uk

mfflogo 

Najít

Prof. RNDr. Václav Holý, CSc.

 
 • Místnost: 
               F 062, přízemí, Ke Karlovu 5
 • Telefon:
              +420 951 55 1389
 • Fax:
              +420 22491 1061
 • E-mail: 
               Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

Bibliografie:

Vzdělání:

CSc:

 • Univerzita J. E. Purkyně, Brno (nyní Masaryk University), Československo, 1982,
 • Zaměření: Fyzika pevných látek,
 • Téma práce: Dynamical x-ray diffraction from randomly disordered crystals, školitel: Prof. V. Kapicka.

RNDr.:

 • Univerzita J. E. Purkyně, Brno, Československo, 1976,
 • Zaměření: Experimentální fyzika,
 • Téma práce: Dislocation structure of Al single crystals grown by recrystallization, školitel: Prof. R. Fiedler

Zaměstnání:

 • Profesor, 2004-doposud, Katedra fyziky kondenzovaných látek, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.
 • Profesor, 2000-2003, Oddělení fyziky pevných látek, Masarykova Univerzita v Brně.
 • Hostující profesor, 2000,2001, University of Houston, USA, Department of Physics,
 • Hostující professor 1994-1995, J. Kepler University Linz, Rakousko, Institute of Semiconductor Physics,
 • Docent 1995-2000, Oddělení fyziky pevných látek, Masarykova Univerzita v Brně.
 • Senior lecturer 1984-1995, Oddělení fyziky pevných látek, Masarykova Univerzita v Brně.
 • Lecturer 1978-1984, Oddělení fyziky pevných látek, Masarykova Univerzita v Brně.
 • Research Assistant 1976-1978, Oddělení fyziky pevných látek, J. E. Purkyně University Brno.

Publikace:

 • 337 publikací v mezinárodních vědeckých časopisech s impaktním faktorem, cca 5352 citací (bez autocitací), h-index 34 (listopad 2017, WoS), spoluautor dvou monografií

Zvané přednášky:

 • cca 40 zvaných přednášek na mezinárodních konferencích

Výzkumné dovednosti:

 • Numerické simulace ve fyzice pevných látek, teorie rozptylu rentgenového záření, rtg. měření za použití synchrotronového záření 

Cizí jazyky:

 • Němčina,
 • angličtina
 • ruština

Výzkumné zájmy:

 • Rozptyl rtg. Záření na epitaxních vrstvách, dynamická teorie rtg. difrakce, statistická teorie rozptylu, procesy sebeuspořádávání během epitaxního růstu polovodičů. 

Řešené granty:

 • 8 grantů udělených Grantovou Agenturou České republiky (1994, 1996, 1997, 2000, 2003, 2006, 2011, 2014, 2015),
 • 2 granty udělené Evropskou komisí (2000, 2008),
 • 1 grant udělený Evropskou Vědeckou Nadací - European Science Foundation (2006)

Členství v profesních organizacích:

 • Koeditor časopisu Journal of Applied Crystallography, 2014 – do současnosti,
 • Člen Beamtime Allocation Panel Committee at ESRF, Grenoble, 2011– 2015,
 • Člen Beamtime Allocation Panel Committge at HASYLAB, Hamburg, 2015-present
 • Člen Advisory committee of the XTOP conferences, 1996 – present,
 • Člen vědeckéh rady (Scientific Advisory Council) ESRF, Grenoble, France, 2011 – 2014.
 • Člen Panel Review Committee at the ANKA synchrotron source, Karlsruhe, 2005 – 2008.
 • Chairman of the program committee of the conference XTOP and guest editor of a special issue of J. Phys. D (2004).
 • Člen regionálního výboru Mezinárodní krystalografické unie (Regional Committee of the International Union of Crystallography), 1995 – 2004. 

8 nejlepších vědeckých publikací v letech 2009-2013:

 • [1] Buljan, M., Desnica, U. V., Ivanda, M., Radic, N., Dubcek, P., Drazic, G., Salamon, K., Bernstorff, S., Holy, V., Formation of three-dimensional quantum-dot superlattices in amorphous systems: Experiments and Monte Carlo simulations, PHYSICAL REVIEW B 79, 035310 (2009) (37 times cited, if=3.664).
 • [2] Keplinger, M., Martensson, T., Stangl, J., Wintersberger, E., Mandl, B., Kriegner, D., Holy, V., Bauer, G., Deppert, K., Samuelson, L., Structural Investigations of Core-shell Nanowires Using Grazing Incidence X-ray Diffraction, NANO LETTERS 9, 1877-1882 (2009) (27 times cited, if=13.592).
 • [3] Park, B. G., Wunderlich, J., Marti, X., Holy, V., Kurosaki, Y., Yamada, M., Yamamoto, H., Nishide, A., Hayakawa, J., Takahashi, H., Shick, A. B., Jungwirth, T., A spin-valve-like magnetoresistance of an antiferromagnet-based tunnel junction, NATURE MATERIALS 10, 347-351 (2011) (114 times cited, if=36.503).
 • [4] Marti, X., Ferrer, P., Herrero-Albillos, J., Narvaez, J., Holy, V., Barrett, N., Alexe, M., Catalan, G., Skin Layer of BiFeO3 Single Crystals, PHYSICAL REVIEW LETTERS 106, 236101 (2011) (33 times cited, if=7.512).
 • [5] Hrauda, N., Zhang, J., Wintersberger, E., Etzelstorfer, T., Mandl, B., Stangl, J., Carbone, D., Holy, V., Jovanovic, V., Biasotto, C., Nanver, L. K., Moers, J., Gruetzmacher, D., Bauer, G., X-ray Nanodiffraction on a Single SiGe Quantum Dot inside a Functioning Field-Effect Transistor, NANO LETTERS 11, 2875-2880 (2011) (28 times cited, if=13.592).
 • [6] Caha, O., Dubroka, A., Humlicek, J., Holy, V., Steiner, H., Ul-Hassan, M., Sanchez-Barriga, J., Rader, O., Stanislavchuk, T. N., Sirenko, A. A., Bauer, G., Springholz, G., Growth, Structure, and Electronic Properties of Epitaxial Bismuth Telluride Topological Insulator Films on BaF2 (111) Substrates, CRYSTAL GROWTH & DESIGN 13, 3365-3373 (2013) (8 times cited, if=4.891).
 • [7] Wadley, P., Novak, V., Campion, R. P., Rinaldi, C., Marti, X., Reichlova, H., Zelezny, J., Gazquez, J., Roldan, M. A., Varela, M., Khalyavin, D., Langridge, S., Kriegner, D., Maca, F., Masek, J., Bertacco, R., Holy, V., Rushforth, A. W., Edmonds, K. W., Gallagher, B. L., Foxon, C. T., Wunderlich, J., Jungwirth, T., Tetragonal phase of epitaxial room-temperature antiferromagnet CuMnAs, NATURE COMMUNICATIONS 4, 2322 (2013) (13 times cited, if=11.470).
 • [8] Smilauerova, J., Harcuba, P., Pospisil, J., Matej, Z., Holy, V., Growth of omega inclusions in Ti alloys: An X-ray diffraction study, ACTA MATERIALIA 61, 6635-6645 (2013) (1 times cited, if=4.465).
 • Mezinárodní projekty:
 • [I] EU commission: Online Monitoring and In Situ Control of Epitaxy during  Metal Organic Chemical Vapor Deposition, consortium of Aixtron GmbH, Aachen, Thales TRT Paris, IQE Ltd. Cardiff, Sentech GmbH. Berlin, Technische Universitaet Berlin, J. Kepler Universitaet Linz, Panalytical B.V. Almelo and Masaryk University Brno, 1999-2003.
 • [II] EU commission: Nanostructured Magnetic Materials for Nanospintronics, consortium of  University of Nottingham, Hitachi Europe Ltd., Institute of Physics CAS Prague, Universite Paris Sud XI, Eindhoven University of Technology, University of Cambridge and Charles University in Prague, 2008-2012.
 • [III] Czech Science Foundation: New generation of InGaN layers, quantum wells and wires grown on vicinal GaN substrates for optoelectronics and photovoltaics, consortium of Unipress Warsaw, Nagoya University and Charles University in Prague, 2015-present.