uk

mfflogo 

Najít

Semináře

Cvičení k přednášce Fyzika IV

OFY025 LS 2017/2018, středa 11:30, M3

kontakt: RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.

konzultační hodiny: po domluvě

Příklady a domácí úkoly: Souhrn příkladů FIV+řešení

Poznámky z cvičení (podmínky k zápočtu, doplňuící materiál k příkladům):    FIV_CV11.pdf

 Přednáška doc. Daniše: http://kfes-16.karlov.mff.cuni.cz/~standa/Fyzika_IV/

 

Projekty (letní či SFG)

Magnetic shape memory alloys - electrochemical etching  (Ross Colman & K. Uhlířová)

Příprava a charakterizace slitin s magnetickou tvarouvou pamětí (K. Uhlířová & Ross Colman)

Zpracování dat z mikroskopie magnetických sil (K. Uhlířová)

Na projekty je možné žádat stipendium v rámci Studentských fakultních grantů (SFG - nutné podat do 15. května 20), či získat přímo stepiendium od Katedry fyziky kondenzovaných látek (i formou letní brigády)

 

 Rozšiřující materiály a zajímavosti:

V. Valvoda a kol.: Základy strukturní analýzy - vybrané kapitoly (vhodný studijní materiál)

K výročí 100 let krystalografie (2014):Crystallography_matters, Atomic secrets

 Diracovy materiály: Chiral  tunnelling and the Klein paradox in graphene, A romance with many dimensions

Nové: Symmetry and topology in antiferromagnetic spintronics