uk

mfflogo 

Najít

Semináře

Michal Vališka: Magnetoelastic effects of the uranium-based compounds
Begin: 14.11.2018, 14:10
Location: lecture room F2, first floor Ke Karlovu 5

Sergiu Arapan: Searching for the rare-earth free permanent magnets with structure predicting methods: possibilities and limitations
Begin: 15.11.2018, 13:00
Location: Thursday 15.11.2018 at 13:00, Ke Karlovu 5, Praha 2 in Seminar room F052

Evgenia Chitrova: Structure and Magnetism of U-based Thin Films and Heterostructures
Begin: 15.11.2018, 14:00
Location: Lecture room F2, Facutly of Mathematics and Physics, First floor Ke Karlovu 5, Prague 2

David Wagenknecht: Alloy analogy model: An efficient treatment of finite temperatures from the first principles
Begin: 28.11.2018, 14:10
Location: lecture room F2, first floor Ke Karlovu 5

Frank R. de Boer - ceremony of the honorary degree with title of doctor of Physical and Mathematical Sciences, honoris causa.
Location: https://www.cuni.cz/UK-9340.html

Název GAUK č. Řešitel
pdfSloučeniny z rodiny UnTmX3n+2m - nové možnosti pro studium dimenzionality a magnetismu 362214 Attila Bartha
pdfRelativistická teorie spinově závislého transportu v materiálech pro spintroniku. 280815 David Wagenknecht
  244217 Petr Cejpek
pdfKritické chování v sloučeninách příbuzných s UCoAl 363015 Petr Opletal
Kvantově kritické chování f-elektronových systémů za vysokého tlaku 188115 Jaroslav Valenta
  1508417 Jan Zubáč
  888217 Alžběta Kadlecová
  886317 Martin Brajer

Najdete nás na Facebooku 

pro studenty moje

banner facility 2