uk

mfflogo 

Najít

 Projekty řešené zaměstnanci

ŘešitelČíslo grantuNázev projektuObdobí řešení
Karel Carva GA19-13659S Rozhraní mezi tenkovrstvými chalkogenidy s obsahem železa a izolanty: vliv na strukturu, magnetismus a nekonvenční supravodivost  2019-2021
Ross H. Colman GJ19-21575Y Studium kvantových kagome magnetů pomocí uspořádaných substitucí ve fluoridových pyrochlórech  2019-2021
Jeroen Custers GF19-29614L Ladění spin-orbitální vazby do extrému  2019-2021
Jeroen Custers LTC18024 Nekonvenční supravodiče s f-elementy 2018-2021
Petr Čermák GM21-24965M Magnetoelastické materiály za hranicí Born-Oppenheimerovy aproximace 2021-2025
Milan Dopita EF15_003/0000485 Centrum nanomateriálů pro pokročilé aplikace 2017-2022
Ladislav Havela GA21-09766S Magnetismus a elektronová struktura aktinoidů laděná ionicitou 2021-2023
Václav Holý GC19-10799J Studium růstové kinetiky multiferoických komplexních oxidů metodami rtg rozptylu in-situ při pulsní laserové depozici  2019-2021
Marie Hrůzová (Kratochvílová) GC19-16389J Fyzika magnetických vrstevnatých van der Waalsových sloučenin 2019-2020
Pavel Javorský LM2018096 Laboratoř pro syntézu a měření materiálů 2019-2022
Jana Kalbáčová Vejpravová EF16_026/0008382 Uhlíkové alotropy s racionalizovanými nanorozhraními a nanospoji pro environmentální a biomedicínské aplikace  2018-2022
Jana Kalbáčová Vejpravová ERC grant - TSuNAMI Trans-Spin NanoArchitectures: from birth to functionalities in magnetic field 2017-2022
Tomáš Novotný LTC19045 Korelacemi indukované kvantové fluktuace v nízko-dimenzionálních supravodivých strukturách  2019-2021
Tomáš Novotný GA19-13525S Kvantová koherence v systémech s elektronovými korelacemi: supravodivost a magnetismus v nanosoučástkách a objemových materiálech 2019-2021
Jiří Pospíšil GA21-06083S Výzkum nových dvoudimenzionálních magnetických struktur ve van der Waalsovských halogenidech 2021-2023

Projekty GAUK - řešené studenty naleznete pod tímto odkazem

 

Souborné publikace za posledních 5 let:

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Nebo si můžete dát vyhledat podle různých kriterií na stránce OBD

Oddělení strukturní analýzy

Oddělení magnetických vlastností