uk

mfflogo 

Najít

Nabídka prací:

Úspěchy studentů:

 • Mgr. Michal Vališka získal cenu za nejlepší přednášku na konferenci SCTE 2016 (20th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements) v Zaragoze za přednášku: "Detailed Study of weakly anisotropic uranium intermetallic U4Ru7Ge6" jpgcertificate.jpg2.28 MB
 • Mgr. Jan Zubáč - dostal čestné uznání v soutěži CRYTUR 2016 za práci: Elektronové vlastnosti sloučenin RPd5Al2
 • Mgr. Petr Doležal 1. místo v ČSSVK 2015 (6. Česko-slovenská studentská vědecká konference ve fyzice) v oboru Teoretická fyzika a Fyzika kondenzovaných látek, za práci Strukturní změny v intermetalických sloučeninách
 • Mgr. Attila Bartha 2. místo v ČSSVK 2014 (5. Česko-slovenská studentská vědecká konference ve fyzice) za práci Anisotropic magnetic properties of Re2CoIn8 (Re=Pr, Nd, Dy) compounds
 • Attila Bartha - Best Oral Presentation By Young Experimentalist (PM'14 - Physics of Magnetism, Poznan 2014, Poland) za práci "Single crystal growth and magnetism of the novel U2RhIn8 compound".
 • Mgr. Michal Vališka 1. místo v ČSSVK 2013 (4. Česko-slovenská studentská vědecká konference ve fyzice) v oboru Experimentální fyzika, za práci Evolution of magnetism in UCo1-xRuxGe
 • Mgr. Jaroslav Valenta 3. místo v ČSSVK 2013 v oboru Experimentální fyzika, za práci Tlakem indukované změny v magnetickém chování sloučenin typu RECo2
 • Mgr. Marie Kratochvílová 3. místo v ČSSVK 2011 (2. Česko-slovenská studentská vědecká konference ve fyzice) v oboru fyzika kondenzovaných látek za práci "Study of magnetic and thermodynamic properties of CenTmIn3n+2m compounds"
 • Bc. Milan Klicpera   1. místo v ČSSVK 2011 (2. Česko-slovenská studentská vědecká konference ve fyzice) v oboru Fyzika kondenzovaných látek, za práci “The magnetocrystalline anisotropy in the TbTX compounds”
 • Marie Kratochvílová - Cena děkana MFF za nejlepší diplomovou práci v akad. roce 2010/2011: "Studium magnetických a termodynamických vlastností ternárních sloučenin se silně korelovanými 4f elektrony" vypracovaná v rámci studijního programu Fyzika, obor Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů.

Dlouhodobé zahraniční pobyty našich studentů:

 • Každoročně se studenti účastní nebo jsou přímo vedoucími vědeckých týmů experimentu v ILL Grenoble a ESRF Grenoble (světová centra výzkumu látek s využitím rozptylu neutronů a synchrotronového záření).
 • Mgr. Milan Klicpera 1.5 roku (2014-2015) v ILL Grenoble v rámci PhD
 • Mgr. Jaroslav Valenta - 5 týdnů (2014) na Tohoku University (Japonsko) - získání zkušeností pro práci s tlakovými celami.
 • Mgr. Petr Čermák 1 rok (2013) v ILL Grenoble v rámci PhD

Studentské granty GAUK: 

Aktuálně řešené studentské granty GAUK

Název GAUK č. Řešitel
pdfSloučeniny z rodiny UnTmX3n+2m - nové možnosti pro studium dimenzionality a magnetismu 362214 Attila Bartha
pdfRelativistická teorie spinově závislého transportu v materiálech pro spintroniku. 280815 David Wagenknecht
  244217 Petr Cejpek
pdfKritické chování v sloučeninách příbuzných s UCoAl 363015 Petr Opletal
Kvantově kritické chování f-elektronových systémů za vysokého tlaku 188115 Jaroslav Valenta
  1508417 Jan Zubáč
  888217 Alžběta Kadlecová
  886317 Martin Brajer

 

Najdete nás na Facebooku 

pro studenty moje

banner facility 2