uk

mfflogo 

Najít

Práce tohoto oddělení je zaměřena zejména na výzkum v oblasti kvantové teorie kondenzovaného stavu. Studovány jsou jednak elektronové stavy v krystalických i neuspořádaních systémech a magnetické vlastnosti látek, zejména však elektronová struktura a elektronové procesy u povrchů a magnetických multivrstev. Tato studia jsou prováděna metodami ab initio za použití vlastního i přejatého softwarového vybavení na clusterech pracovních stanic v Praze a Vídni. V oblasti kvantového transportu je rozvíjena metoda nerovnovážních Greenovích funkcí v použití na silně nerovnovážné přechodové jevy vyvolané ultrakrátkými laserovými pulsy a jiné nelineární procesy. V oddělení byly také studovány dynamické procesy makroskopické fyziky, zejména suché tření a akustické šíření v granulárních materiálech. Charakteristická je spolupráce jednak s pracovišti AV ČR v Praze a Brně, jednak mezinárodní spolupráce, např. s Centrem Výpočetní Fyziky ve Vídni.

Publikace: http://theory.kfkl.cz/publications.php


 Výuka

Oddělení je zapojeno jednak do základního kursu fyziky na bakalářské úrovni, kde je přenášen jednak kurs Fysika IV - Úvod do atomové fyziky, který byl v oddělení nově vytvořen, jednak Proseminář kvantové fyziky atomových systémů, dále je přednášen základní kurs Kvantová fyzika pro magisterské studium. Ze speciálních přednášek je oddělením zajištěn magisterský kurs Teorie kondensovaních systémů pro experimentátory a Teorie povrchů pro doktorandy (spolu FZÚ AV ČR).

Klíma J., Velický B.: Kvantová mechanika I. Skriptum MFF UK, 1. vyd. SPN Praha 1985, 2. vyd. MFF KU Praha 1992.

Klíma J., Velický B.: Kvantová mechanika II. Skriptum MFF UK, 1. vyd. SPN Praha 1990, 2. vyd. Karolinum Praha 1998


 Stránky oddělení: http://theory.kfkl.cz/


Zaměstnanci a studenti:

Vedoucí oddělení: Doc. RNDr. Karel CarvaPh.D.

 

Pedagogičtí pracovníci: Doc. RNDr. Karel CarvaPh.D.
  Doc. RNDr. Martin DivišCSc.
  Ing. Richard Korytár, Ph.D.
  Doc. RNDrTomáš NovotnýPh.D
   
Vědečtí pracovníci: RNDr. Pavel  Baláž, Ph.D.
  Artur Slobodeniuk, Ph.D.
  RNDr. Martin Žonda, Ph.D.
   
Doktorandi: Mgr. Marek Štěpán
  Krishna Kumar Pokhrel ,M.Sc