uk

mfflogo 

Search

News

Strouhal Lecture - Mark A Novotny: Adiabatic Quantum Computers in 2017: Huge Advance or All Hype?
Begin: 01.03.2017, 14:00
Location: 1.3.2017 from 14:00 in lecture room F1 of the Faculty of Mathematics and Physics, Ke Karlovu 5, Praha 2

Nabídka pro studenty 1. a 2. ročníku

Název práce Typ práce Vedoucí / školitel Zdroj financování
Molekulární magnety projekt doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.  
Nízkoteplotní rtg difrakce projekt prof. RNDr. Václav Holý, CSc. práce je součástí projektu NANOCENT
Přepínání spinových stavů v magnetických molekulách projekt doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.  
Příprava a charakterizace monokrystalů projekt RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. práce je součástí projektu MATFUN
Příprava a základní charakterizace pyrochlorů R2Ir2O7 projekt Mgr. Kristina Vlášková  
Růst a charakterizace monokrystalů intermetalik na bázi uranu pro účely dilatometrickcýh měření projekt RNDr. Michal Vališka  
Studium mikrostruktury vysoce deformovaných materiálů pomocí rentgenové difrakce projekt RNDr. Milan Dopita, Ph.D. práce je součástí projektu NANOCENT
Teoretický popis sloučeniny CePd2Alě projekt doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.  
Testování nového tlakového média pro vysoké tlaky projekt RNDr. Jaroslav Valenta  
Určení krystalové struktury pomocí rentgenové difrakce na prášku projekt RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. práce je součástí projektu MATFUN
Vibronové stavy v CePd2Al2 – příprava monokrystalu pro experiment nepružného neutronového rozptylu projekt RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.  
Vibronové stavy ve sloučeninách Ce(Cu,Fe)Al3 - Příprava vzorku pro experiment nepružného neutronového rozptylu projekt RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.  
Vizualizace pásové struktury ve 3D projekt Mgr. David Wagenknecht  
Vliv rozdílných žíhacích procesů na kvalitu monokrystalu projekt RNDr. Petr Opletal  
Vliv Sn substituce na krystalovou strukturu sloučenin Nd2Ni2In1-xSnx projekt RNDr. Silvie Mašková, Ph.D.  


 

Bachelors

Title Type of assignment Supervisor Financed by
A strong spin-orbit coupling in R2T2O7 pyrochlores Bachelor's thesis RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.  
Analysis of inelastic effects in nano-transport: scattering states point of view Bachelor's thesis RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.  
Calibration of transmitting medium for high pressure experiments Bachelor's thesis RNDr. Jaroslav Valenta  
Consequences of the magnetic order to the crystal lattice of magnetic materials Bachelor's thesis RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.  
Low temperature magnetic force microscopy Bachelor's thesis RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. thesis is part of projekct MATFUN
Microstructure of carbon black nanomaterials studied by X-ray scattering Bachelor's thesis RNDr. Milan Dopita, Ph.D. thesis is part of projekct NANOCENT
Molecular magnets coupled to functional nanoparticles Bachelor's thesis doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.  
Persistence in an exactly solvable random walk model Bachelor's thesis RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.  
Ratchet effect in two-dimensional optical lattices Bachelor's thesis RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.  
Smart magnetic molecules coupled to functional nanoparticles Bachelor's thesis doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.  
Stochastic modelling of the dynamics of electric circuits with a Josephson junction Bachelor's thesis RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.  
Structure determination of (Sr,Ca)(Ti,Ir)O3 layered systems using X-ray synchrotron experiment Bachelor's thesis Mgr. Lukáš Horák, Ph.D. thesis is part of projekct NANOCENT
Studies of magnetic shape memory alloys Bachelor's thesis RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. thesis is part of projekct MATFUN
Study of electronic properties in intermetallic compounds Ce(1-x)LaxPd2Al2 Bachelor's thesis RNDr. Petr Doležal  
Study of nanocrystalline materials using unconventional X-ray scattering methods Bachelor's thesis RNDr. Milan Dopita, Ph.D. thesis is part of projekct NANOCENT
Study of phase transitions in models with itinerant and localized particles Bachelor's thesis RNDr. Martin Žonda, Ph.D.  
Study of the dynamic properties of 90-degree magnetic domain walls Bachelor's thesis RNDr. Pavel Baláž, Ph.D.  
Study of thin polycrystalline layers using combined X-ray diffractometry and reflectometry Bachelor's thesis Mgr. Lukáš Horák, Ph.D. thesis is part of projekct NANOCENT
Synthesis and characterization of new antiferromagnetic semiconductors Bachelor's thesis RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. Cooperation with FUUK
Temperature calibration of the high-temperature chamber for an x-ray diffractometer Bachelor's thesis Mgr. Lukáš Horák, Ph.D. thesis is part of projekct NANOCENT


 

Offer of the Diploma Thesis

Title Type of assignment Supervisor Financed
Inelastic effects in electronic transport through nanosystems diploma thesis RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.  
Ratchet effect in two-dimensional optical lattices diploma thesis RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.  
Spin-dependent optical quasi-equilibrium nonlinearities in semiconductors diploma thesis RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.  
Studies of Ni2MNGa type magnetic shape memory alloys diploma thesis RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. thesis is part of projekct MATFUN
Synergy of molecular magnets and functional nanoparticles diploma thesis doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.  
Synergy of smart magnetic molecules and functional nanoparticles diploma thesis doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.  


 

Ph.D. Thesis

Title Supervisor
Magnetic states in Yb- and Eu-based compounds RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
Cooperative phenomena in intermetallics under multiextreme conditions RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Electron properties of R2T2O7 pyrochlores with strong spin-orbit coupling doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
Topological insulators and magnetic order RNDr. Karel Carva, Ph.D.
Quantum electronic transport in interacting nanosystems RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.