uk

mfflogo 

Najít

Semináře

Andrej Pustogow: Evidence for even parity unconventional superconductivity in Sr2RuO4
Begin: 02.12.2020, 14:10
Location: ZOOM Meeting ID: 958 0426 7376

Denis Kochan: Spin relaxation in graphene-based structures
Begin: 03.12.2020, 13:00
Location: ZOOM Meeting ID: 92228188846

Lukáš Palatinus: 3D electron diffraction – a new tool for materials science
Begin: 03.12.2020, 14:00
Location: Zoom Meeting ID: 988 0126 1705

Anne de Visser: Type-I superconductivity in the Dirac semimetal PdTe2
Begin: 16.12.2020, 14:10
Location: ZOOM Meeting ID: 958 0426 7376

Jana Kalbáčová Vejpravová - video: Atomárně tenký magnet i supravodič v jednom aneb Soumrak doby křemíkové
Location: Youtube

RNDr. Jiří Pospíšil, PhD.

 
  • Místnost: 
                F 150-1, 1. patro,                              Ke Karlovu 5
 • Telefon:
              +420 951 55 1352
 • Fax:
              +420 22491 1061
 • E-mail: 
               Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

Bibliografie:


Vzdělání a vědecko-pedagogické tituly

 • 1997-2001: Střední průmyslová škola chemická Pardubice
 • 1991-2006: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Anorganická chemie
 • 2006-2011: doktorandské studium Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, obor Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum,  disertační práce na téma: "Electron properties and structure of selected lanthanide and uranium compounds influence of impurities
 • 2006-2014 zaměstnán jako odborný asistent na Katedře fyziky kondenzovaných látek,

Zahraniční pobyty

 • 2009: ILL/ESRF/CNRS/CEA Grenoble (2 měsíce; kurs HERCULES)
 • 2010: 6-měsíční pobyt v National Institute for Materials Science (NIMS) Tsukuba, Japonsko
 • 2014-2017: Postdoc, Japan Atomic Energy Agency (JAEA) Tokai, Japonsko

Zaměření

Technologie přípravy materiálů na bázi kovů a oxidů, včetně uranových materiálů; růst monokrystalů mnoha metodami; charakterizace materiálů -  rentgenová difrakce, SEM; měření fyzikálních vlastností - magnetizace, elektrický odpor, měrné teplo ve vysokých polích a nízkých teplotách; zkušenosti s prací s hlobokovakuovými zařízeními, konstrukce nových zařízení spojených s přípravou nových materiálů

Výuka

 1. Fyzikální praktikum II
 2. Fyzikální praktikum IV
 3. Chemie pro fyziky
 4. Růst krystalů

Bibliografie:

Přednášky na mezinárodních konferencích:

 • MMM 2008, USA, Austin: Ferromagnetism in UCoGe stabilized by transition metal doping
 • ACTINIDES 2009, USA, San Francisco: Magnetism and superconductivity in UCoGe doped by transition metals
 • JPS Meeting 2015, Japan, Tokyo: Evolution of ferromagnetism in Ru doped UCoGe studied by PND and XMCD
 • JPS Meeting 2016, Japan, Kanazawa: Quantum criticality in URhGe – UIrGe system
 • JPS Meeting 2017, Japan, Osaka: Magnetic phenomena in UCoGe – URhGe system
 • SCTE 2018 (invited), Austria, Wien: Two different paramagnetic regimes in the U(Co,Rh)Ge compounds above Tc.
 • J-Physics Meeting (invited), Japan, Awaji: Magnetism throughout the UCoGe-URhGe-UIrGe system studied on alloy single crystals

Další vědecké výstupy

 • Více než 50 posterových prezentací na mazinárodních konferencích se zameřením na magnetismus a korelované elektronové systémy – SCES, ICM, MMM, JEMS

Řešení grantů

 • GACR - P204-12-P418: Vzájemné působení supravodivosti a magnetismu v ternárních sloučeninách uranu

Členství ve společenstvých

 • Člen Japonské fyzikální společnosti (Japanese Physical Society)

Spolupráce se zahraničními institucemi a partnery

 • NIMS, Cukuba, Japonsko
 • JAEA, Tokai, Japonsko
 • JAEA, Oarai, Japonsko
 • Tohoku University, Sendai, Japonsko
 • Spring-8, Japonsko
 • The University of Tokyo, Kashiwa, Japonsko
 • ILL, Grenoble, Francie
 • HZB, Berlin; Německo
 • LLB, Saclay, Francie

Ostatní aktivity a zájmy

 • cyklistika,
 • lyžování,
 • turistika,
 • mineralogie

Ostatní publikační činnost