uk

mfflogo 

Najít

Semináře

Andrey Rakhubovsky: Quantum Information Processing with Pulsed Cavity Optomechanics
Begin: 26.04.2018, 13:00
Location: Thursday 26.4.2018 at 13:00, Ke Karlovu 5, Praha 2 in Seminar room F052

Ondřej Kylián: Plasma - from thin films to nanoparticles
Begin: 26.04.2018, 14:00
Location: Lecture room F2, Facutly of Mathematics and Physics, First floor Ke Karlovu 5, Prague 2

 Projekty řešené zaměstnanci

Václav Holý GB14-37427G - Centrum spintroniky (PDF)
Václav Holý New generation of InGaN layers, quantum wells and wires grown on vicinal GaN substrates for optoelectronics and photovoltaics (WISEGaN)
Karel Carva GJ15-08740Y - Generování spinových proudů na femtosekundové časové škále
Jiří Prchal GA15-03777S - Vnějšími podmínkami indukované změny elektronové struktury vedoucí ke vzniku nových magnetických fází (2015-2017, GA0/GA)
Tomáš Novotný GA16-19640S - Vibrační efekty v nerovnovážném elektronovém transportu přes nanosekundy
Jan Prokleška GA16-06422S - Feromagnetická kvantová kritikalita v čistých systémech
Ladislav Havela GA15-01100S - 5f magnetismus v hydridech na bázi slitin gama-U (2015-2017, GA0/GA)
Milan Dopita CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000485 - NanoCent "Centrum nanomateriálů pro pokročilé aplikace"
Klára Uhlířová Matfun "Physics of MArtensitic Transformations for the FUNctionality enhancement of crystalline materials and nanostructures"
Richard Korytár Primus - Molekulární spintronika: kondovské jevy a spinový moment síly
Jana Kalbáčová Vejpravová ERC grant - TSuNAMI - "Trans-Spin NanoArchitectures: from birth to functionalities in magnetic field"

Projekty GAUK - řešené studenty naleznete pod tímto odkazem

 

Souborné publikace v impaktovaných časopisech v roce:

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Oddělení strukturní analýzy

Oddělení magnetických vlastností

Najdete nás na Facebooku 

pro studenty moje

banner facility 2