ČSSVKF5

5. Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice

Praha 15.-16. května 2014

ČSSVKF5

5. Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice

Praha 15.-16. května 2014

ČSSVKF5

5. Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice

Praha 15.-16. května 2014

Místo konání:

Objekt poslucháren Troja „T"
Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8


Zvětšit mapu  

1. Teoretická fyzika a 5. Fyzika „Země a Vesmíru" 

1. místo: Stanislav Hrivňak (Isingov model v priestorovo korelovaných náhodných poliach) 

2. místo: Petr Cagaš (Variace obsahu helia ve slunečním větru)

3. místo: Václav Pavlík (Modelování Velké mlhoviny v Orionu)

2. Částicová a jaderná fyzika

1. místo: Andrej Babič (On the Detection of Solar Neutrinos and Reactor Antineutrinos via Scattering on Atomic Electrons)

2. místo: Kateřina Moudrá (Properties of the diboson production in the ATLAS experiment at the LHC)

3. místo: Oliver Majerský (Soft muon p_T^rel distribution fraction-fitting at the CDF experiment)

3. Fyzika kondenzovaných látek a 4. Biofyzika a fyzika molekulárních systémů

1. místo: Samuel Dobák (Komplexná permeabilita hybridných kompozitných
materiálov)

2. místo: Attila Bartha (Anisotropic magnetic properties of RE2CoIn8
(RE = Pr, Nd, Dy) compounds)

3. místo: Juraj Hašík (Structure and structural transitions in Lennard-Jones clusters)

6. Aplikovaná fyzika

1. místo: Antonín Čajka (Struktura a povrchové vlastnosti nanovlákenných vrstev připravených technologií NanospiderTM)

2. místo: Michal Ďurian (Zostavenie Michelson-Fourierovského interferometra pre optickú emisnú spektroskopiu v UV/VIS oblasti)

3. místo: Martina Žáková (Manipulace a transport iontových svazků řízených laserem)

7. Obecná fyzika a didaktika fyziky

1. místo: Marek Pribula (Analysis of the Fe-B-Si thin amorphous ribbons by calibration-free laser induced breakdown spectroscopy)

2. místo: Petr Kolář (Elektronická učebnice k předmětu Úvod do
matematických metod fyziky)

3. místo:Michal Roskot (Řešené úlohy z teoretické mechaniky)

Copyright © 2014. All Rights Reserved - Štěpán Sechovský.