uk

mfflogo 

Najít

Semináře

Hiroshi Yasuoka: Emergent Weyl fermion excitations in Tap and NbP explored by 93Nb NMR and 181Ta NQR
Begin: 06.12.2017, 14:30
Location: lecture room F2, first floor Ke Karlovu 5

Název práce Vedoucí / školitel TYP
Studium fázových přechodů v modelech s itineratními a lokalizovanými částicemi Martin Žonda Teoretická
Studium dynamických vlastností 90-stupnových magnetických doménových stěn Pavel Baláž Teoretická
Analýza neelastických efektů v nanotransportu: pohled přes rozptylové stavy Tomáš Novotný Teoretická
Perzistence v přesně řešitelném modelu náhodné procházky Tomáš Novotný Teoretická
Stochastické modelování dynamiky elektrických obvodů obsahujících Josephsonův spoj Tomáš Novotný Teoretická
Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách Tomáš Novotný Teoretická
Optimalize přípravy nekonvenčního supravodiče CeCoIn5 pomocí modifikované Czochralského pece Barbora Vondráčková Experimentální
Chytré magnetické molekuly vázané na funkční nanočástice Jana Kalbáčová Vejpravová Experimentální
Molekulární magnety vázané na funkční nanočástice Jana Kalbáčová Vejpravová Experimentální
Kalibrace výměnného média pro vysokotlaké experimenty Jaroslav Valenta Experimentální
Důsledky magnetického pořádku na krystalovou mříž magnetických materiálů Jiří Prchal Experimentální
Mikroskopie magnetických sil za nízkých teplot Klára Uhlířová Experimentální
Optimalizace a studium slitin s magnetickou tvarovou pamětí Klára Uhlířová Experimentální
Příprava a charakterizace nových antiferomagnetických polovodičů Klára Uhlířová Experimentální
Studium tenkých polykrystalických vrstev pomocí kombinované metody RTG reflectometrie a difrakce Lukáš Horák Experimentální
Teplotní kalibrace vysokoteplotní komůrky rentgenového difraktometru Lukáš Horák Experimentální
Určení struktury vrstevnatých systémů (Sr,Ca)(Ti,Ir)O3 ze synchrotronových diffrakčních experimentů Lukáš Horák Experimentální
Studium mikrostruktury uhlíkových nanomateriálů pomocí rentgenové difrakce Milan Dopita Experimentální
Studium nanokrystalických materiálů pomocí nekonvenčních metod rozptylu rentgenového záření Milan Dopita Experimentální
Silná spin-orbitální interakce v pyrochlorech R2T2O7 Milan Klicpera Experimentální
Studium elektronových vlastností intermetalických sloučenin Ce(1-x)LaxPd2Al2 Petr Doležal Experimentální

Najdete nás na Facebooku 

pro studenty moje

banner facility 2