrystalline copper and copper composites by different methods",
	journal = "Zeitschrift fur Kristallographie, Supplement",
	year = 2008,
	number = 27,
	pages = "73-80",
	doi = "10.1524/zksu.2008.0010",
	note = "cited By 3",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-62749111495&partnerID=40&md5=006e9dfadc95cfab9b32e107bf52a800",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Matějová Krečíková Matěj Kužel Strýhal Benada L S Z R Z O Šolcová O.. Structural study of tailored titania thin layers. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 73(8-9):1222-1230, 2008. cited By 0. BibTeX

@article{Šolcová20081222,
	author = "Šolcová, O., Matějová, L., Krečíková, S., Matěj, Z., Kužel, R., Strýhal, Z., Benada, O.",
	title = "Structural study of tailored titania thin layers",
	journal = "Collection of Czechoslovak Chemical Communications",
	year = 2008,
	volume = 73,
	number = "8-9",
	pages = "1222-1230",
	doi = "10.1135/cccc20081222",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-57849112433&partnerID=40&md5=8dd6ae8b36d4835afd29e9da016fd2d0",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Lukáš Strunz Kužel P P R Davydov V.. Single-line diffraction profile analysis method used for evaluation of microstructural parameters in the plain ferritic steel upon tensile straining. Materials Science Forum 571-572:181-188, 2008. cited By 1. BibTeX

@article{Davydov2008181,
	author = "Davydov, V., Lukáš, P., Strunz, P., Kužel, R.",
	title = "Single-line diffraction profile analysis method used for evaluation of microstructural parameters in the plain ferritic steel upon tensile straining",
	journal = "Materials Science Forum",
	year = 2008,
	volume = "571-572",
	pages = "181-188",
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-45749134254&partnerID=40&md5=5231f50623600f02d38b0ed6aeede1df",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Nichtová Heřman Šícha Musil L D J J Kužel R.. Growth of magnetron sputtered TiO2 thin films studied by X-ray scattering. Zeitschrift fur Kristallographie, Supplement 2(26):241-246, 2007. cited By 5. BibTeX

@article{Kužel2007241,
	author = "Kužel, R., Nichtová, L., Heřman, D., Šícha, J., Musil, J.",
	title = "Growth of magnetron sputtered TiO2 thin films studied by X-ray scattering",
	journal = "Zeitschrift fur Kristallographie, Supplement",
	year = 2007,
	volume = 2,
	number = 26,
	pages = "241-246",
	note = "cited By 5",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-54849432292&partnerID=40&md5=743cf7f55f2b8cd27d502010c121a5da",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Procházka Cieslar Kužel Matěj Cherkaska Islamgaliev Kulyasova I M R Z V R K O Čížek J.. Influence of ceramic nanoparticles on grain growth in ultra fine grained copper prepared by high pressure torsion. Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics 4(10):3587-3590, 2007. cited By 2. BibTeX

@article{Čížek20073587,
	author = "Čížek, J., Procházka, I., Cieslar, M., Kužel, R., Matěj, Z., Cherkaska, V., Islamgaliev, R.K., Kulyasova, O.",
	title = "Influence of ceramic nanoparticles on grain growth in ultra fine grained copper prepared by high pressure torsion",
	journal = "Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics",
	year = 2007,
	volume = 4,
	number = 10,
	pages = "3587-3590",
	doi = "10.1002/pssc.200675776",
	note = "cited By 2",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-49949107412&partnerID=40&md5=66bead8397f0a70f3c04f35aadd60c67",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Nichtová Matěj Heřman Šícha Musil L Z D J J Kužel R.. Study of crystallization of magnetron sputtered TiO2 thin films by X-ray scattering. Zeitschrift fur Kristallographie, Supplement 2(26):247-252, 2007. cited By 7. BibTeX

@article{Kužel2007247,
	author = "Kužel, R., Nichtová, L., Matěj, Z., Heřman, D., Šícha, J., Musil, J.",
	title = "Study of crystallization of magnetron sputtered TiO2 thin films by X-ray scattering",
	journal = "Zeitschrift fur Kristallographie, Supplement",
	year = 2007,
	volume = 2,
	number = 26,
	pages = "247-252",
	note = "cited By 7",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-54849424001&partnerID=40&md5=610c735b378e52d103275726f1cbaa6c",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Procházka Smola Stulíková Kužel Matěj Cherkaska Islamgaliev Kulyasova I B I R Z V R K O Čížek J.. Microstructure investigations of ultra-fine grained Mg-Gd alloys prepared by high pressure torsion. Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics 4(10):3591-3594, 2007. cited By 1. BibTeX

@article{Čížek20073591,
	author = "Čížek, J., Procházka, I., Smola, B., Stulíková, I., Kužel, R., Matěj, Z., Cherkaska, V., Islamgaliev, R.K., Kulyasova, O.",
	title = "Microstructure investigations of ultra-fine grained Mg-Gd alloys prepared by high pressure torsion",
	journal = "Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics",
	year = 2007,
	volume = 4,
	number = 10,
	pages = "3591-3594",
	doi = "10.1002/pssc.200675777",
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-49949106643&partnerID=40&md5=20d97194a7c943657d8865ac53f7a812",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Procházka Smola Stulíková Kužel Matěj Cherkaska Islamgaliev Kulyasova I B I R Z V R K O Čížek J.. Microstructure and thermal stability of ultra fine grained Mg-based alloys prepared by high-pressure torsion. Materials Science and Engineering A 462(1-2):121-126, 2007. cited By 38. BibTeX

@article{Čížek2007121,
	author = "Čížek, J., Procházka, I., Smola, B., Stulíková, I., Kužel, R., Matěj, Z., Cherkaska, V., Islamgaliev, R.K., Kulyasova, O.",
	title = "Microstructure and thermal stability of ultra fine grained Mg-based alloys prepared by high-pressure torsion",
	journal = "Materials Science and Engineering A",
	year = 2007,
	volume = 462,
	number = "1-2",
	pages = "121-126",
	doi = "10.1016/j.msea.2006.01.177",
	note = "cited By 38",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-34247513107&partnerID=40&md5=0c5fa1f2bde327e5502ac2a65a29eec0",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Welzel Kužel U R Mittemeijer E.J.. State of the art of powder diffraction: Preface. Zeitschrift fur Kristallographie 222(3-4):III-IV, 2007. cited By 0. BibTeX

@article{Mittemeijer2007,
	author = "Mittemeijer, E.J., Welzel, U., Kužel, R.",
	title = "State of the art of powder diffraction: Preface",
	journal = "Zeitschrift fur Kristallographie",
	year = 2007,
	volume = 222,
	number = "3-4",
	pages = "III-IV",
	doi = "10.1524/zkri.2007.222.3-4.III",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33947599915&partnerID=40&md5=679c8edb1e367705c27bd335498a6622",
	document_type = "Editorial",
	source = "Scopus"
}

R Kuẑel. Kinematical diffraction by distorted crystals - Dislocation X-ray line broadening. Zeitschrift fur Kristallographie 222(3-4):136-149, 2007. cited By 17. BibTeX

@article{Kuẑel2007136,
	author = "Kuẑel, R.",
	title = "Kinematical diffraction by distorted crystals - Dislocation X-ray line broadening",
	journal = "Zeitschrift fur Kristallographie",
	year = 2007,
	volume = 222,
	number = "3-4",
	pages = "136-149",
	doi = "10.1524/zkri.2007.222.3-4.136",
	note = "cited By 17",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33947584238&partnerID=40&md5=9380e0bafc5a4aeb64b09035ab3cca4d",
	document_type = "Review",
	source = "Scopus"
}

Kužel Matěj R Z Šlouf M.. Preparation and characterization of isometric gold nanoparticles with pre-calculated size. Zeitschrift fur Kristallographie, Supplement 2(23):319-324, 2006. cited By 14. BibTeX

@article{Šlouf2006319,
	author = "Šlouf, M., Kužel, R., Matěj, Z.",
	title = "Preparation and characterization of isometric gold nanoparticles with pre-calculated size",
	journal = "Zeitschrift fur Kristallographie, Supplement",
	year = 2006,
	volume = 2,
	number = 23,
	pages = "319-324",
	note = "cited By 14",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33846415822&partnerID=40&md5=0e22ecbd466e48a03d24732d019414ef",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Mittemeijer Welzel E J U Kužel R.. Editorial notes. Zeitschrift fur Kristallographie, Supplement 2(23):xiii-xiv, 2006. cited By 0. BibTeX

@article{Kužel2006,
	author = "Kužel, R., Mittemeijer, E.J., Welzel, U.",
	title = "Editorial notes",
	journal = "Zeitschrift fur Kristallographie, Supplement",
	year = 2006,
	volume = 2,
	number = 23,
	pages = "xiii-xiv",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33846454712&partnerID=40&md5=814d9d37e904739afcfc983f9bb857b1",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

R Kužel. Dislocation line broadening. Zeitschrift fur Kristallographie 221(SUPPL. 23):75-80, 2006. cited By 1. BibTeX

@article{Kužel200675,
	author = "Kužel, R.",
	title = "Dislocation line broadening",
	journal = "Zeitschrift fur Kristallographie",
	year = 2006,
	volume = 221,
	number = "SUPPL. 23",
	pages = "75-80",
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33845808303&partnerID=40&md5=eb9dac5f620c2a43b9879eb38a63abb4",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Procházka Smola Stulíková Kužel Matěj Cherkaska Islamgaliev Kulyasova I B I R Z V R K O Čižek J.. Microstructure and thermal stability of ultra fine grained Mg-based alloys prepared by high pressure torsion. Materials Science Forum 503-504:149-154, 2006. cited By 9. BibTeX

@article{Čižek2006149,
	author = "Čižek, J., Procházka, I., Smola, B., Stulíková, I., Kužel, R., Matěj, Z., Cherkaska, V., Islamgaliev, R.K., Kulyasova, O.",
	title = "Microstructure and thermal stability of ultra fine grained Mg-based alloys prepared by high pressure torsion",
	journal = "Materials Science Forum",
	year = 2006,
	volume = "503-504",
	pages = "149-154",
	note = "cited By 9",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33846833680&partnerID=40&md5=672efb5645288bd3c5289f2fd3450f59",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Kužel Rafaja R D Šimek D.. Reciprocal-space mapping for simultaneous determination of texture and stress in thin films. Journal of Applied Crystallography 39(4):487-501, 2006. cited By 5. BibTeX

@article{Šimek2006487,
	author = "Šimek, D., Kužel, R., Rafaja, D.",
	title = "Reciprocal-space mapping for simultaneous determination of texture and stress in thin films",
	journal = "Journal of Applied Crystallography",
	year = 2006,
	volume = 39,
	number = 4,
	pages = "487-501",
	doi = "10.1107/S0021889806015500",
	note = "cited By 5",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33746395146&partnerID=40&md5=1b3bf32a6e4da4570c41c5c5d07e510e",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Procházka Smola Stulíková Kužel Matěj Cherkaska I B I R Z V Čižek J.. Thermal development of microstructure and precipitation effects in Mg-10wt%Gd alloy. Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science 203(3):466-477, 2006. cited By 20. BibTeX

@article{Čižek2006466,
	author = "Čižek, J., Procházka, I., Smola, B., Stulíková, I., Kužel, R., Matěj, Z., Cherkaska, V.",
	title = "Thermal development of microstructure and precipitation effects in Mg-10wt%Gd alloy",
	journal = "Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science",
	year = 2006,
	volume = 203,
	number = 3,
	pages = "466-477",
	doi = "10.1002/pssa.200521483",
	note = "cited By 20",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33644690209&partnerID=40&md5=e882b668fd3626e2158d0543a4ae0d4d",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Procházka Kužel Bečvář Cieslar Brauer Anwand Kirchheim Pundt I R F M G W R A Čížek J.. Hydrogen-induced defects in niobium studied by positron annihilation spectroscopy. Journal of Alloys and Compounds 404-406(SPEC. ISS.):580-583, 2005. cited By 8. BibTeX

@article{Čížek2005580,
	author = "Čížek, J., Procházka, I., Kužel, R., Bečvář, F., Cieslar, M., Brauer, G., Anwand, W., Kirchheim, R., Pundt, A.",
	title = "Hydrogen-induced defects in niobium studied by positron annihilation spectroscopy",
	journal = "Journal of Alloys and Compounds",
	year = 2005,
	volume = "404-406",
	number = "SPEC. ISS.",
	pages = "580-583",
	doi = "10.1016/j.jallcom.2004.11.125",
	note = "cited By 8",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-28044440921&partnerID=40&md5=848cfe20a6df34f5bd1c0b3ddeee1c26",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Procházka Smola Stulíková Kužel Matěj Cherkaska Islamgaliev Kulyasova I B I R Z V R K O Čížek J.. Microstructure and thermal stability of ultra fine grained Mg and Mg-Gd alloys prepared by high-pressure torsion. Materials Science Forum 482:183-186, 2005. cited By 6. BibTeX

@article{Čížek2005183,
	author = "Čížek, J., Procházka, I., Smola, B., Stulíková, I., Kužel, R., Matěj, Z., Cherkaska, V., Islamgaliev, R.K., Kulyasova, O.",
	title = "Microstructure and thermal stability of ultra fine grained Mg and Mg-Gd alloys prepared by high-pressure torsion",
	journal = "Materials Science Forum",
	year = 2005,
	volume = 482,
	pages = "183-186",
	note = "cited By 6",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-20444373493&partnerID=40&md5=a7d233a952ab518074e3ed59247088bc",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Procházka Smola Stulíková Kužel Cieslar Matěj Cherkaska Brauer Anwand Islamgaliev Kulyasova I B I R M Z V G W R K O Čížek J.. Positron annihilation studies of microstructure of ultra fine grained metals prepared by severe plastic deformation. Materials Science Forum 482:207-210, 2005. cited By 2. BibTeX

@article{Čížek2005207,
	author = "Čížek, J., Procházka, I., Smola, B., Stulíková, I., Kužel, R., Cieslar, M., Matěj, Z., Cherkaska, V., Brauer, G., Anwand, W., Islamgaliev, R.K., Kulyasova, O.",
	title = "Positron annihilation studies of microstructure of ultra fine grained metals prepared by severe plastic deformation",
	journal = "Materials Science Forum",
	year = 2005,
	volume = 482,
	pages = "207-210",
	note = "cited By 2",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-20344386110&partnerID=40&md5=6a871768a5e1b1797e454110e2670dd3",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Procházka Smola Stulíková Kužel Matěj Cherkaska Islamgaliev Kulyasova I B I R Z V R K O Čížek J.. Defects in ultra-fine grained Mg and Mg-based alloys prepared by high pressure torsion studied by positron annihilation. Acta Physica Polonica A 107(5):738-744, 2005. cited By 5. BibTeX

@article{Čížek2005738,
	author = "Čížek, J., Procházka, I., Smola, B., Stulíková, I., Kužel, R., Matěj, Z., Cherkaska, V., Islamgaliev, R.K., Kulyasova, O.",
	title = "Defects in ultra-fine grained Mg and Mg-based alloys prepared by high pressure torsion studied by positron annihilation",
	journal = "Acta Physica Polonica A",
	year = 2005,
	volume = 107,
	number = 5,
	pages = "738-744",
	note = "cited By 5",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-20344400265&partnerID=40&md5=7e74b6010681b2e7f94bfee35e038c8d",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Procházka Kužel Matěj Cherkaska Cieslar Smola Stulíková Brauer Anwand Islamgaliev Kulyasova I R Z V M B I G W R K O Čížek J.. Ultra fine-grained metals prepared by severe plastic deformation: A positron annihilation study. Acta Physica Polonica A 107(5):745-752, 2005. cited By 14. BibTeX

@article{Čížek2005745,
	author = "Čížek, J., Procházka, I., Kužel, R., Matěj, Z., Cherkaska, V., Cieslar, M., Smola, B., Stulíková, I., Brauer, G., Anwand, W., Islamgaliev, R.K., Kulyasova, O.",
	title = "Ultra fine-grained metals prepared by severe plastic deformation: A positron annihilation study",
	journal = "Acta Physica Polonica A",
	year = 2005,
	volume = 107,
	number = 5,
	pages = "745-752",
	note = "cited By 14",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-20344386471&partnerID=40&md5=108ba5e020290ab9bb93450906b6be17",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Havela Kužel Wastin Colineau Gouder L R F E T Rafaja D.. Real structure and magnetic properties of UN thin films. Journal of Alloys and Compounds 386(1-2):87-95, 2005. cited By 22. BibTeX

@article{Rafaja200587,
	author = "Rafaja, D., Havela, L., Kužel, R., Wastin, F., Colineau, E., Gouder, T.",
	title = "Real structure and magnetic properties of UN thin films",
	journal = "Journal of Alloys and Compounds",
	year = 2005,
	volume = 386,
	number = "1-2",
	pages = "87-95",
	doi = "10.1016/j.jallcom.2004.06.020",
	note = "cited By 22",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-10444236610&partnerID=40&md5=73a4a4b91414916dfe356177cabe2440",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Matěj Cherkaska Pešička Čížek Procházka Islamgaliev Z V J J I R K Kužel R.. Structural investigations of submicrocrystalline metals obtained by high-pressure torsion deformation. Journal of Alloys and Compounds 378(1-2):242-247, 2004. cited By 15. BibTeX

@article{Kužel2004242,
	author = "Kužel, R., Matěj, Z., Cherkaska, V., Pešička, J., Čížek, J., Procházka, I., Islamgaliev, R.K.",
	title = "Structural investigations of submicrocrystalline metals obtained by high-pressure torsion deformation",
	journal = "Journal of Alloys and Compounds",
	year = 2004,
	volume = 378,
	number = "1-2",
	pages = "242-247",
	doi = "10.1016/j.jallcom.2003.12.048",
	note = "cited By 15",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-4344699332&partnerID=40&md5=56d43ace1d5c97ff3d193722eb4b89f6",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Šíma Klemm Schreiber Heger Havela Kužel M V G D L R Rafaja D.. X-ray diffraction on nanocrystalline Ti1-xAlxN thin films. Journal of Alloys and Compounds 378(1-2):107-111, 2004. cited By 24. BibTeX

@article{Rafaja2004107,
	author = "Rafaja, D., Šíma, M., Klemm, V., Schreiber, G., Heger, D., Havela, L., Kužel, R.",
	title = "X-ray diffraction on nanocrystalline Ti1-xAlxN thin films",
	journal = "Journal of Alloys and Compounds",
	year = 2004,
	volume = 378,
	number = "1-2",
	pages = "107-111",
	doi = "10.1016/j.jallcom.2003.10.087",
	note = "cited By 24",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-4344569791&partnerID=40&md5=74eb6dbe8706947d6e2d526b6e7e57ce",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Klemm Schreiber Knapp Kužel V G M R Rafaja D.. Interference phenomena observed by X-ray diffraction in nanocrystalline thin films. Journal of Applied Crystallography 37(4):613-620, 2004. cited By 47. BibTeX

@article{Rafaja2004613,
	author = "Rafaja, D., Klemm, V., Schreiber, G., Knapp, M., Kužel, R.",
	title = "Interference phenomena observed by X-ray diffraction in nanocrystalline thin films",
	journal = "Journal of Applied Crystallography",
	year = 2004,
	volume = 37,
	number = 4,
	pages = "613-620",
	doi = "10.1107/S0021889804012701",
	note = "cited By 47",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-4043159891&partnerID=40&md5=3f23e84c2e40ae3f5b298898e859d91d",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Procházka Kužel Cieslar Brauer Anwand Kirchheim Pundt I R M G W R A Člžek J.. Hydrogen-induced defects in niobium studied by positron annihilation. Materials Science Forum 445-446:60-62, 2004. cited By 1. BibTeX

@article{Člžek200460,
	author = "Člžek, J., Procházka, I., Kužel, R., Cieslar, M., Brauer, G., Anwand, W., Kirchheim, R., Pundt, A.",
	title = "Hydrogen-induced defects in niobium studied by positron annihilation",
	journal = "Materials Science Forum",
	year = 2004,
	volume = "445-446",
	pages = "60-62",
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-3142725818&partnerID=40&md5=177194b06b08783b8fbc74a89587d4b9",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Procházka Bečvář Kužel Cieslar Brauer Anwand Kirchheim Pundt I F R M G W R A Čížek J.. Hydrogen-induced defects in bulk niobium. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 69(22):224106-1-224106-13, 2004. cited By 35. BibTeX

@article{Čížek2004,
	author = "Čížek, J., Procházka, I., Bečvář, F., Kužel, R., Cieslar, M., Brauer, G., Anwand, W., Kirchheim, R., Pundt, A.",
	title = "Hydrogen-induced defects in bulk niobium",
	journal = "Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics",
	year = 2004,
	volume = 69,
	number = 22,
	pages = "224106-1-224106-13",
	doi = "10.1103/PhysRevB.69.224106",
	art_number = 224106,
	note = "cited By 35",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-42749108392&partnerID=40&md5=e945f4355894e971809886ed0953d3b2",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Širnek Kub Islamgaliev D J R K Kužel R.. Study of Submicrocrystalline Materials by Conventional Powder Diffraction and Diffuse Scattering in Transmitted Wave. Materials Science Forum 443-444:111-114, 2004. cited By 0. BibTeX

@article{Kužel2004111,
	author = "Kužel, R., Širnek, D., Kub, J., Islamgaliev, R.K.",
	title = "Study of Submicrocrystalline Materials by Conventional Powder Diffraction and Diffuse Scattering in Transmitted Wave",
	journal = "Materials Science Forum",
	year = 2004,
	volume = "443-444",
	pages = "111-114",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0842305074&partnerID=40&md5=98d8039169c12ec33ce4d916bdc4e94c",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Kužel Cappuccio Valvoda R G V Lhotka J.. Thickness Determination of Thin Polycrystalline Films by Grazing Incidence X-Ray Diffraction. Materials Science Forum 443-444:115-118, 2004. cited By 2. BibTeX

@article{Lhotka2004115,
	author = "Lhotka, J., Kužel, R., Cappuccio, G., Valvoda, V.",
	title = "Thickness Determination of Thin Polycrystalline Films by Grazing Incidence X-Ray Diffraction",
	journal = "Materials Science Forum",
	year = 2004,
	volume = "443-444",
	pages = "115-118",
	note = "cited By 2",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-17544395881&partnerID=40&md5=7c68a07d0e354e924e895cee4f0232fa",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Kužel Kub Kunc R J F Šimek D.. Fitting of Reciprocal Space Maps of Thin Films with Texture and Stress. Materials Science Forum 443-444:163-166, 2004. cited By 0. BibTeX

@article{Šimek2004163,
	author = "Šimek, D., Kužel, R., Kub, J., Kunc, F.",
	title = "Fitting of Reciprocal Space Maps of Thin Films with Texture and Stress",
	journal = "Materials Science Forum",
	year = 2004,
	volume = "443-444",
	pages = "163-166",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-17544405056&partnerID=40&md5=34084088ca3c48b53bc10ef8271dfb9e",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Prochazka Kuzel Cieslar Islamgaliev I R M R K Cizek J.. Thermal stability of ultra fine grained copper prepared by high pressure torsion using various pressures. Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials 17:37-44, 2003. cited By 4. BibTeX

@article{Cizek200337,
	author = "Cizek, J., Prochazka, I., Kuzel, R., Cieslar, M., Islamgaliev, R.K.",
	title = "Thermal stability of ultra fine grained copper prepared by high pressure torsion using various pressures",
	journal = "Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials",
	year = 2003,
	volume = 17,
	pages = "37-44",
	note = "cited By 4",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-4344693827&partnerID=40&md5=588a423cc2806d8fc1ed963270db013f",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Prochazka Brauer Anwand Kuzel Cieslar Islamgaliev I G W R M R K Cizek J.. Lateral and depth distribution of defects in ultra-fine grained copper prepared by high-pressure torsion. Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials 17:23-28, 2003. cited By 0. BibTeX

@article{Cizek200323,
	author = "Cizek, J., Prochazka, I., Brauer, G., Anwand, W., Kuzel, R., Cieslar, M., Islamgaliev, R.K.",
	title = "Lateral and depth distribution of defects in ultra-fine grained copper prepared by high-pressure torsion",
	journal = "Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials",
	year = 2003,
	volume = 17,
	pages = "23-28",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-4644252649&partnerID=40&md5=1e1508041c8f1581a1b9d432ee9e4eb4",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kužel Dronhofer Eggeler R A G Pešička J.. The evolution of dislocation density during heat treatment and creep of tempered martensite ferritic steels. Acta Materialia 51(16):4847-4862, 2003. cited By 157. BibTeX

@article{Pešička20034847,
	author = "Pešička, J., Kužel, R., Dronhofer, A., Eggeler, G.",
	title = "The evolution of dislocation density during heat treatment and creep of tempered martensite ferritic steels",
	journal = "Acta Materialia",
	year = 2003,
	volume = 51,
	number = 16,
	pages = "4847-4862",
	doi = "10.1016/S1359-6454(03)00324-0",
	note = "cited By 157",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0042510294&partnerID=40&md5=cfc3227d417d5db137590aa8c92bdec6",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kužel Marek Drbohlav R J I Buršík J.. Textured PbTiO3, Pb(Ca)TiO3-Al2O3 composite films prepared by chemical solution deposition method. Journal of Sol-Gel Science and Technology 26(1-3):727-733, 2003. cited By 0. BibTeX

@article{Buršík2003727,
	author = "Buršík, J., Kužel, R., Marek, J., Drbohlav, I.",
	title = "Textured PbTiO3, Pb(Ca)TiO3-Al2O3 composite films prepared by chemical solution deposition method",
	journal = "Journal of Sol-Gel Science and Technology",
	year = 2003,
	volume = 26,
	number = "1-3",
	pages = "727-733",
	doi = "10.1023/A:1020746121413",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0037265331&partnerID=40&md5=b46183d2118d40f2d9acd4b8abb97377",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Procházka Brauer Anwand Kužel Cieslar Islamgaliev I G W R M R K Čížek J.. Spatial distribution of defects in ultra-fine grained copper prepared by high-pressure torsion. Physica Status Solidi (A) Applied Research 195(2):335-349, 2003. cited By 14. BibTeX

@article{Čížek2003335,
	author = "Čížek, J., Procházka, I., Brauer, G., Anwand, W., Kužel, R., Cieslar, M., Islamgaliev, R.K.",
	title = "Spatial distribution of defects in ultra-fine grained copper prepared by high-pressure torsion",
	journal = "Physica Status Solidi (A) Applied Research",
	year = 2003,
	volume = 195,
	number = 2,
	pages = "335-349",
	doi = "10.1002/pssa.200305929",
	note = "cited By 14",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0037286366&partnerID=40&md5=8175c23ed930681b36c7ff7439d11eca",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Petzelt Železný Pashkin Pokorný Drbohlav Kužel Rafaja Gorshunov Dressel Ohly Hoffmann-Eifert Waser J V A J I R D B P M C S R Ostapchuk T.. Origin of soft-mode stiffening and reduced dielectric response in SrTiO3 thin films. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 66(23):2354061-23540612, 2002. cited By 79. BibTeX

@article{Ostapchuk20022354061,
	author = "Ostapchuk, T., Petzelt, J., Železný, V., Pashkin, A., Pokorný, J., Drbohlav, I., Kužel, R., Rafaja, D., Gorshunov, B.P., Dressel, M., Ohly, C., Hoffmann-Eifert, S., Waser, R.",
	title = "Origin of soft-mode stiffening and reduced dielectric response in SrTiO3 thin films",
	journal = "Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics",
	year = 2002,
	volume = 66,
	number = 23,
	pages = "2354061-23540612",
	art_number = 235406,
	note = "cited By 79",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0037116121&partnerID=40&md5=f9a9e05cacedc2df4aa0ade16bc0c36d",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Hejtmánek Knížek Maryško Pollert Dlouhá Vratislav Kužel Hervieu J K M E M S R M Jirák Z.. Structure and magnetism in the Pr1-xNaxMnO3 perovskites (0 ≤ x ≤ 0.2). Journal of Magnetism and Magnetic Materials 250:275-287, 2002. cited By 29. BibTeX

@article{Jirák2002275,
	author = "Jirák, Z., Hejtmánek, J., Knížek, K., Maryško, M., Pollert, E., Dlouhá, M., Vratislav, S., Kužel, R., Hervieu, M.",
	title = "Structure and magnetism in the Pr1-xNaxMnO3 perovskites (0 ≤ x ≤ 0.2)",
	journal = "Journal of Magnetism and Magnetic Materials",
	year = 2002,
	volume = 250,
	pages = "275-287",
	doi = "10.1016/S0304-8853(02)00409-2",
	note = "cited By 29",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0036751683&partnerID=40&md5=f4f373c3bce6aea63ac36612fb261158",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Pollert Jirák Sedmidubský Strejc Maignan Martin Ch. Hardy Kužel Tomioka E Z D A A V R Y Hejtmánek J.. Magnetism and transport in Pr1-xSrxMnO3 single crystals (0.48≤x≤0.57). Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 66(1):144261-144268, 2002. cited By 27. BibTeX

@article{Hejtmánek2002144261,
	author = "Hejtmánek, J., Pollert, E., Jirák, Z., Sedmidubský, D., Strejc, A., Maignan, A., Martin, Ch., Hardy, V., Kužel, R., Tomioka, Y.",
	title = "Magnetism and transport in Pr1-xSrxMnO3 single crystals (0.48≤x≤0.57)",
	journal = "Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics",
	year = 2002,
	volume = 66,
	number = 1,
	pages = "144261-144268",
	art_number = 014426,
	note = "cited By 27",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-17144453316&partnerID=40&md5=64e237d53fe3a2babbb1fb59ffbc7f58",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Procházka Kužel Islamgaliev I R R K Čížek J.. Influence of Al2O3 nanoparticles on the thermal stability of ultra-fine grained copper prepared by high pressure torsion. Monatshefte fur Chemie 133(6):873-887, 2002. cited By 2. BibTeX

@article{Čížek2002873,
	author = "Čížek, J., Procházka, I., Kužel, R., Islamgaliev, R.K.",
	title = "Influence of Al2O3 nanoparticles on the thermal stability of ultra-fine grained copper prepared by high pressure torsion",
	journal = "Monatshefte fur Chemie",
	year = 2002,
	volume = 133,
	number = 6,
	pages = "873-887",
	doi = "10.1007/s007060200059",
	note = "cited By 2",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-57249116154&partnerID=40&md5=a2dca3e315911b582079c1b22f402270",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Procházka Melikhova Brauer Anwand Kužel Cieslar Islamgaliev I O G W R M R K Cížek J.. Investigation of spatial distribution of defects in ultra-fine grained copper. Applied Surface Science 194(1-4):140-144, 2002. cited By 7. BibTeX

@article{Cížek2002140,
	author = "Cížek, J., Procházka, I., Melikhova, O., Brauer, G., Anwand, W., Kužel, R., Cieslar, M., Islamgaliev, R.K.",
	title = "Investigation of spatial distribution of defects in ultra-fine grained copper",
	journal = "Applied Surface Science",
	year = 2002,
	volume = 194,
	number = "1-4",
	pages = "140-144",
	doi = "10.1016/S0169-4332(02)00114-9",
	note = "cited By 7",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0037150627&partnerID=40&md5=1123bae9899469a997f138dc01dc2972",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Jirák Hejtmánek Strejc Kužel Hardy Z J A R V Pollert E.. Detailed study of the structural and magnetic transitions in Pr1-xSrxMnO3 single crystals (0.48 ≤ x ≤ 0.57). Journal of Magnetism and Magnetic Materials 246(1-2):290-296, 2002. cited By 28. BibTeX

@article{Pollert2002290,
	author = "Pollert, E., Jirák, Z., Hejtmánek, J., Strejc, A., Kužel, R., Hardy, V.",
	title = "Detailed study of the structural and magnetic transitions in Pr1-xSrxMnO3 single crystals (0.48 ≤ x ≤ 0.57)",
	journal = "Journal of Magnetism and Magnetic Materials",
	year = 2002,
	volume = 246,
	number = "1-2",
	pages = "290-296",
	doi = "10.1016/S0304-8853(02)00076-8",
	note = "cited By 28",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0036531062&partnerID=40&md5=e974c117ce1839f00ab177804899a1f7",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Procházka Cieslar Kužel Kuriplach Chmelík Stulíková Bečvář Melikhova Islamgaliev I M R J F I F O R K Čížek J.. Thermal stability of ultrafine grained copper. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 65(9):941061-9410616, 2002. cited By 51. BibTeX

@article{Čížek2002941061,
	author = "Čížek, J., Procházka, I., Cieslar, M., Kužel, R., Kuriplach, J., Chmelík, F., Stulíková, I., Bečvář, F., Melikhova, O., Islamgaliev, R.K.",
	title = "Thermal stability of ultrafine grained copper",
	journal = "Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics",
	year = 2002,
	volume = 65,
	number = 9,
	pages = "941061-9410616",
	art_number = 094106,
	note = "cited By 51",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-3142714648&partnerID=40&md5=b35ea1143f163a0b49d6855a6752a409",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Čížek Procházka Chmelík Islamgaliev Amirkhanov J I F R K N M Kuzel R.. Structural studies of ultrafine grained copper obtained by severe plastic deformation. Materials Science Forum 378-381(II):463-468, 2001. cited By 7. BibTeX

@article{Kuzel2001463,
	author = "Kuzel, R., Čížek, J., Procházka, I., Chmelík, F., Islamgaliev, R.K., Amirkhanov, N.M.",
	title = "Structural studies of ultrafine grained copper obtained by severe plastic deformation",
	journal = "Materials Science Forum",
	year = 2001,
	volume = "378-381",
	number = "II",
	pages = "463-468",
	note = "cited By 7",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-18844469255&partnerID=40&md5=9c8612a2418f20916cfbd727471d6413",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Kužel Cappuccio Valvoda R G V Lhotka J.. Thickness determination of thin polycrystalline film by grazing incidence X-ray diffraction. Surface and Coatings Technology 148(1):96-101, 2001. cited By 14. BibTeX

@article{Lhotka200196,
	author = "Lhotka, J., Kužel, R., Cappuccio, G., Valvoda, V.",
	title = "Thickness determination of thin polycrystalline film by grazing incidence X-ray diffraction",
	journal = "Surface and Coatings Technology",
	year = 2001,
	volume = 148,
	number = 1,
	pages = "96-101",
	note = "cited By 14",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0035517209&partnerID=40&md5=28ec9d57c84cb980fe254e450197473d",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kužel Vaněk R P Buršík J.. The textured PbTiO3-A12O3 composite films prepared by the sol-gel method. International Journal of Inorganic Materials 3(6):485-492, 2001. cited By 3. BibTeX

@article{Buršík2001485,
	author = "Buršík, J., Kužel, R., Vaněk, P.",
	title = "The textured PbTiO3-A12O3 composite films prepared by the sol-gel method",
	journal = "International Journal of Inorganic Materials",
	year = 2001,
	volume = 3,
	number = 6,
	pages = "485-492",
	doi = "10.1016/S1466-6049(01)00065-4",
	note = "cited By 3",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0034859406&partnerID=40&md5=a5e8550c28278645124896e430af2503",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Vank Kuzel Studnicka Zelezný P R V V Bursík J.. Textured PbTiO3-Al2O3 composite films prepared by chemical solution deposition. Journal of the European Ceramic Society 21(10-11):1503-1507, 2001. cited By 5. BibTeX

@article{Bursík20011503,
	author = "Bursík, J., Vank, P., Kuzel, R., Studnicka, V., Zelezný, V.",
	title = "Textured PbTiO3-Al2O3 composite films prepared by chemical solution deposition",
	journal = "Journal of the European Ceramic Society",
	year = 2001,
	volume = 21,
	number = "10-11",
	pages = "1503-1507",
	doi = "10.1016/S0955-2219(01)00051-6",
	note = "cited By 5",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0034882442&partnerID=40&md5=e71834e148acea679b6cb5ea294e7e94",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Wadsworth Münz Kuzel Jr. Valvoda I W -D R V Lewis D.B.. Structure and stress of TiAlN/CrN superlattice coatings as a function of CrN layer thickness. Surface and Coatings Technology 116-119:284-291, 1999. cited By 43. BibTeX

@article{Lewis1999284,
	author = "Lewis, D.B., Wadsworth, I., Münz, W.-D., Kuzel Jr., R., Valvoda, V.",
	title = "Structure and stress of TiAlN/CrN superlattice coatings as a function of CrN layer thickness",
	journal = "Surface and Coatings Technology",
	year = 1999,
	volume = "116-119",
	pages = "284-291",
	doi = "10.1016/S0257-8972(99)00132-2",
	note = "cited By 43",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0033369237&partnerID=40&md5=982a53d6b56f1605ca442c37dfd5929a",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Kuzel Mikov Igo Burianek Chmelik Valiev R S N A V J F R Z Islamgaliev R.K.. Structure of silicon processed by severe plastic deformation. Materials Science and Engineering A 266(1-2):205-210, 1999. cited By 18. BibTeX

@article{Islamgaliev1999205,
	author = "Islamgaliev, R.K., Kuzel, R., Mikov, S.N., Igo, A.V., Burianek, J., Chmelik, F., Valiev, R.Z.",
	title = "Structure of silicon processed by severe plastic deformation",
	journal = "Materials Science and Engineering A",
	year = 1999,
	volume = 266,
	number = "1-2",
	pages = "205-210",
	note = "cited By 18",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0032623853&partnerID=40&md5=4a3095b730e6da4c1c823635dcb4c33d",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Donohue Lembke Münz Kuzel Jr. Valvoda Blomfield L A M W -D R V C J Lewis D.B.. The influence of the yttrium content on the structure and properties of Ti1-x-y-zAlxCryYzN PVD hard coatings. Surface and Coatings Technology 114(2-3):187-199, 1999. cited By 44. BibTeX

@article{Lewis1999187,
	author = "Lewis, D.B., Donohue, L.A., Lembke, M., Münz, W.-D., Kuzel Jr., R., Valvoda, V., Blomfield, C.J.",
	title = "The influence of the yttrium content on the structure and properties of Ti1-x-y-zAlxCryYzN PVD hard coatings",
	journal = "Surface and Coatings Technology",
	year = 1999,
	volume = 114,
	number = "2-3",
	pages = "187-199",
	note = "cited By 44",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0032629207&partnerID=40&md5=4e74330580c645cb543a0356c6cb26cd",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kuzel Mikov Obraztsova Chmelik R S N E D F Islamgaliev R.K.. Structure and optical properties of nanostructured germanium and silicon processed by severe plastic deformation. Nanostructured Materials 12(5):919-922, 1999. cited By 0. BibTeX

@article{Islamgaliev1999919,
	author = "Islamgaliev, R.K., Kuzel, R., Mikov, S.N., Obraztsova, E.D., Chmelik, F.",
	title = "Structure and optical properties of nanostructured germanium and silicon processed by severe plastic deformation",
	journal = "Nanostructured Materials",
	year = 1999,
	volume = 12,
	number = 5,
	pages = "919-922",
	doi = "10.1016/S0965-9773(99)00267-6",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0032593912&partnerID=40&md5=ed23cfe39172d5d525af20ae4bdfcf5e",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Islamgaliev Chmelík R K F Kužel R.. Structural studies of submicron grained copper, germanium and silicon. Materials Science Forum 278-281(PART 2):496-501, 1998. cited By 1. BibTeX

@article{Kužel1998496,
	author = "Kužel, R., Islamgaliev, R.K., Chmelík, F.",
	title = "Structural studies of submicron grained copper, germanium and silicon",
	journal = "Materials Science Forum",
	year = 1998,
	volume = "278-281",
	number = "PART 2",
	pages = "496-501",
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0031629368&partnerID=40&md5=e0fc446a2b9e33d893477724abfe831b",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kuzel Obraztsova Burianek Chmelik Valiev R E D J F R Z Islamgaliev R.K.. TEM, XRD and Raman scattering of germanium processed by severe deformation. Materials Science and Engineering A 249(1-2):152-157, 1998. cited By 7. BibTeX

@article{Islamgaliev1998152,
	author = "Islamgaliev, R.K., Kuzel, R., Obraztsova, E.D., Burianek, J., Chmelik, F., Valiev, R.Z.",
	title = "TEM, XRD and Raman scattering of germanium processed by severe deformation",
	journal = "Materials Science and Engineering A",
	year = 1998,
	volume = 249,
	number = "1-2",
	pages = "152-157",
	note = "cited By 7",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0039988549&partnerID=40&md5=dc7ac831299af42dad18ab0ca529db0d",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kužel R Houska C.R.. Simplified elastic models for disk-shaped precipitates. Journal of Materials Science 32(10):2735-2744, 1997. cited By 0. BibTeX

@article{Houska19972735,
	author = "Houska, C.R., Kužel, R.",
	title = "Simplified elastic models for disk-shaped precipitates",
	journal = "Journal of Materials Science",
	year = 1997,
	volume = 32,
	number = 10,
	pages = "2735-2744",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0031140870&partnerID=40&md5=b851c09c4d942c2a3868b46ff24ceeab",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

He Houska B C R Kužel R.. Characterization of severe matrix distortions during phase separation from the redistribution of diffracted intensities. Journal of Materials Science 32(9):2451-2467, 1997. cited By 7. BibTeX

@article{Kužel19972451,
	author = "Kužel, R., He, B., Houska, C.R.",
	title = "Characterization of severe matrix distortions during phase separation from the redistribution of diffracted intensities",
	journal = "Journal of Materials Science",
	year = 1997,
	volume = 32,
	number = 9,
	pages = "2451-2467",
	note = "cited By 7",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0031141147&partnerID=40&md5=b88aae7c43c0844d1d6733c9e664d496",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Chmelik Kuzel F R Islamgaliev R.K.. Thermal stability of submicron grained copper and nickel. Materials Science and Engineering A 237(1):43-51, 1997. cited By 90. BibTeX

@article{Islamgaliev199743,
	author = "Islamgaliev, R.K., Chmelik, F., Kuzel, R.",
	title = "Thermal stability of submicron grained copper and nickel",
	journal = "Materials Science and Engineering A",
	year = 1997,
	volume = 237,
	number = 1,
	pages = "43-51",
	note = "cited By 90",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0001867267&partnerID=40&md5=5dabea46a1ff0793679873688a4818df",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Chmelik Kuzel F R Islamgaliev R.K.. Thermal structure changes in copper and nickel processed by severe plastic deformation. Materials Science and Engineering A 234-236:335-338, 1997. cited By 31. BibTeX

@article{Islamgaliev1997335,
	author = "Islamgaliev, R.K., Chmelik, F., Kuzel, R.",
	title = "Thermal structure changes in copper and nickel processed by severe plastic deformation",
	journal = "Materials Science and Engineering A",
	year = 1997,
	volume = "234-236",
	pages = "335-338",
	note = "cited By 31",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0001867268&partnerID=40&md5=727ab5877ed706a711dde647ea4d6840",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Prokeš Kužel Stejskal Kratochvíl J R J P Křivka I.. Electrically Active Compostites Based on Polyaniline [Elektricky aktivní kompozity na bázi polyanilinu]. Chemicke Listy 90(1):61-65, 1996. cited By 4. BibTeX

@article{Křivka199661,
	author = "Křivka, I., Prokeš, J., Kužel, R., Stejskal, J., Kratochvíl, P.",
	title = "Electrically Active Compostites Based on Polyaniline [Elektricky aktivní kompozity na bázi polyanilinu]",
	journal = "Chemicke Listy",
	year = 1996,
	volume = 90,
	number = 1,
	pages = "61-65",
	note = "cited By 4",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0041685685&partnerID=40&md5=6d9e900bf0f3581af6e57d4fa20df188",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Valvoda Kužel Perry Treglio V R A J J R Rafaja D.. XRD characterization of ion-implanted TiN coatings. Surface and Coatings Technology 86-87(PART 1):302-308, 1996. cited By 26. BibTeX

@article{Rafaja1996302,
	author = "Rafaja, D., Valvoda, V., Kužel, R., Perry, A.J., Treglio, J.R.",
	title = "XRD characterization of ion-implanted TiN coatings",
	journal = "Surface and Coatings Technology",
	year = 1996,
	volume = "86-87",
	number = "PART 1",
	pages = "302-308",
	doi = "10.1016/S0257-8972(96)03044-7",
	note = "cited By 26",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0030401042&partnerID=40&md5=ce2043691c95b9a800c5e2a077b85487",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Křivka Kužel Stejskal Kratochvíl I R J P Prokeš J.. Electrical properties of poly(aniline-co-p-phenylenediamine) copolymers. International Journal of Electronics 81(4):407-417, 1996. cited By 13. BibTeX

@article{Prokeš1996407,
	author = "Prokeš, J., Křivka, I., Kužel, R., Stejskal, J., Kratochvíl, P.",
	title = "Electrical properties of poly(aniline-co-p-phenylenediamine) copolymers",
	journal = "International Journal of Electronics",
	year = 1996,
	volume = 81,
	number = 4,
	pages = "407-417",
	note = "cited By 13",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0030264423&partnerID=40&md5=b7038692da265a0a490bdba20f668ea0",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Černý Valvoda Blomberg Merisalo Kadlec R V M M S Kužel Jr. R.. Complex XRD microstructural studies of hard coatings applied to PVD-deposited TiN films Part II. Transition from porous to compact films and microstructural inhomogeneity of the layers. Thin Solid Films 268(1-2):72-82, 1995. cited By 19. BibTeX

@article{KuželJr.199572,
	author = "Kužel Jr., R., Černý, R., Valvoda, V., Blomberg, M., Merisalo, M., Kadlec, S.",
	title = "Complex XRD microstructural studies of hard coatings applied to PVD-deposited TiN films Part II. Transition from porous to compact films and microstructural inhomogeneity of the layers",
	journal = "Thin Solid Films",
	year = 1995,
	volume = 268,
	number = "1-2",
	pages = "72-82",
	doi = "10.1016/0040-6090(95)06694-2",
	note = "cited By 19",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0029404266&partnerID=40&md5=864e70644519c57dad5959cb1862bd68",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Valvoda Chládek Musil Matouš V M J J Kužel Jr. R.. XRD microstructural study of Zn films deposited by unbalanced magnetron sputtering. Thin Solid Films 263(2):150-158, 1995. cited By 4. BibTeX

@article{KuželJr.1995150,
	author = "Kužel Jr., R., Valvoda, V., Chládek, M., Musil, J., Matouš, J.",
	title = "XRD microstructural study of Zn films deposited by unbalanced magnetron sputtering",
	journal = "Thin Solid Films",
	year = 1995,
	volume = 263,
	number = 2,
	pages = "150-158",
	doi = "10.1016/0040-6090(95)06575-X",
	note = "cited By 4",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0029344921&partnerID=40&md5=38afbcb514419e9e99e520538032ce73",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Havela Sechovský Kuẑel Nakotte Buschow Brabers Boer Brück Blomberg Merisalo L V R H K H J J H V J F R E M M Andreev A.V.. Magnetic properties of non-stoichiometric UNiGa. Journal of Alloys and Compounds 224(2):244-248, 1995. cited By 15. BibTeX

@article{Andreev1995244,
	author = "Andreev, A.V., Havela, L., Sechovský, V., Kuẑel, R., Nakotte, H., Buschow, K.H.J., Brabers, J.H.V.J., de Boer, F.R., Brück, E., Blomberg, M., Merisalo, M.",
	title = "Magnetic properties of non-stoichiometric UNiGa",
	journal = "Journal of Alloys and Compounds",
	year = 1995,
	volume = 224,
	number = 2,
	pages = "244-248",
	doi = "10.1016/0925-8388(95)01551-5",
	note = "cited By 15",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0000717835&partnerID=40&md5=6e8252bd0b622fe684b52bbb95f1894a",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Lostak Horak Kuzel P J R Karamazov S.. Point defects in Bi2-xInxTe3 single crystals. Physica Status Solidi (A) Applied Research 148(1):229-237, 1995. cited By 5. BibTeX

@article{Karamazov1995229,
	author = "Karamazov, S., Lostak, P., Horak, J., Kuzel, R.",
	title = "Point defects in Bi2-xInxTe3 single crystals",
	journal = "Physica Status Solidi (A) Applied Research",
	year = 1995,
	volume = 148,
	number = 1,
	pages = "229-237",
	note = "cited By 5",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0029274339&partnerID=40&md5=62db92835a5cc0616d7ea14bca76b445",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Černý Valvoda Blomberg Merisalo R V M M Kužel Jr. R.. Complex XRD microstructural studies of hard coatings applied to PVD-deposited TiN films Part I. Problems and methods. Thin Solid Films 247(1):64-78, 1994. cited By 39. BibTeX

@article{KuželJr.199464,
	author = "Kužel Jr., R., Černý, R., Valvoda, V., Blomberg, M., Merisalo, M.",
	title = "Complex XRD microstructural studies of hard coatings applied to PVD-deposited TiN films Part I. Problems and methods",
	journal = "Thin Solid Films",
	year = 1994,
	volume = 247,
	number = 1,
	pages = "64-78",
	doi = "10.1016/0040-6090(94)90477-4",
	note = "cited By 39",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0028464854&partnerID=40&md5=d51205fa27879738dcea5e1869ee2558",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kuzel Jr. Valvoda Kadlec Musil R V S J Cerny R.. Microstructure of titanium nitride thin films controlled by ion bombardment in a magnetron-sputtering device. Surface and Coatings Technology 64(2):111-117, 1994. cited By 14. BibTeX

@article{Cerny1994111,
	author = "Cerny, R., Kuzel Jr., R., Valvoda, V., Kadlec, S., Musil, J.",
	title = "Microstructure of titanium nitride thin films controlled by ion bombardment in a magnetron-sputtering device",
	journal = "Surface and Coatings Technology",
	year = 1994,
	volume = 64,
	number = 2,
	pages = "111-117",
	note = "cited By 14",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0028438482&partnerID=40&md5=696b8dec6d09371bf5a9eb108dd7a0b1",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Nešpůrek Kužel Schnabel S R W Cimrová V.. Electrode-limited photoinjection at metal/polymer interface. Synthetic Metals 67(1-3):103-107, 1994. cited By 20. BibTeX

@article{Cimrová1994103,
	author = "Cimrová, V., Nešpůrek, S., Kužel, R., Schnabel, W.",
	title = "Electrode-limited photoinjection at metal/polymer interface",
	journal = "Synthetic Metals",
	year = 1994,
	volume = 67,
	number = "1-3",
	pages = "103-107",
	doi = "10.1016/0379-6779(94)90019-1",
	note = "cited By 20",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0028539599&partnerID=40&md5=f203e56e18e766d049dd2ac5a565528f",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kǐivka Kubát Prokeš Nešpůek Klason I J J S C Kužel R.. Multi-component polymeric composites. Synthetic Metals 67(1-3):255-261, 1994. cited By 8. BibTeX

@article{Kužel1994255,
	author = "Kužel, R., Kǐivka, I., Kubát, J., Prokeš, J., Nešpůek, S., Klason, C.",
	title = "Multi-component polymeric composites",
	journal = "Synthetic Metals",
	year = 1994,
	volume = 67,
	number = "1-3",
	pages = "255-261",
	doi = "10.1016/0379-6779(94)90052-3",
	note = "cited By 8",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0028544377&partnerID=40&md5=7eb5f4c143757853d1ffb64752fc5e05",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Poulek Valvoda Kužel Jr. Jehn Baumgärtner V V R H A M E Musil J.. Relation of deposition conditions of Ti-N films prepared by d.c. magnetron sputtering to their microstructure and macrostress. Surface and Coatings Technology 60(1-3):484-488, 1993. cited By 35. BibTeX

@article{Musil1993484,
	author = "Musil, J., Poulek, V., Valvoda, V., Kužel Jr., R., Jehn, H.A., Baumgärtner, M.E.",
	title = "Relation of deposition conditions of Ti-N films prepared by d.c. magnetron sputtering to their microstructure and macrostress",
	journal = "Surface and Coatings Technology",
	year = 1993,
	volume = 60,
	number = "1-3",
	pages = "484-488",
	doi = "10.1016/0257-8972(93)90137-D",
	note = "cited By 35",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0027912369&partnerID=40&md5=6a66d738dbf82d2a46ef8d412da8fd5b",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kužel Křivka Bengtsson Prokeš Stefan R I P J O Kubát J.. New conductive polymeric systems. Synthetic Metals 54(1-3):187-194, 1993. cited By 16. BibTeX

@article{Kubát1993187,
	author = "Kubát, J., Kužel, R., Křivka, I., Bengtsson, P., Prokeš, J., Stefan, O.",
	title = "New conductive polymeric systems",
	journal = "Synthetic Metals",
	year = 1993,
	volume = 54,
	number = "1-3",
	pages = "187-194",
	doi = "10.1016/0379-6779(93)91059-B",
	note = "cited By 16",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0027555417&partnerID=40&md5=45af8cc4cf51feb45e08217b1486a9b2",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kubát Křivka Prokeš Stefan Klason J I J O C Kužel R.. Heterogeneous systems based on precious metal powders and polymers. Materials Science and Engineering B 17(1-3):190-195, 1993. cited By 4. BibTeX

@article{Kužel1993190,
	author = "Kužel, R., Kubát, J., Křivka, I., Prokeš, J., Stefan, O., Klason, C.",
	title = "Heterogeneous systems based on precious metal powders and polymers",
	journal = "Materials Science and Engineering B",
	year = 1993,
	volume = 17,
	number = "1-3",
	pages = "190-195",
	doi = "10.1016/0921-5107(93)90104-U",
	note = "cited By 4",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0027539874&partnerID=40&md5=e1c534de82d4a75545cd2c6de5f85ce5",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Musil Valvoda Kuzel Jr. J V R Poulek V.. Laser-stimulated growth of the εTi2N phase in TiN films during d.c. reactive magnetron sputter deposition. Thin Solid Films 196(2):265-270, 1991. cited By 8. BibTeX

@article{Poulek1991265,
	author = "Poulek, V., Musil, J., Valvoda, V., Kuzel Jr., R.",
	title = "Laser-stimulated growth of the εTi2N phase in TiN films during d.c. reactive magnetron sputter deposition",
	journal = "Thin Solid Films",
	year = 1991,
	volume = 196,
	number = 2,
	pages = "265-270",
	doi = "10.1016/0040-6090(91)90370-D",
	note = "cited By 8",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0026106713&partnerID=40&md5=cd47591e7a811cf1c53f730fa246a2ea",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kadlec Valvoda Kužel Jr. Černý S V R R Musil J.. Ion-assisted sputtering of TiN films. Surface and Coatings Technology 43-44(PART 1):259-269, 1990. cited By 68. BibTeX

@article{Musil1990259,
	author = "Musil, J., Kadlec, S., Valvoda, V., Kužel Jr., R., Černý, R.",
	title = "Ion-assisted sputtering of TiN films",
	journal = "Surface and Coatings Technology",
	year = 1990,
	volume = "43-44",
	number = "PART 1",
	pages = "259-269",
	doi = "10.1016/0257-8972(90)90079-R",
	note = "cited By 68",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0025701315&partnerID=40&md5=f0d65790ff0cfda935bea022092fd5fb",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kužel Skácel R V Šťastný P.. HTSC-thick films printed on different substrates. Journal of The Less-Common Metals 164-165(PART 1):464-469, 1990. cited By 4. BibTeX

@article{Šťastný1990464,
	author = "Šťastný, P., Kužel, R., Skácel, V.",
	title = "HTSC-thick films printed on different substrates",
	journal = "Journal of The Less-Common Metals",
	year = 1990,
	volume = "164-165",
	number = "PART 1",
	pages = "464-469",
	doi = "10.1016/0022-5088(90)90248-I",
	note = "cited By 4",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0025508210&partnerID=40&md5=fb135493bb049de240ca4edfa03d36f5",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kužel Jr. Dobiášová Černý Poulek Musil R L R V J Valvoda V.. X-ray diffraction investigations of adherent and free standing TiN coatings deposited by magnetron sputtering. Surface and Coatings Technology 41(3):377-388, 1990. cited By 7. BibTeX

@article{Valvoda1990377,
	author = "Valvoda, V., Kužel Jr., R., Dobiášová, L., Černý, R., Poulek, V., Musil, J.",
	title = "X-ray diffraction investigations of adherent and free standing TiN coatings deposited by magnetron sputtering",
	journal = "Surface and Coatings Technology",
	year = 1990,
	volume = 41,
	number = 3,
	pages = "377-388",
	doi = "10.1016/0257-8972(90)90148-6",
	note = "cited By 7",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0025447356&partnerID=40&md5=f0cdda51732063568823c37b1204aadd",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Černý Kužel Jr. Dobiášová Musil Poulek Vyskočil R R L J V J Valvoda V.. X-ray analysis of heat-treated titanium nitride films. Thin Solid Films 170(2):201-210, 1989. cited By 34. BibTeX

@article{Valvoda1989201,
	author = "Valvoda, V., Černý, R., Kužel Jr., R., Dobiášová, L., Musil, J., Poulek, V., Vyskočil, J.",
	title = "X-ray analysis of heat-treated titanium nitride films",
	journal = "Thin Solid Films",
	year = 1989,
	volume = 170,
	number = 2,
	pages = "201-210",
	doi = "10.1016/0040-6090(89)90725-6",
	note = "cited By 34",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0024622284&partnerID=40&md5=e030c5202b9e7dd98210cba84e6ff2f2",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Musil Černý Kuzel Jr. J R R Poulek V.. ε-Ti2N phase growth control in titanium nitride films. Thin Solid Films 170(2):L55-L58, 1989. cited By 31. BibTeX

@article{Poulek1989,
	author = "Poulek, V., Musil, J., Černý, R., Kuzel Jr., R.",
	title = "ε-Ti2N phase growth control in titanium nitride films",
	journal = "Thin Solid Films",
	year = 1989,
	volume = 170,
	number = 2,
	pages = "L55-L58",
	doi = "10.1016/0040-6090(89)90738-4",
	note = "cited By 31",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0024621972&partnerID=40&md5=3aeb568836a983a7c1e834f276142ec4",
	document_type = "Letter",
	source = "Scopus"
}

Poulek Kadlec Vyskočil Valvoda Černý Kužel Jr. V S J V R R Musil J.. Effect of ion bombardment on the structure of sputtered TiN films. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B 37-38(C):897-901, 1989. cited By 7. BibTeX

@article{Musil1989897,
	author = "Musil, J., Poulek, V., Kadlec, S., Vyskočil, J., Valvoda, V., Černý, R., Kužel Jr., R.",
	title = "Effect of ion bombardment on the structure of sputtered TiN films",
	journal = "Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B",
	year = 1989,
	volume = "37-38",
	number = "C",
	pages = "897-901",
	doi = "10.1016/0168-583X(89)90323-6",
	note = "cited By 7",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0024607168&partnerID=40&md5=f1839a529de1554efef5274dfec26d56",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kužel Jr. Černý Musil R R J Valvoda V.. Structure of TiN coatings deposited at relatively high rates and low temperatures by magnetron sputtering. Thin Solid Films 156(1):53-64, 1988. cited By 57. BibTeX

@article{Valvoda198853,
	author = "Valvoda, V., Kužel Jr., R., Černý, R., Musil, J.",
	title = "Structure of TiN coatings deposited at relatively high rates and low temperatures by magnetron sputtering",
	journal = "Thin Solid Films",
	year = 1988,
	volume = 156,
	number = 1,
	pages = "53-64",
	doi = "10.1016/0040-6090(88)90282-9",
	note = "cited By 57",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0023843137&partnerID=40&md5=130a3bd8494ad901bb51babd333c9a93",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Poulek Vyskočil Kadlec Valvoda Kužel Jr. Černý V J S V R R Musil J.. Influence of deposition rate on properties of reactively sputtered TiNx films. Vacuum 38(6):459-461, 1988. cited By 7. BibTeX

@article{Musil1988459,
	author = "Musil, J., Poulek, V., Vyskočil, J., Kadlec, S., Valvoda, V., Kužel Jr., R., Černý, R.",
	title = "Influence of deposition rate on properties of reactively sputtered TiNx films",
	journal = "Vacuum",
	year = 1988,
	volume = 38,
	number = 6,
	pages = "459-461",
	doi = "10.1016/0042-207X(88)90588-X",
	note = "cited By 7",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0023844348&partnerID=40&md5=23b436ad423222c27050046487ed9048",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Černý Kužel Jr. Musil Poulek R R J V Valvoda V.. Dependence of microstructure of TiN coatings on their thickness. Thin Solid Films 158(2):225-232, 1988. cited By 32. BibTeX

@article{Valvoda1988225,
	author = "Valvoda, V., Černý, R., Kužel Jr., R., Musil, J., Poulek, V.",
	title = "Dependence of microstructure of TiN coatings on their thickness",
	journal = "Thin Solid Films",
	year = 1988,
	volume = 158,
	number = 2,
	pages = "225-232",
	doi = "10.1016/0040-6090(88)90024-7",
	note = "cited By 32",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0023999118&partnerID=40&md5=d935aede9293184cb7c962031a97f844",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kužel Jr. Černý Dobiášová R R L Valvoda V.. Detailed X-ray diffraction study of titanium nitride coatings: Some interpretation problems. Materials Science and Engineering 104(C):223-234, 1988. cited By 11. BibTeX

@article{Valvoda1988223,
	author = "Valvoda, V., Kužel Jr., R., Černý, R., Dobiášová, L.",
	title = "Detailed X-ray diffraction study of titanium nitride coatings: Some interpretation problems",
	journal = "Materials Science and Engineering",
	year = 1988,
	volume = 104,
	number = "C",
	pages = "223-234",
	doi = "10.1016/0025-5416(88)90424-7",
	note = "cited By 11",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0024092404&partnerID=40&md5=30428a981b962f97182fbc085a39669a",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kuzel Sedivy R J Capkova P.. THERMAL VIBRATIONS AND STATIC DISPLACEMENTS OF ATOMS IN NONSTOICHIOMETRIC TITANIUM CARBIDE.. Physica Status Solidi (A) Applied Research 76(1):383-390, 1983. cited By 2. BibTeX

@article{Capkova1983383,
	author = "Capkova, P., Kuzel, R., Sedivy, J.",
	title = "THERMAL VIBRATIONS AND STATIC DISPLACEMENTS OF ATOMS IN NONSTOICHIOMETRIC TITANIUM CARBIDE.",
	journal = "Physica Status Solidi (A) Applied Research",
	year = 1983,
	volume = 76,
	number = 1,
	pages = "383-390",
	note = "cited By 2",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0020719441&partnerID=40&md5=40b9b39ed1b863f5b33b79a003fe69f0",
	source = "Scopus"
}

Broukal J KužEl R.. Resistors Screen Printed on Ceramic-Coated Steel Substrates. IEEE Transactions on Components, Hybrids, and Manufacturing Technology 4(3):235-239, 1981. cited By 1. BibTeX

@article{KužEl1981235,
	author = "KužEl, R., Broukal, J.",
	title = "Resistors Screen Printed on Ceramic-Coated Steel Substrates",
	journal = "IEEE Transactions on Components, Hybrids, and Manufacturing Technology",
	year = 1981,
	volume = 4,
	number = 3,
	pages = "235-239",
	doi = "10.1109/TCHMT.1981.1135814",
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-30244528641&partnerID=40&md5=4a15b686de9fe0addd942fa6478655a0",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kindl D KužEl R.. X-Ray and Microscopic Investigations of Resistors Containing CdO and RuO2. IEEE Transactions on Components, Hybrids, and Manufacturing Technology 4(3):245-249, 1981. cited By 5. BibTeX

@article{KužEl1981245,
	author = "KužEl, R., Kindl, D.",
	title = "X-Ray and Microscopic Investigations of Resistors Containing CdO and RuO2",
	journal = "IEEE Transactions on Components, Hybrids, and Manufacturing Technology",
	year = 1981,
	volume = 4,
	number = 3,
	pages = "245-249",
	doi = "10.1109/TCHMT.1981.1135804",
	note = "cited By 5",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77950685862&partnerID=40&md5=41fa6327e8d999fce8461523d01f1623",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Broukal J Kužel R.. Cadmium Oxide Thick Film Resistors. IEEE Transactions on Components, Hybrids, and Manufacturing Technology 4(3):239-244, 1981. cited By 4. BibTeX

@article{Kužel1981239,
	author = "Kužel, R., Broukal, J.",
	title = "Cadmium Oxide Thick Film Resistors",
	journal = "IEEE Transactions on Components, Hybrids, and Manufacturing Technology",
	year = 1981,
	volume = 4,
	number = 3,
	pages = "239-244",
	doi = "10.1109/TCHMT.1981.1135803",
	note = "cited By 4",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84895372453&partnerID=40&md5=0ce59352ac4992c7015faf7dc5feedec",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Tousek Klier Kuzel J E R Touskova J.. PREPARATION AND BASIC ELECTRICAL PROPERTIES OF CdTe THICK FILMS.. Physica Status Solidi (A) Applied Research 56(1):315-322, 1979. cited By 4. BibTeX

@article{Touskova1979315,
	author = "Touskova, J., Tousek, J., Klier, E., Kuzel, R.",
	title = "PREPARATION AND BASIC ELECTRICAL PROPERTIES OF CdTe THICK FILMS.",
	journal = "Physica Status Solidi (A) Applied Research",
	year = 1979,
	volume = 56,
	number = 1,
	pages = "315-322",
	note = "cited By 4",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0018543756&partnerID=40&md5=3003ef8df4427be3ac44c89125f9c753",
	source = "Scopus"
}

Kuzel R Touskova J.. SOME PROPERTIES OF Ag-CdTe DIODES.. Physica Status Solidi (A) Applied Research 40(1):309-313, 1977. cited By 2. BibTeX

@article{Touskova1977309,
	author = "Touskova, J., Kuzel, R.",
	title = "SOME PROPERTIES OF Ag-CdTe DIODES.",
	journal = "Physica Status Solidi (A) Applied Research",
	year = 1977,
	volume = 40,
	number = 1,
	pages = "309-313",
	note = "cited By 2",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0017465675&partnerID=40&md5=a2f32bacd65911abf38527317e265e4e",
	source = "Scopus"
}

Kuzel R Touskova J.. FUNDAMENTAL PROPERTIES OF Au-CdTe METAL-SEMICONDUCTOR CONTACT.. Physica Status Solidi (A) Applied Research 36(2):747-755, 1976. cited By 7. BibTeX

@article{Touskova1976747,
	author = "Touskova, J., Kuzel, R.",
	title = "FUNDAMENTAL PROPERTIES OF Au-CdTe METAL-SEMICONDUCTOR CONTACT.",
	journal = "Physica Status Solidi (A) Applied Research",
	year = 1976,
	volume = 36,
	number = 2,
	pages = "747-755",
	note = "cited By 7",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0016990007&partnerID=40&md5=92d20b221f9eb1b2088231be008433e7",
	source = "Scopus"
}

Kuzel R Touskova J.. RECTIFYING CONTACTS ON CdTe OF n-TYPE.. Physica Status Solidi (A) Applied Research 15(1):257-266, 1973. cited By 3. BibTeX

@article{Touskova1973257,
	author = "Touskova, J., Kuzel, R.",
	title = "RECTIFYING CONTACTS ON CdTe OF n-TYPE.",
	journal = "Physica Status Solidi (A) Applied Research",
	year = 1973,
	volume = 15,
	number = 1,
	pages = "257-266",
	note = "cited By 3",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0015567926&partnerID=40&md5=65eb03ea8eef57df3769259c6ceb1773",
	source = "Scopus"
}

Kuzel R Touskova J.. RECTIFYING CONTACT OF GOLD ON ETCHED CdTe SINGLE CRYSTALS.. Physica Status Solidi (A) Applied Research 10(1):91-97, 1972. cited By 3. BibTeX

@article{Touskova197291,
	author = "Touskova, J., Kuzel, R.",
	title = "RECTIFYING CONTACT OF GOLD ON ETCHED CdTe SINGLE CRYSTALS.",
	journal = "Physica Status Solidi (A) Applied Research",
	year = 1972,
	volume = 10,
	number = 1,
	pages = "91-97",
	note = "cited By 3",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0015315776&partnerID=40&md5=442fa4532e71795b8d330b8b319d4ac8",
	source = "Scopus"
}

R Kužel. Determination of transport coefficients in semiconductors for mixed scattering of current carriers on acoustic lattice vibrations and ionized impurities. Czechoslovak Journal of Physics 19(5):640-649, 1969. cited By 1. BibTeX

@article{Kužel1969640,
	author = "Kužel, R.",
	title = "Determination of transport coefficients in semiconductors for mixed scattering of current carriers on acoustic lattice vibrations and ionized impurities",
	journal = "Czechoslovak Journal of Physics",
	year = 1969,
	volume = 19,
	number = 5,
	pages = "640-649",
	doi = "10.1007/BF01691478",
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-34250500616&partnerID=40&md5=f2d470726eea19b98e78e8a796de1e43",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

R Kužel. Determination of some scattering factors for the case of mixed scattering of charge carriers. Czechoslovak Journal of Physics 18(5):584-592, 1968. cited By 0. BibTeX

@article{Kužel1968584,
	author = "Kužel, R.",
	title = "Determination of some scattering factors for the case of mixed scattering of charge carriers",
	journal = "Czechoslovak Journal of Physics",
	year = 1968,
	volume = 18,
	number = 5,
	pages = "584-592",
	doi = "10.1007/BF01691010",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-34250524545&partnerID=40&md5=bd60d942580acb7ab29e1399d3f6ab63",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

R Kužel. Determination of some scattering factors for the case of mixed scattering of charge carriers by lattice vibrations and ionized impurities. Czechoslovak Journal of Physics 18(3):330-344, 1968. cited By 0. BibTeX

@article{Kužel1968330,
	author = "Kužel, R.",
	title = "Determination of some scattering factors for the case of mixed scattering of charge carriers by lattice vibrations and ionized impurities",
	journal = "Czechoslovak Journal of Physics",
	year = 1968,
	volume = 18,
	number = 3,
	pages = "330-344",
	doi = "10.1007/BF01689834",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-34250536136&partnerID=40&md5=f3c9402673aa0de3751b57160a880f7a",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

R KuŽel. The influence of pre-illumination on the work function of cuprous oxide. Czechoslovak Journal of Physics 15(10):709-717, 1965. cited By 1. BibTeX

@article{KuŽel1965709,
	author = "KuŽel, R.",
	title = "The influence of pre-illumination on the work function of cuprous oxide",
	journal = "Czechoslovak Journal of Physics",
	year = 1965,
	volume = 15,
	number = 10,
	pages = "709-717",
	doi = "10.1007/BF01688691",
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-34250570539&partnerID=40&md5=c1f31405aac153236f7f1c80b119cb87",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

R KuŽel. The effect of oxygen on the electric conductivity of a cuprous oxide single crystal. Czechoslovak Journal of Physics 11(2):133-140, 1961. cited By 2. BibTeX

@article{KuŽel1961133,
	author = "KuŽel, R.",
	title = "The effect of oxygen on the electric conductivity of a cuprous oxide single crystal",
	journal = "Czechoslovak Journal of Physics",
	year = 1961,
	volume = 11,
	number = 2,
	pages = "133-140",
	doi = "10.1007/BF01688616",
	note = "cited By 2",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-34250547666&partnerID=40&md5=85bb3c53b93aeef3be343c4558400667",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

R Kužel. The Effect of pre-illumination on the characteristics of cuprous oxide rectifiers. Czechoslovak Journal of Physics 8(1):89, 1958. cited By 0. BibTeX

@article{Kužel195889,
	author = "Kužel, R.",
	title = "The Effect of pre-illumination on the characteristics of cuprous oxide rectifiers",
	journal = "Czechoslovak Journal of Physics",
	year = 1958,
	volume = 8,
	number = 1,
	pages = 89,
	doi = "10.1007/BF01688754",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-34250573998&partnerID=40&md5=b0b6dd524b58d36250c956741d60c5fe",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

R Kuźel. . Czechoslovak Journal of Physics 8(1):81-89, 1958. cited By 1. BibTeX

@article{Kuźel195881,
	author = "Kuźel, R.",
	journal = "Czechoslovak Journal of Physics",
	year = 1958,
	volume = 8,
	number = 1,
	pages = "81-89",
	doi = "10.1007/BF01688753",
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-34347198414&partnerID=40&md5=b0971ed7eb0d53fd273d58c8557f470c",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kužel R Pastrňák J.. . Czechoslovak Journal of Physics 6(3):217-235, 1956. cited By 1. BibTeX

@article{Pastrňák1956217,
	author = "Pastrňák, J., Kužel, R.",
	journal = "Czechoslovak Journal of Physics",
	year = 1956,
	volume = 6,
	number = 3,
	pages = "217-235",
	doi = "10.1007/BF01687730",
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-34347164295&partnerID=40&md5=845e57e1c7582f46836816f83754eb76",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kužel R Pastrňák J.. The influence of illumination on the conductivity and photo-conductivity of Cu2O. Czechoslovak Journal of Physics 6(3):235-236, 1956. cited By 0. BibTeX

@article{Pastrňák1956235,
	author = "Pastrňák, J., Kužel, R.",
	title = "The influence of illumination on the conductivity and photo-conductivity of Cu2O",
	journal = "Czechoslovak Journal of Physics",
	year = 1956,
	volume = 6,
	number = 3,
	pages = "235-236",
	doi = "10.1007/BF01687731",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-34250569329&partnerID=40&md5=d07a4716fbbbab057f52488961f0e5e4",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kužel Pastrňák R J Klier E.. The effect of preliminary illumination on conductivity and photoconductivity of cuprous oxide. Czechoslovak Journal of Physics 5(3):421-424, 1955. cited By 1. BibTeX

@article{Klier1955421,
	author = "Klier, E., Kužel, R., Pastrňák, J.",
	title = "The effect of preliminary illumination on conductivity and photoconductivity of cuprous oxide",
	journal = "Czechoslovak Journal of Physics",
	year = 1955,
	volume = 5,
	number = 3,
	pages = "421-424",
	doi = "10.1007/BF01704854",
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-34347164302&partnerID=40&md5=5801208b5cb45f8465e566c878bac6d3",
	document_type = "Letter",
	source = "Scopus"
}

 

Najdete nás na Facebooku 

pro studenty moje

banner facility 2