uk

mfflogo 

Najít

Prof. Mgr. Pavel Javorský, Dr.

Místnost
F 113, 1. patro, Ke Karlovu 5
Telefon
+420  95155 1353
E-mail
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Javor2021

Curriculum Vitae

 • narozen 26.12.1967 v Praze

Vzdělání a vědecko-pedagogické tituly

 • 1986 - 1992: studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, diplomová práce "Studium tepelné kapacity sloučenin se strukturou CeCu2";
 • 1992 - 1997: doktorandské studium na MFF UK; disertační práce "Magnetické chování sloučenin RNiAl a RCuAl", titul Dr.
 • od 1.10. 1997: odborní asistent na UK MFF
 • od 1.7. 2004: docent na MFF UK; habilitační práce „Magnetické struktury v intermetalických sloučeninách vzácních zemin a aktinoidů“.
 • od 1.1. 2019: profesor na MFF UK

Delší studijní a pracovní pobyty v zahraničí

 • 1992/93 - 6 měsíců na TU Wien ( Institute for Experimental physics)
 • 1994/95 - 12 měsíců v Centre d'É tudes Nucléaires de Grenoble
 • 1997 - 2 měsíce v Institute for Transuranium Elements Karlsruh
 • 2002/03 - 2 roky v Institute for Transuranium Elements Karlsruhe

Členství ve společnostech

 • od roku 1990 - člen Jednoty Československých Matematiků a Fyziků

Hlavní výzkumné zájmy

 • magnetismus intermetalických sloučenin vzácních zemin a sloučenin uranu
 • studium krystalového pole
 • neutronová difrakce, tepelná kapacita

Odborné znalosti

 • určování magnetických struktur pomocí neutronové difrakce
 • studium krystalového pole pomocí neutronového rozptylu a tepelné kapacity
 • příprava vzorků v obloukové peci, modifikovanou Czochralského metodou v trojobloukové peci, rentgenová analýza (práškové vzorky, monokrystaly)
 • měření a analýza tepelné kapacity, magnetizace, elektrického odporu

Jazykové znalosti

 • plynně anglicky a německy, částečně rusky, polsky a francouzsky

Bibliografie: