uk

mfflogo 

Najít

Semináře

Andrej Pustogow: Evidence for even parity unconventional superconductivity in Sr2RuO4
Begin: 02.12.2020, 14:10
Location: ZOOM Meeting ID: 958 0426 7376

Denis Kochan: Spin relaxation in graphene-based structures
Begin: 03.12.2020, 13:00
Location: ZOOM Meeting ID: 92228188846

Lukáš Palatinus: 3D electron diffraction – a new tool for materials science
Begin: 03.12.2020, 14:00
Location: Zoom Meeting ID: 988 0126 1705

Anne de Visser: Type-I superconductivity in the Dirac semimetal PdTe2
Begin: 16.12.2020, 14:10
Location: ZOOM Meeting ID: 958 0426 7376

Jana Kalbáčová Vejpravová - video: Atomárně tenký magnet i supravodič v jednom aneb Soumrak doby křemíkové
Location: Youtube

Doc. Pavel Javorský, Dr.

Místnost
F 113, 1. patro, Ke Karlovu 5
Telefon
+420  22191 1353
Fax
+420  22491 1061
E-mail
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Výuka:
OFY 025 - Fyzika IV

Curriculum Vitae

 • narozen 26.12.1967 v Praze

Vzdělání a vědecko-pedagogické tituly

 • 1986 - 1992: studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, diplomová práce "Studium tepelné kapacity sloučenin se strukturou CeCu2";
 • 1992 - 1997: doktorandské studium na MFF UK; disertační práce "Magnetické chování sloučenin RNiAl a RCuAl", titul Dr.
 • od 1.10. 1997: odborní asistent na UK MFF
 • od 1.7. 2004: docent na UK MFF; habilitační práce „Magnetické struktury v intermetalických sloučeninách vzácních zemin a aktinoidů“.

Delší studijní a pracovní pobyty v zahraničí

 • 1992/93 - 6 měsíců na TU Wien ( Institute for Experimental physics)
 • 1994/95 - 12 měsíců v Centre d'É tudes Nucléaires de Grenoble
 • 1997 - 2 měsíce v Institute for Transuranium Elements Karlsruh
 • 2002/03 – 2 roky v Institute for Transuranium Elements Karlsruhe
 • Členství ve společnostech

 • od roku 1990 - člen Jednoty Československých Matematiků a Fyziků

Hlavní výzkumné zájmy

 • magnetismus intermetalických sloučenin vzácních zemin a sloučenin uranu
 • studium krystalového pole
 • neutronová difrakce, tepelná kapacita

Odborné znalosti

 • určování magnetických struktur pomocí neutronové difrakce
 • studium krystalového pole pomocí neutronového rozptylu a tepelné kapacity
 • příprava vzorků v obloukové peci, modifikovanou Czochralského metodou v trojobloukové peci, rentgenová analýza (práškové vzorky, monokrystaly)
 • měření a analýza tepelné kapacity, magnetizace, elektrického odporu

Jazykové znalosti

 • plynně anglicky a německy, částečně rusky, polsky a francouzsky

Bibliografie: