uk

mfflogo 

Najít

ŘešitelČíslo grantu NázevDo
Petr Král GAUK358121 Tlakem řízené strukturní a magnetické transformace v intermetalikách typu 221 2023
Košutová Tereza GAUK1546119 Studium teplotní stability a reálné struktury heterogenních nanočástic připravených metodou kondenzace z plynné fáze 2021
Koloskova Oleksandra GAUK814120 Vliv vanadu na krystalovou strukturu a magnetické vlastnosti hydridů uranu 2021
Akinari Kohriki GAUK938220 Studium eletrickým proudem indukovaných cross-korelačních elektronových jevů v magnetických kovech 2022