uk

mfflogo 

Najít

Doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.

 
 • Místnost: 
               F 062, přízemí, Ke Karlovu 5
 • Telefon:
              +420 951 55 1398
 • Fax:
              +420 22491 1061
 • E-mail: 
               Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

Bibliografie:

 

od roku 2012 docent na Karlově Univerzitě v Praze.
Je autorem nebo spoluautorem 95 vědeckých článků s cca 454 citacemi (bez autocitací), autor jedné monografie, h-index 11.

Výzkumné zaměření a kvalifikace:

 • prášková rentgenová difrakce (vysokoteplotní i nízkoteplotní),
 • rentgenová difrakce s vysokým rozlišením,
 • studium tenkých vrstev, multivrstev a nanostruktur,
 • fázová analýza,
 • refinování struktur,
 • difúzní rozptyl rentgenového záření na epitaxních vrstvách,
 • analýza defektů krystalové mříže.

Současné výzkumné aktivity:

 • rentgenografické difrakční studium nanokrystalickýchkovových oxidů,
 • epitaxních tenkých vrstev vzácnozeminných oxidů, Ti slitin,
 • modelování růstu nanočástic v krystalické a amorfní matrici, studium struktury nanomateriálů metodou párové distribuční funkce.

Zahraniční pobyty:

 • 2008 – jednoměsíční pobyt na Johannes Kepler University Linz, Austria, Institute of Semiconductor and Solid State Physics – simulation of coherent x-ray scattering from single defect
 • 2005 -  tříměsíční pobyt na Johannes Kepler University Linz, Austria, Institute of Semiconductor and Solid State Physics – diffuse x-ray scattering from graded SiGe/Si layers
 • 2004-2011 - PhD, Katedra kondenzovaných látek, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 • od 2012 - Docent, Katedra kondenzovaných látek, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Ostatní činnosti (mimojiné aktivity)

Déle jak 10-ti letá popularizační činnost – každý rok přibližně 15-20 přednášek na téma fyzika a astronomie, organizace astronomických pozorování pro veřejnost (například přechod planety Venuše přes sluneční disk, částčná zatmění Slunce, ...), v posledních dvou letech organizace Noci Vědců v Roudnici nad Labem (přednášky, astronomická pozorování, experimenty).

8 nejlepších vědeckých publikací v letech 2009 – 2013:

 • [1] Endres, J., Daniš, S., Bauer, G., The misfit dislocation density profile in graded SiGe/Si( 001) layers prepared at different temperatures, J. Phys. - Cond.Matter 25, 175802 (2013), (if=2.355)
 • [2] Kucera, M., Nitsch, K., Nikl,M., Hanus, M., Danis, S., Growth and characterization of YAG and LuAG epitaxial films for scintillation applications, Journal of Crystal Growth 312, 1538-1545 (2010),(9 citací, if=1.710)
 • [3] Preclikova, J., Galar, P., Trojanek, F., Danis, S., Nanocrystalline titanium dioxide films: Influence of ambient conditions on surface- and volume-related photoluminescence, Journal of Applied Physics 108, Art.No. 113502 (2010), (7 citací, if = 2.169)
 • [4] Cizek, J. et al, Hydrogen-vacancy complexes in electron-irradiated niobium, Physical Review B79, Art.No.054108 (2009), (6 citací, if = 3.691)
 • [5] Adamska, A.M., Havela L., Surble S., Heathman S., Pospíšil J., Daniš S., Pressure effect on the crystal lattice of unconventional superconductor UCoGe, Journal of Physics-Condensed Matter 22, Art.No.275603 (2010), (5 citací, if = 2.223)
 • [6] Kusova, K., Ondic L., Klimešová E., Hernyková K., Pelant I., Daniš S., Valenta J., Gallart M., Ziegler M., Honerlage B., Gilliot P., Luminescence of free-standing versus matrix-embedded oxide-passivated silicon nanocrystals: The role of matrix-induced strain, Applied Physics Letters 101, Art.No. 143101 (2012), (29 citací, if=3.515)
 • [7] Vlach, M., Stulíková I., Smola B., Císařová I., Piesová J., Daniš S., Gemma R., Málek J., Tanprayoon D., Neubert V., Phase transformations in non-isothermally annealed as-cast and cold-rolled AlMnScZr alloys, International Journal of Materials Research 103, 814-820 (2012), (4 citace, if=0.675)
 • [8] Bittová, B., Vejpravová-Poltierová J., Kalbáč M., Burianová S., Mantlíková A., Daniš S., Doyle S., Magnetic Properties of Iron Catalyst Particles in HiPco Single Wall Carbon Nanotubes, Journal of Physical Chemistry C 115, 17303-17309 (2011), (12 citací, if = 4.835)