uk

mfflogo 

Najít

RNDr. Milan Dopita, Ph.D.

 
 • Místnost: 
               F 062, přízemí, Ke Karlovu 5
 • Telefon:
              +420 951 55 1387
 • Fax:
              +420 22491 1061
 • E-mail: 
               Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

Bibliografie:

Vzdělání:

 • 1992 – 1996    Cyrilometodějské gymnázium, Prostějov
 • 1996 – 2001    Studium fyziky, Matematicko-fyzikálnmí fakulta Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK)
 • Červen 2001    Mag. MFF UK   (Téma diplomové práce: X-ray study of quaternary composites (Ti,W)(C,N).)
 • Září 2009        PhD., MFF UK  (Téma disertační práce: Microstructure and properties of nanocrystalline hard coatings and thin film nanocomposites.)

Zaměstnání:

 • 2001 – 2005    Vědecký pracovník, Katedra fyziky kondenzovaných látek, MFF UK.
 • 2005 – 2015    Vědecký pracovník, Institut Materiálového Výzkumu, TU-Bergakademie Freiberg, Německo.
 • 2015 -             Vědecký pracovník, Katedra fyziky kondenzovaných látek, MFF UK.

Cizí jazyky:                          

 • Angličtina,
 • němčina

Zahraniční pobyty:

 • 2000                TU univerzita Vídeň, Rakousko (3 měsíce)
 • 2003 – 2004     TU Chemnitz, Německo, (6 měsíců)
 • 2005 – 2015     TU - Bergakademie Freiberg, Německo.

Vědecká práce:

Metody:          Rozptyl rtg. záření, prášková difrakce, vysoko / nízkoteplotní difrakce, metoda celkového rozptylu, párová distribuční funkce, elektronová mikroskopie, difrakce zpětně rozptýlených elektronů (EBSD), transmisní elektronová mikroskopie a spektroskopie (TEM, TEM/EELS), Metoda plazmového spékání materiálů (spark plasma sintering - SPS), maloúhlový rozptyl rentgenového záření (SAXS / GISAXS).

Materiály:       Nanokrystalické materialy, nanokrystalické tvrdé povlaky a nanokompozity, tenké vrstvy, vysoce deformované uhlíkové nanomateriály, silně plasticky deformované kovy, korozivně odolné vrstvy pro vysokoteplotní aplikace, cermety, keramiky.

Problémy:       Struktura a reálná struktura nanomateriálů, určování napětí a deformace, profilová analýza, přednostní orientace krystalitů, mikrotextůra, grain boundary engineering.

Další dovednosti:  Počítačové znalosti: programování v Pascalu, Fortranu, Matlabu, GNU Octave, Pythonu a dalších programovacích jazycích, velké zkušenosti s rozličnými vědeckými programy

Editoriální aktivity: 

 • Recenzent časopisu Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology
 • Recenzent časopisu Journal of the American Ceramics Society
 • Recenzent časopisu Journal of Geoscience
 • Recenzent časopisu Powder Metallurgy
 • Recenzent časopisu Journal of Chemical Engineering and Materials Science

Řešené projekty:

 • 2017-2022     NanoCent - Centrum nanomateriálů pro pokročilé aplikace, OPVVV, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000485
 • 2005-2006     Influence of the microstructure of the thermal sprayed coatings on the high temperature corrosion, BMBF InnoRegio Rist, project # FZK: 0310313B
 • 2006-2007     Local analysis of the strongly deformed crystal structures using the electron scattering., DFG, project # KL 1274/4-1
 • 2008-2011     High pressure compression of new hard materials in engineering by Spark Plasma Sintering, Dr. Erich Krüger foundation.
 • 2011-2015     SFB 920, Collaborative Research Centre 920 (CRC 920) “Multi-Functional Filters for Metal Melt Filtration – A Contribution Towards Zero Defect Materials.”

Publikační aktivity: (září 2020)

Souhrnné bibliografické údaje 

Web of Science

SCOPUS

Počet publikací 

77

71

Počet citací

698

733

H- index dle Web of Science

15

 15

 

Vedení studentů:

Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací na MFF UK:

Student

Název práce

Typ práce

rok

P. Machovec

Mikrostruktura a vlastnosti tenkých vrstev multiferroických komplexních oxidů připravených pomocí metody pulzní laserové depozice  diplomová

2020-

T. Košutová

Studium mikrostruktury a reálné struktury nanočástic připravených pomocí plynového agregačního zdroje

disertační

2018-

P. Machovec

Studium mikrostruktury uhlíkových nanomateriálů pomocí rentgenové difrakce

bakalářská

2019

P. Cejpek

Strukturní studium Heuslerových slitin

disertační

2017-

 

Vedení bakalářských a diplomových prací na Technické univerzitě - Bergakademii Freiberg, Německo:

Student

Název práce

Typ práce

rok

M. Wetzel

Microstructural analysis of defects in tungsten carbide

diplomová

2015

M. Rudolph

Simulation kohärent gestreuter Intensitäten an zweidimensionalen und turbostratischen Kohlenstoffstrukturen

bakalářská

2013

M. Wetzel

Mikrostruktur und Defekte hochdrucknitridierter Wolframcarbide

bakalářská

2014

H.C. Heitz

Mikrostruktur und Eigenschaften von SPS-synthetisierten Pyrochloren auf der Basis von RE2Zr2O7 (RE = La, Sm, Nd)

bakalářská

2013

B. Reichelt

Spark Plasma Sintering and microstructural investigation of nanocrystalline binderless WC hard metals

diplomová

2012

A. Salomon

Herstellung von WC/Co-Hartmetallen durch Reaktivsintern in der Spark-Plasma-Sinteranlage

diplomová

2011

R. Sriram

Spark Plasma Sintering of Binder-less WC Hard Metals

bakalářská

2010

A. Salomon

Spark Plasma Sintern (SPS) von WC-Co Hartmetallen

bakalářská

2010

A. Rudashevskaya

Microstructure formation in HPT Cu containing 0.14 wt.% Zr

diplomová

2010

D. Chmelik

Untersuchung des Gefüges und der mechanischen Eigenschaften von SPS-Hartmetallen

diplomová

2009

D. Chmelik

Herstellung von Komplexcarbiden mit der SPS – Methode

bakalářská

2009