uk

mfflogo 

Najít

Semináře

Hiroshi Yasuoka: Emergent Weyl fermion excitations in Tap and NbP explored by 93Nb NMR and 181Ta NQR
Begin: 06.12.2017, 14:30
Location: lecture room F2, first floor Ke Karlovu 5

Název práce Typ práce Vedoucí / školitel TYP
Vizualizace pásové struktury ve 3D projekt David Wagenknecht Teoretický
Teoretický popis sloučeniny CePd2Alě projekt Martin Diviš Teoretický
Molekulární magnety projekt Jana Kalbáčová Vejpravová Experimentální
Přepínání spinových stavů v magnetických molekulách projekt Jana Kalbáčová Vejpravová Experimentální
Testování nového tlakového média pro vysoké tlaky projekt Jaroslav Valenta Experimentální
Příprava a charakterizace monokrystalů projekt Klára Uhlířová Experimentální
Určení krystalové struktury pomocí rentgenové difrakce na prášku projekt Klára Uhlířová Experimentální
Příprava a základní charakterizace pyrochlorů R2Ir2O7 projekt Kristina Vlášková Experimentální
Růst a charakterizace monokrystalů intermetalik na bázi uranu pro účely dilatometrickcýh měření projekt Michal Vališka Experimentální
Studium mikrostruktury vysoce deformovaných materiálů pomocí rentgenové difrakce projekt Milan Dopita Experimentální
Mikrostruktura uhlíových nanomateriálů studovaná metodami rtg. rozptylu projekt Milan Dopita Experimentální
Tvorba grafického uživatelského prostředí pro program Mstruct projekt Milan Dopita Experimentální
Zpracovani namerenych obrazovych dat 2D detektoru ze synchrotronového experimentu projekt Lukáš Horák Experimentální
Vibronové stavy v CePd2Al2 – příprava monokrystalu pro experiment nepružného neutronového rozptylu projekt Milan Klicpera Experimentální
Vibronové stavy ve sloučeninách Ce(Cu,Fe)Al3 - Příprava vzorku pro experiment nepružného neutronového rozptylu projekt Milan Klicpera Experimentální
Vliv rozdílných žíhacích procesů na kvalitu monokrystalu projekt Petr Opletal Experimentální
Vliv Sn substituce na krystalovou strukturu sloučenin Nd2Ni2In1-xSnx projekt Silvie Mašková Experimentální
Nízkoteplotní rtg difrakce projekt Václav Holý Experimentální
Tvorba programu pro analýzu tepelné kapacity projekt Pavel Javorský Experimentální

Najdete nás na Facebooku 

pro studenty moje

banner facility 2