uk

mfflogo 

Search

News

Hiroshi Yasuoka: Emergent Weyl fermion excitations in Tap and NbP explored by 93Nb NMR and 181Ta NQR
Begin: 06.12.2017, 14:30
Location: lecture room F2, first floor Ke Karlovu 5

Nabídka pro studenty 1. a 2. ročníku

Název práce Typ práce Vedoucí / školitel TYP
Vizualizace pásové struktury ve 3D projekt David Wagenknecht Teoretický
Teoretický popis sloučeniny CePd2Alě projekt Martin Diviš Teoretický
Molekulární magnety projekt Jana Kalbáčová Vejpravová Experimentální
Přepínání spinových stavů v magnetických molekulách projekt Jana Kalbáčová Vejpravová Experimentální
Testování nového tlakového média pro vysoké tlaky projekt Jaroslav Valenta Experimentální
Příprava a charakterizace monokrystalů projekt Klára Uhlířová Experimentální
Určení krystalové struktury pomocí rentgenové difrakce na prášku projekt Klára Uhlířová Experimentální
Příprava a základní charakterizace pyrochlorů R2Ir2O7 projekt Kristina Vlášková Experimentální
Růst a charakterizace monokrystalů intermetalik na bázi uranu pro účely dilatometrickcýh měření projekt Michal Vališka Experimentální
Studium mikrostruktury vysoce deformovaných materiálů pomocí rentgenové difrakce projekt Milan Dopita Experimentální
Mikrostruktura uhlíových nanomateriálů studovaná metodami rtg. rozptylu projekt Milan Dopita Experimentální
Tvorba grafického uživatelského prostředí pro program Mstruct projekt Milan Dopita Experimentální
Zpracovani namerenych obrazovych dat 2D detektoru ze synchrotronového experimentu projekt Lukáš Horák Experimentální
Vibronové stavy v CePd2Al2 – příprava monokrystalu pro experiment nepružného neutronového rozptylu projekt Milan Klicpera Experimentální
Vibronové stavy ve sloučeninách Ce(Cu,Fe)Al3 - Příprava vzorku pro experiment nepružného neutronového rozptylu projekt Milan Klicpera Experimentální
Vliv rozdílných žíhacích procesů na kvalitu monokrystalu projekt Petr Opletal Experimentální
Vliv Sn substituce na krystalovou strukturu sloučenin Nd2Ni2In1-xSnx projekt Silvie Mašková Experimentální
Nízkoteplotní rtg difrakce projekt Václav Holý Experimentální
Tvorba programu pro analýzu tepelné kapacity projekt Pavel Javorský Experimentální


 

Bachelors

Title Supervisor Type
Study of phase transitions in models with itinerant and localized particles Martin Žonda Teoretical
Study of the dynamic properties of 90-degree magnetic domain walls Pavel Baláž Teoretical
Analysis of inelastic effects in nano-transport: scattering states point of view Tomáš Novotný Teoretical
Persistence in an exactly solvable random walk model Tomáš Novotný Teoretical
Ratchet effect in two-dimensional optical lattices Tomáš Novotný Teoretical
Stochastic modelling of the dynamics of electric circuits with a Josephson junction Tomáš Novotný Teoretical
Optimalization of crystal growth of unconventional superconductor CeCoIn5 using modified Czochralski furnace Barbora Vondráčková Experimental
Molecular magnets coupled to functional nanoparticles Jana Kalbáčová Vejpravová Experimental
Smart magnetic molecules coupled to functional nanoparticles Jana Kalbáčová Vejpravová Experimental
Calibration of transmitting medium for high pressure experiments Jaroslav Valenta Experimental
Consequences of the magnetic order to the crystal lattice of magnetic materials Jiří Prchal Experimental
Low temperature magnetic force microscopy Klára Uhlířová Experimental
Studies of magnetic shape memory alloys Klára Uhlířová Experimental
Synthesis and characterization of new antiferromagnetic semiconductors Klára Uhlířová Experimental
Structure determination of (Sr,Ca)(Ti,Ir)O3 layered systems using X-ray synchrotron experiment Mgr. Lukáš Horák Experimental
Study of thin polycrystalline layers using combined X-ray diffractometry and reflectometry Mgr. Lukáš Horák Experimental
Temperature calibration of the high-temperature chamber for an x-ray diffractometer Mgr. Lukáš Horák Experimental
Microstructure of carbon black nanomaterials studied by X-ray scattering Milan Dopita Experimental
Study of nanocrystalline materials using unconventional X-ray scattering methods Milan Dopita Experimental
A strong spin-orbit coupling in R2T2O7 pyrochlores Milan Klicpera Experimental
Study of electronic properties in intermetallic compounds Ce(1-x)LaxPd2Al2 Petr Doležal Experimental


 

Offer of the Diploma Thesis

Title Supervisor Type
Inelastic effects in electronic transport through nanosystems Tomáš Novotný Teoretical
Ratchet effect in two-dimensional optical lattices Tomáš Novotný Teoretical
Spin-dependent optical quasi-equilibrium nonlinearities in semiconductors Tomáš Novotný Teoretical
Synergy of molecular magnets and functional nanoparticles Jana Kalbáčová Vejpravová Experimental
Synergy of smart magnetic molecules and functional nanoparticles Jana Kalbáčová Vejpravová Experimental
Studies of Ni2MNGa type magnetic shape memory alloys Klára Uhlířová Experimental


 

Ph.D. Thesis

Title Supervisor
Magnetic states in Yb- and Eu-based compounds RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
Cooperative phenomena in intermetallics under multiextreme conditions RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Electron properties of R2T2O7 pyrochlores with strong spin-orbit coupling doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
Topological insulators and magnetic order RNDr. Karel Carva, Ph.D.
Quantum electronic transport in interacting nanosystems RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.