ČSSVKF5

5. Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice

Praha 15.-16. května 2014

ČSSVKF5

5. Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice

Praha 15.-16. května 2014

ČSSVKF5

5. Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice

Praha 15.-16. května 2014

Místo konání:

Objekt poslucháren Troja „T"
Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8


Zvětšit mapu  

15.5.2014
     
12.00 - 15.00 Kolej 17. listopadu Registrace a ubytování účastníků
  Pátkova 3  
  vstupní hala  
     
15.00 - 17.30 Kolej 17. listopadu Prohlídka Laboratoří MFF UK v Praze
  Pátkova 3  
  sraz u vchodu v 15.00  
     
18.30 - 19.30 Areál Malá Strana Registrace porot, zasedání hlavní poroty a porot odborných sekcí
  Malostranské nám. 25, 1. p. Malá aula
     
19.30 - 22.00 Restaurace Společenský večer + registrace
  "Profesní dům" Neformální oblečení + konferenční jmenovka
  Malostranské nám. 25  
     
16.5.2014
     
  Areál Troja Objekt poslucháren Troja „T“
  V Holešovičkách 2  
     
8.30 - 9.00 Posluchárna T2 Zahájení konference 
     
9:00 - 14:00   Prezentace soutěžních prací
     
Sekce
1 + 5
Posluchárna T6  
1  - 1 Miroslav Rapčák Exploring the Space of Boundary Conformal Field Theories using String Field Theory
1  - 2 Pavel Irinkov Symetrie anti-de Sitterova prostoročasu a prostory vzniklé identifikací podél těchto symetrií
1  - 3 Stanislav Hrivňak Isingov model v priestorovo korelovaných náhodných poliach
1  - 4 Jaroslav Kysela Twirlingové operace
5  - 1 Václav Pavlík Modelování Velké mlhoviny v Orionu
5  - 2 Michal Zajaček Modelling the passages of dust-enshrouded stars near low-luminosity galactic nuclei
5  - 3 Petr Cagaš Variace obsahu helia ve slunečním větru
5  - 4 Michal Čokina autoObserver – automatický generátor pozorovacích zoznamov
5  - 5 Václav Šebelík Zpracování družicových dat z SDO a SoHO
  12:00-12:20 Oběd (Pouze sekce 1+5)
     
Sekce 2 Posluchárna T7  
2  - 1 Michal Šefčík Štúdium produkcie exotických hadrónov v centrálnych zrážkach PbPb na experimente ALICE
2  - 2 Dušan Kamas Symmetry energy and compression modulus influence on neutron stars macroscopic properties
2  - 3 Katarína Gajdošová Produkcia nefotonických elektrónov na experimente STAR
2  - 4 Oliver Majerský Soft muon p_T^rel distribution fraction-fitting at the CDF experiment
2  - 5 Michal Dubovský Identification of b-jets and anti-b-jets in top-quark events using the soft muons
2  - 6 Lukáš Kramárik Štúdium jetov ťažkých kvarkov na experimente ALICE
2  - 7 Andrej Babič On the Detection of Solar Neutrinos and Reactor Antineutrinos via Scattering on Atomic Electrons
2  - 8 Kateřina Moudrá Properties of the diboson production in the ATLAS experiment at the LHC
2  - 9 Tomáš Kadavý Green functions of currents in the odd-intrinsic parity sector of QCD/Greenovy funkce proudů v anomálním sektoru kvantové chromodynamiky
2  - 10 David Horák Měření charakteristik křemíkových detektorů částic
  12:20-12:40 Oběd (Pouze Sekce 2 + 3 + 4)
     
Sekce
3 + 4
Posluchárna T10  
3  - 1 Samuel Dobák Komplexná permeabilita hybridných kompozitných materiálov 
3  - 2 Daniela Šoltésová Vplyv prechodového kovu na magnetické vlastnosti anión-radikálovej soli [Mn(phen)3](TCNQ)2*H2O
3  - 3 Emil Varga Steady state and decay of quantum turbulence generated in channel flows and detected by second sound attenuation
3  - 4 Jana Brndiarová Príprava a štúdium supravodivých tenkých vrstiev MgB2.
3  - 5 Juraj Hašík Structure and structural transitions in Lennard-Jones clusters
3  - 6 Petr Cejpek Difuzní rozptyl rentgenového záření na drsných multivrstvách
3  - 7 Attila Bartha Anisotropic magnetic properties of RE2CoIn8 (RE = Pr, Nd, Dy) compounds
4  - 1 Michaela  Jeníková Optická pinzeta: od gul'ôčiek k mikroštruktúram
4  - 2 Peter Nádaždy Vývoj akustického biosenzora na detekciu koncentrácie a aktivity proteáz
  12:20-12:40 Oběd (Pouze Sekce 2 + 3 + 4)
     
Sekce 6 Posluchárna T9  
6  - 1 Ondřej Ficker Dekonvoluce dat z aktivační sondy jako metoda ke stanovení energií ionizujícího záření v tokamacích
6  - 2 Martina Žáková Manipulace a transport iontových svazků řízených laserem 
6  - 3 Lukáš Tropp Dozimetria v externej rádioterapii
6  - 4 Martin Vonásek Magnetronová depozice tenkých vrstev Zr-Si-O
6  - 5 David Kolenatý Reaktivní vysokovýkonová pulzní magnetronová depozice vrstev HfO2
6  - 6 Tomáš Ondro Využitie teplotne modulovanej diferenčnej kompenzačnej kalorimetrie pri štúdiu materiálov
6  - 7 Michal Zítek Vliv Cu na mechanické a antibakteriální vlastnosti naprašovaných vrstev Zr–Cu–N
6  - 8 Antonín  Čajka Struktura a povrchové vlastnosti nanovlákenných vrstev připravených technologií NanospiderTM
  11:40-12:00 Oběd (pouze sekce 6)
6  - 9 Veronika Šímová Vliv energie částic na vlastnosti vrstev Me-B-C-(N) připravených reaktivní magnetronovou depozicí
6  - 10 Michal Ďurian Zostavenie Michelson-Fourierovského interferometra pre optickú emisnú spektroskopiu v UV/VIS oblasti
6  - 11 Vladimír  Chudoba Návrh konštrukcie a využitie vertikálnej veternej ružice v okolí Bratislavy
     
     
Sekce 7
Posluchárna T11  
7  - 1 Michal Roskot Řešené úlohy z teoretické mechaniky
7  - 2 Česlav Řehák Kapitoly z jaderné fúze pro střední školy
7  - 3 Alica Kürtiová Fyzikální úlohy k rozvoji různých poznávacích operací
7  - 4 Petr Kolář Elektronická učebnice k předmětu Úvod do matematických metod fyziky
7  - 5 Petronela Hurtuková Metodický materiál s pracovnými listami k téme Kondenzácia
7  - 6 Daniel Kováč a 
Ivona  Demčáková
Aktivita na budovanie pojmu rýchlosť na intuitívnej úrovni
7  - 7 Timotej Šumný Modelovanie štatistickej teploty v Einsteinovom modeli
  11:20-11:40 Oběd (pouze sekce 7+6)
7  - 8 Marek Pribula Analysis of the Fe-B-Si thin amorphous ribbons by calibration-free laser induced breakdown spectroscopy 
7  - 9 Šárka Kunčická Color effects in optical spectroscopy
     
13.30 - 14.30 Posluchárna T9 Zasedání porot odborných sekcí a hlavní poroty
     
15.00 - 15.30 Posluchárna T2 Slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen a zakončení konference

Copyright © 2014. All Rights Reserved - Štěpán Sechovský.