uk

mfflogo 

Najít

Semináře

Ing. Jan Hýbl: Výroba monokrystalického křemíku
Begin: 19.05.2021, 08:00
Location: ZOOM Meeting ID: 4613653704

Shin-ichi Fujimori: Electronic structures of uranium compounds studied by photoelectron spectroscopy
Begin: 19.05.2021, 10:10
Location: ZOOM Meeting ID: 958 0426 7376

Dariusz Kaczorowski: Dirac states in Pd-Bi superconductors: on the hunt for Majorana modes
Begin: 26.05.2021, 14:10
Location: ZOOM Meeting ID: 958 0426 7376

Laura Teresa Corredor Bohórquez: The (Bi2Te3)n(MnBi2Te4) family: van-der-Waals materials from topology to magnetism
Begin: 02.06.2021, 14:10
Location: ZOOM Meeting ID: 958 0426 7376

 Projekty řešené zaměstnanci

Řešitel Číslo grantu Název projektu Období řešení
Karel Carva GA18-07172S Aktuální problémy teorie manipulace spinové polarizace v objemových a vrstevnatých systémech  2018-2020
Karel Carva GA19-13659S Rozhraní mezi tenkovrstvými chalkogenidy s obsahem železa a izolanty: vliv na strukturu, magnetismus a nekonvenční supravodivost  2019-2021
Ross H. Colman GJ19-21575Y Studium kvantových kagome magnetů pomocí uspořádaných substitucí ve fluoridových pyrochlórech  2019-2021
Jeroen Custers GA18-23606S Výzkum Kondo mříží ve sloučeninách s neekvivalentními pozicemi ceru  2018-2020
Jeroen Custers GF19-29614L Ladění spin-orbitální vazby do extrému  2019-2021
Jeroen Custers LTC18024 Nekonvenční supravodiče s f-elementy 2018-2021
Milan Dopita EF15_003/0000485 Centrum nanomateriálů pro pokročilé aplikace 2017-2022
Ladislav Havela 8J19UA003 Materiály pro skladování vodíku na bázi f‐intermetalik  2019-2020
Ladislav Havela GA18-02344S Magnetismus a elektronová struktura v systémech na bázi uranu s nábojovým transferem  2018-2020
Václav Holý GC19-10799J Studium růstové kinetiky multiferoických komplexních oxidů metodami rtg rozptylu in-situ při pulsní laserové depozici  2019-2021
Marie Hrůzová (Kratochvílová) GC19-16389J Fyzika magnetických vrstevnatých van der Waalsových sloučenin 2019-2020
Pavel Javorský GC17-04925J Multikomponentní korelace v necentrosymetrických sloučeninách s f-elektrony 2017-2020
Pavel Javorský LM2018096 Laboratoř pro syntézu a měření materiálů 2019-2022
Pavel Javorský LTT20014 Institut Laue-Langevin - účast České republiky 2020-2020
Jana Kalbáčová Vejpravová GA18-20357S Chytré póry v atomárně tenkých membránách z dvojdimenzionálních krystalů  2018-2020
Jana Kalbáčová Vejpravová EF16_026/0008382 Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace  2018-2022
Jana Kalbáčová Vejpravová ERC grant - TSuNAMI Trans-Spin NanoArchitectures: from birth to functionalities in magnetic field 2017-2022
Milan Klicpera GJ18-09375Y Elektronové a magnetické vlastnosti R2T2O7 pyrochlorů se silnou spin-orbitální interakcí  2018-2020
Tomáš Novotný LTC19045 Korelacemi indukované kvantové fluktuace v nízko-dimenzionálních supravodivých strukturách  2019-2021
Tomáš Novotný GA19-13525S Kvantová koherence v systémech s elektronovými korelacemi: supravodivost a magnetismus v nanosoučástkách a objemových materiálech 2019-2021

Projekty GAUK - řešené studenty naleznete pod tímto odkazem

 

Souborné publikace za posledních 5 let:

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Nebo si můžete dát vyhledat podle různých kriterií na stránce OBD

Oddělení strukturní analýzy

Oddělení magnetických vlastností