uk

mfflogo 

Najít

Semináře

Michal Vališka: Magnetoelastic effects of the uranium-based compounds
Begin: 14.11.2018, 14:10
Location: lecture room F2, first floor Ke Karlovu 5

Sergiu Arapan: Searching for the rare-earth free permanent magnets with structure predicting methods: possibilities and limitations
Begin: 15.11.2018, 13:00
Location: Thursday 15.11.2018 at 13:00, Ke Karlovu 5, Praha 2 in Seminar room F052

Evgenia Chitrova: Structure and Magnetism of U-based Thin Films and Heterostructures
Begin: 15.11.2018, 14:00
Location: Lecture room F2, Facutly of Mathematics and Physics, First floor Ke Karlovu 5, Prague 2

David Wagenknecht: Alloy analogy model: An efficient treatment of finite temperatures from the first principles
Begin: 28.11.2018, 14:10
Location: lecture room F2, first floor Ke Karlovu 5

Frank R. de Boer - ceremony of the honorary degree with title of doctor of Physical and Mathematical Sciences, honoris causa.
Location: https://www.cuni.cz/UK-9340.html

Název práce PDF Typ práce Vedoucí / školitel Typ
Výpočty rychlosti spinové relaxace elektronů pdf diplomová Karel Carva Teoretická
Sily vyvolané elektrickým prúdom v nanoskopických kvantových vodičoch   diplomová Richard Korytár Teoretická
Teória spinových retiazok na povrchu kovu: emergencia ťažkých fermiónov   diplomová Richard Korytár Teoretická
Teória self-konzistentných náhodných matíc   diplomová Richard Korytár Teoretická
Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách (diplomová verze práce)   diplomová Tomáš Novotný Teoretická
Neelastické efekty v elektronovém transportu přes nanosystémy   diplomová Tomáš Novotný Teoretická
Spinově závislé optické kvazirovnovážné nelinearity v polovodičích   diplomová Tomáš Novotný Teoretická
Výjimečné elektronové vlastnosti pyrochlorů R2T2O7   diplomová Pavel Javorský Experimentální
Synergie molekulárních magnetů a funkčních nanočástic   diplomová Jana Kalbáčová Vejpravová Experimentální
Synergie chytrých magnetických molekul a funkčních nanočástic pdf diplomová Jana Kalbáčová Vejpravová Experimentální
Silná spin-orbitální interakce v pyrochlorech R2T2O7   diplomová Milan Klicpera Experimentální
Kvantově kritické jevy v uranových sloučeninách   diplomová Petr Opletal Experimentální
Elektronové jevy ve fázových diagramech antiferomagnetů   diplomová Jiří Pospíšil Experimentální
Projevy kvantových fázových přechodů za konečných teplot   diplomová Jan Prokleška Experimentální
Základní charakterizace multiferoických materiálů   diplomová Jan Prokleška Experimentální
Studium slitin typu Ni2MnGa s magnetickou tvarovou pamětí   diplomová Klára Uhlířová Experimentální
Vývoj magnetismu a supravodivosti v těžkofermionových sloučeninách CenPdmIn3n+2m   diplomová Klára Uhlířová Experimentální

Najdete nás na Facebooku 

pro studenty moje

banner facility 2