uk

mfflogo 

Najít

Semináře

Jaroslav Valenta: Metamagnetic transition in UIrSi3 single crystal
Begin: 29.03.2017, 14:30
Location: lecture room F2, first floor Ke Karlovu 5

 Projekty řešené zaměstnanci

Klára Uhlířová  GP14-17102P: Užití fokusovaného iontového svazku pro mikroobrábění monokrystalů a studia jejich elektrických transportních vlastností (PDF
Radomír Kužel GA14-18392S - Růst a reálná struktura tenkých vrstev hexagonálních feritů s magnetoelektrickým jevem (PDF
Vladimír Sechovský  LMNT - Laboratoře magnetizmu a nízkých teplot; provoz a rozvoj národní výzkumné infrastruktury (Velké infrastruktury VVI - LM2011025 (2012-16))
Václav Holý  GA14-08124S - Rtg difraktometrie s vysokým rozlišením náhodných vrstevnatých systému (PDF)
Václav Holý GB14-37427G - Centrum spintroniky (PDF)
Václav Holý New generation of InGaN layers, quantum wells and wires grown on vicinal GaN substrates for optoelectronics and photovoltaics (WISEGaN)
Silvie Mašková GP14-28190P - Magnetická frustrace ve vzácnozeminných sloučeninách typu 221
Stanislav Daniš GA14-23274S - Nekonvenční příprava nanostrukturovaných oxidů kovů pomocí přetlakových a superkritických tekutin
Karel Carva GJ15-08740Y - Generování spinových proudů na femtosekundové časové škále
Jiří Prchal GA15-03777S - Vnějšími podmínkami indukované změny elektronové struktury vedoucí ke vzniku nových magnetických fází (2015-2017, GA0/GA)
Tomáš Novotný GA16-19640S - Vibrační efekty v nerovnovážném elektronovém transportu přes nanosekundy
Jan Prokleška GA16-06422S - Feromagnetická kvantová kritikalita v čistých systémech
Ladislav Havela GA15-01100S - 5f magnetismus v hydridech na bázi slitin gama-U (2015-2017, GA0/GA)

Projekty GAUK - řešené studenty naleznete pod tímto odkazem

 

Souborné publikace v impaktovaných časopisech v roce:

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Oddělení strukturní analýzy

Oddělení magnetických vlastností

Najdete nás na Facebooku 

pro studenty moje

banner facility 2