uk

mfflogo 

Najít

Oddělení magnetických vlastností se zabývá především magnetismem sloučenin na bázi lanthanoidů a aktinoidů (uranu). Jejich specifické magnetické vlastnosti, jež jsou základem pro rozsáhlý průmysl permanentních magnetů a záznamové techniky, byly postupně stále více pojímány v kontextu vlastností dalších (transportních, termodynamických). Jejich společným jmenovatelem je elektronová struktura.

K úspěchům dřívějších let patří objasnění systematiky vývoje magnetismu ve složitých intermetalických sloučeninách uranu či objev a podíl na pochopení příčin tzv. obří magnetorezistence v některích ternárních sloučeninách.
V současnosti disponuje Oddělení magnetických vlastností širokou základnou experimentálních technik pro studium magnetických, transportních a termodynamických vlastností látek v širokém teplotním oboru až do desítek milikelvin, ve vysokých magnetických polích do 14T (připravujeme 20 T) a vysokých tlacích do 10 GPa. Vlastní výzkum se opírá o technologickou bázi umožňující rafinaci kovů, růst kvalitních monokrystalů či vysokotlakou syntézu hydridů. Experimentální techniky jsou doplňovány moderními metodami výpočtů elektronových struktur, které plně zahrnují relativistické jevy, spinovou i orbitální polarizaci. Umožňují hlubší pochopení pozorovaných jevů a do jisté míry i predikci materiálově specifických vlastností.
Řada experimentálních metod, jež nejsou dostupné v Praze, jako např. zdroje synchrotronového záření, neutronů, vysokých magnetických polí, je využívána prostřednictvím mezinárodních konsorcií a kooperací (ESRF Grenoble, ILL Grenoble, NHMFL Tallahassee/Los Alamos). Materiály obsahující transurany Np, Pu, Am jsou studovány v Evropském ústavu pro transurany v Karlsruhe.
Tyto rozsáhlé možnosti jsou v poslední době stále více orientovány na tzv. funkcionální materiály a jevy, jako je obří magnetokalorický jev pozorovaný u některých magnetik, který začíná být využíván v kryogenice, v ekologickém chlazení ap.


Další stránky oddělení:       


Zaměstnanci a studenti oddělení:

Vedoucí oddělení Dr. Ross H. Colman

 

Pedagogičtí pracovníci: Doc. RNDr. Martin DivišCSc.
  Prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
  RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.
  RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. 
  RNDrJiří PrchalPh.D.
  RNDr. Jan Prokleška, PhD.
  Prof. RNDrVladimír SechovskýDrSc.
  RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. 
  RNDrSilvie Černá, Ph.D. (dříve Mašková)
  Prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. (Vedoucí projektu TSuNAMI)
   
Vědečtí pracovníci: David Filipe Coelho de Almeida Aurélio (TSuNAMI)
  Gaël Bastien, Ph.D.
  Volodymyr  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Ph.D.
  RNDr. Petr Čermák, Ph.D.
  Dr. Ross H. Colman
  Dr. Jeroen Custers
  Tetiana Haidamak, Ph.D.
  Doc. RNDrLadislav HavelaCSc.
  Shankar Khanal (TSuNAMI)
  Taras Kovaliuk, Ph.D.
  RNDr. Marie Hrůzová Kratochvílová, Ph.D.
  RNDr. Michal Vališka, Ph.D.
  Vaibhav T. Varade (TSuNAMI)
  RNDr. Petr Doležal, Ph.D.
   
 Doktorandi: Ing. Dávid Hovančík
  Oleksandra Koloskova
  Mgr. Petr Král
  Mgr. Petr Proschek
  Mgr. Daniel Staško
  Mgr. Kristina  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  Mgr. Jiří Volný
  Ing. Martin Žáček
   
Studenti Bc. Anežka Bendová
  Kristýna Drastichová
  Adam Eliáš
  Bc. Andrej Kancko
  Zuzana Mičková 
  Damian Wałoszek
  František Zajíc