OFY 025 -- Fyzika IV


  Obecné informace
  Učitelé
  konzultace: individuální, dohoda e-mailem

  Sylabus

  Literatura

  Otázky ke zkoušce ve školním roce 2014/2015
  Pomůcka ke zkoušce: L1_zk2013.ppt
  L2_zk2013.ppt
  L3_zk2013.ppt
  L4_zk2013.ppt

   

  Přednášky

  Kopie přednášek 2013/14
  Kopie přednášek 2014/15
   

  Rozšiřující tematické informace
  Krátká exkurze do aktuálního výzkumu

  Tepelná kapacita krystalických látek           bližší informace a ukázky: Pavel Javorský, UK MFF

  Experimentální metody pevných látek         bližší informace: Klára Uhlířová, UK MFF