uk

mfflogo 

Najít

RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.

Místnost
F 072, přízemí, Ke Karlovu 5
Telefon
+420  22191 1653
Fax
+420  22491 1061
E-mail
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

CURRICULUM VITAE 

Základní osobní údaje

 

 • Narozen: 4. října 1978 v Praze

 • Stav: ženatý

 • Národnost: Česká

 • Státní občanství: Česká republika

 • Adresa:  Podbabská 994/8, 160 00 Praha 6

 

Vzdělání a pracovní zařazení

 

Zahraniční pobyty

 • 2003: HMI Berlin (2 měsíce; kurs Sommer Programme)

 • 2004: ILL/ESRF/CNRS/CEA Grenoble (2 měsíce; kurs HERCULES)

 • 2004-2005: 12-měsíční pobyt v National Institute for Materials Science (NIMS) Tsukuba, Japonsko

 

Řešení grantů

 • FRVŠ 1842/G6 (2004; úspěšný řešitel)

 • GAUK 282/2004/B-FYZ/MFF (2004-2006; dobíhající grant)

 •  

Členství ve společenstvých:

 • Od roku 1995 členem Jednoty českých matematiků a fyziků

 • Od roku 2003 členem České fyzikální společnosti

 • V letech 2004-2005 členem Japonské fyzikální společnosti (Japanese Physical Society)


Jazykové schopnosti:

 • Aktivně angličtina, pasivně němčina

Bibliografie:

 

Doležal Prokleška Prchal Javorský P J J P Klicpera M.. Magnetic and transport properties of CePd2Al2 single crystal. Journal of Alloys and Compounds 639:51-59, 2015. cited By 0. BibTeX

@article{Klicpera201551,
	author = "Klicpera, M., Doležal, P., Prokleška, J., Prchal, J., Javorský, P.",
	title = "Magnetic and transport properties of CePd2Al2 single crystal",
	journal = "Journal of Alloys and Compounds",
	year = 2015,
	volume = 639,
	pages = "51-59",
	doi = "10.1016/j.jallcom.2015.03.095",
	art_number = 33706,
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84925744392&partnerID=40&md5=39f910ac6710849ed2c6f6c9e15e2ab2",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Uhlirova Prchal Prokleska Misek Sechovsky K J J M V Kratochvilova M.. Tuning the pressure-induced superconductivity in Pd-substituted CeRhIn5. Journal of Physics Condensed Matter 27(9), 2015. cited By 1. BibTeX

@article{Kratochvilova2015,
	author = "Kratochvilova, M., Uhlirova, K., Prchal, J., Prokleska, J., Misek, M., Sechovsky, V.",
	title = "Tuning the pressure-induced superconductivity in Pd-substituted CeRhIn5",
	journal = "Journal of Physics Condensed Matter",
	year = 2015,
	volume = 27,
	number = 9,
	doi = "10.1088/0953-8984/27/9/095602",
	art_number = 095602,
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84923098462&partnerID=40&md5=7b7ba4f6fa9700764e8339c7588ff606",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Prchal Valenta Kratochvílová Sechovský J J M V Šebesta J.. Magnetism in TmCo2. Acta Physica Polonica A 127(2):379-381, 2015. cited By 0. BibTeX

@article{Šebesta2015379,
	author = "Šebesta, J., Prchal, J., Valenta, J., Kratochvílová, M., Sechovský, V.",
	title = "Magnetism in TmCo2",
	journal = "Acta Physica Polonica A",
	year = 2015,
	volume = 127,
	number = 2,
	pages = "379-381",
	doi = "10.12693/APhysPolA.127.379",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84927636475&partnerID=40&md5=545c469614a1e4c27e6b090ff52a1885",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Klicpera Prchal Javorský M J P Dolezâl P.. Structural phase transition in CePd2Ga2 under hydrostatic pressure. Acta Physica Polonica A 127(2):219-221, 2015. cited By 0. BibTeX

@article{Dolezâl2015219,
	author = "Dolezâl, P., Klicpera, M., Prchal, J., Javorský, P.",
	title = "Structural phase transition in CePd2Ga2 under hydrostatic pressure",
	journal = "Acta Physica Polonica A",
	year = 2015,
	volume = 127,
	number = 2,
	pages = "219-221",
	doi = "10.12693/APhysPolA.127.219",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84927611323&partnerID=40&md5=b26bb9660e345819cf746b45e196ed99",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Gorbunov Andreev Prchal Raison Heathman Arnold Griveau Colineau Havela Gonçalves D I A V J P S Z J -C E L A P Henriques M.S.. Structural and electronic response of U3Fe4Ge4 to high pressure. Journal of Applied Physics 117(11), 2015. cited By 0. BibTeX

@article{Henriques2015,
	author = "Henriques, M.S., Gorbunov, D.I., Andreev, A.V., Prchal, J., Raison, P., Heathman, S., Arnold, Z., Griveau, J.-C., Colineau, E., Havela, L., Gonçalves, A.P.",
	title = "Structural and electronic response of U3Fe4Ge4 to high pressure",
	journal = "Journal of Applied Physics",
	year = 2015,
	volume = 117,
	number = 11,
	doi = "10.1063/1.4914958",
	art_number = 113901,
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84925015215&partnerID=40&md5=7dc6598c209092d2f9943984f89ce78b",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Gorbunov Andreev Arnold Surblé Heathman Griveau Lopes Prchal Havela Gonçalves D I A V Z S S J -C E B J L A P Henriques M.S.. Effects of high pressure on the structural, magnetic, and transport properties of the itinerant 5 f ferromagnet U 2 Fe 3 Ge. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 89(5), 2014. cited By 0. BibTeX

@article{Henriques2014,
	author = "Henriques, M.S., Gorbunov, D.I., Andreev, A.V., Arnold, Z., Surblé, S., Heathman, S., Griveau, J.-C., Lopes, E.B., Prchal, J., Havela, L., Gonçalves, A.P.",
	title = "Effects of high pressure on the structural, magnetic, and transport properties of the itinerant 5 f ferromagnet U 2 Fe 3 Ge",
	journal = "Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics",
	year = 2014,
	volume = 89,
	number = 5,
	doi = "10.1103/PhysRevB.89.054407",
	art_number = 054407,
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84897642138&partnerID=40&md5=d29cfe3f2fff9a45b627da511957b052",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Klicpera Prchal Míšek Prokleška Javorský M J M J P Kaštil J.. Effect of hydrostatic and uniaxial pressure on structural and magnetic transitions in TbNiAl. Journal of Alloys and Compounds 585:98-102, 2014. cited By 2. BibTeX

@article{Kaštil201498,
	author = "Kaštil, J., Klicpera, M., Prchal, J., Míšek, M., Prokleška, J., Javorský, P.",
	title = "Effect of hydrostatic and uniaxial pressure on structural and magnetic transitions in TbNiAl",
	journal = "Journal of Alloys and Compounds",
	year = 2014,
	volume = 585,
	pages = "98-102",
	doi = "10.1016/j.jallcom.2013.09.129",
	note = "cited By 2",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84885439752&partnerID=40&md5=978e3b8ae969f70f6d24936821cd7456",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Prchal Khasanov Kratochvílová Vališka Sechovský J R M Míěk M M V Valenta J.. Presence of parimagnetism in HoCo2 under hydrostatic pressure. Journal of Physics: Conference Series 500(PART 18), 2014. cited By 0. BibTeX

@article{Valenta2014,
	author = "Valenta, J., Prchal, J., Khasanov, R., Kratochvílová, M., Míěk, M., Vališka, M., Sechovský, V.",
	title = "Presence of parimagnetism in HoCo2 under hydrostatic pressure",
	journal = "Journal of Physics: Conference Series",
	year = 2014,
	volume = 500,
	number = "PART 18",
	doi = "10.1088/1742-6596/500/18/182041",
	art_number = 182041,
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84902310693&partnerID=40&md5=1f2a86a0c621b78b440a5151d352e05c",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Prchal Sechovský J V Fikáček J.. Magnetic, thermal and transport properties of YbPt2Si 2 and Yb2Pt3Si5 single crystals. Acta Physica Polonica A 126(1):310-311, 2014. cited By 2. BibTeX

@article{Fikáček2014310,
	author = "Fikáček, J., Prchal, J., Sechovský, V.",
	title = "Magnetic, thermal and transport properties of YbPt2Si 2 and Yb2Pt3Si5 single crystals",
	journal = "Acta Physica Polonica A",
	year = 2014,
	volume = 126,
	number = 1,
	pages = "310-311",
	doi = "10.12693/APhysPolA.126.310",
	note = "cited By 2",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84902176034&partnerID=40&md5=acc5116376e439082fd03430a13b5d3e",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Prchal Klicpera Kaštil Míšek J M J M Javorský P.. Pressure influence on magnetic properties of TbNiAl. Acta Physica Polonica A 126(1):280-281, 2014. cited By 0. BibTeX

@article{Javorský2014280,
	author = "Javorský, P., Prchal, J., Klicpera, M., Kaštil, J., Míšek, M.",
	title = "Pressure influence on magnetic properties of TbNiAl",
	journal = "Acta Physica Polonica A",
	year = 2014,
	volume = 126,
	number = 1,
	pages = "280-281",
	doi = "10.12693/APhysPolA.126.280",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84902173598&partnerID=40&md5=af917d7d30f49a6911f8434c87cf5ef0",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Šebesta Valenta Míšek Turčinková Lapčák Prokleška Kratochvílová Sechovský J J M D L J M V Prchal J.. Magnetism in RCo2 (R = Dy, Ho, Er, Tm) under hydrostatic pressure. Acta Physica Polonica A 126(1):288-289, 2014. cited By 1. BibTeX

@article{Prchal2014288,
	author = "Prchal, J., Šebesta, J., Valenta, J., Míšek, M., Turčinková, D., Lapčák, L., Prokleška, J., Kratochvílová, M., Sechovský, V.",
	title = "Magnetism in RCo2 (R = Dy, Ho, Er, Tm) under hydrostatic pressure",
	journal = "Acta Physica Polonica A",
	year = 2014,
	volume = 126,
	number = 1,
	pages = "288-289",
	doi = "10.12693/APhysPolA.126.288",
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84902167060&partnerID=40&md5=17fa8f6532af0a1412d0642541e12f8d",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Prchal Kratochvílová Míšek Sechovský J M M V Valenta J.. Presence of parimagnetism in Ho(Co1-xSix)2 under hydrostatic pressure. Acta Physica Polonica A 126(1):406-408, 2014. cited By 0. BibTeX

@article{Valenta2014406,
	author = "Valenta, J., Prchal, J., Kratochvílová, M., Míšek, M., Sechovský, V.",
	title = "Presence of parimagnetism in Ho(Co1-xSix)2 under hydrostatic pressure",
	journal = "Acta Physica Polonica A",
	year = 2014,
	volume = 126,
	number = 1,
	pages = "406-408",
	doi = "10.12693/APhysPolA.126.406",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84902129532&partnerID=40&md5=a0dc74fcc9f037781fa7d5746be51a05",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Klicpera Doleal Katil Míek Javorský M P J M P Prchal J.. Pressure effect on the isostructural transition in RNiAl compounds (R=Tb and Gd). Journal of Physics: Conference Series 500(PART 3), 2014. cited By 0. BibTeX

@article{Prchal2014,
	author = "Prchal, J., Klicpera, M., Doleal, P., Katil, J., Míek, M., Javorský, P.",
	title = "Pressure effect on the isostructural transition in RNiAl compounds (R=Tb and Gd)",
	journal = "Journal of Physics: Conference Series",
	year = 2014,
	volume = 500,
	number = "PART 3",
	doi = "10.1088/1742-6596/500/3/032013",
	art_number = 032013,
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84902308081&partnerID=40&md5=89db583bf670929299e9b1c364bf0148",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Havela Prchal Andreev L J A V Kolomiets A.. Anomalous increase of TC in UGa2 under pressure. Journal of the Korean Physical Society 62(10):1572-1574, 2013. cited By 2. BibTeX

@article{Kolomiets20131572,
	author = "Kolomiets, A., Havela, L., Prchal, J., Andreev, A.V.",
	title = "Anomalous increase of TC in UGa2 under pressure",
	journal = "Journal of the Korean Physical Society",
	year = 2013,
	volume = 62,
	number = 10,
	pages = "1572-1574",
	doi = "10.3938/jkps.62.1572",
	note = "cited By 2",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84892844206&partnerID=40&md5=0224755a1a58aee550637ee4154bb805",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Prokleška Prchal Custers Sechovský J J J V Fikáček J.. Nature of the magnetic ground state in the mixed valence compound CeRuSn: A single-crystal study. Journal of Physics Condensed Matter 25(41), 2013. cited By 4. BibTeX

@article{Fikáček2013,
	author = "Fikáček, J., Prokleška, J., Prchal, J., Custers, J., Sechovský, V.",
	title = "Nature of the magnetic ground state in the mixed valence compound CeRuSn: A single-crystal study",
	journal = "Journal of Physics Condensed Matter",
	year = 2013,
	volume = 25,
	number = 41,
	doi = "10.1088/0953-8984/25/41/416006",
	art_number = 416006,
	note = "cited By 4",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84884894330&partnerID=40&md5=8d3b2ba13645785305b7748bd4786f50",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Prchal Prokleška Císařová Sechovský J J I V Fikáček J.. Magnetism and structural behavior of CeRuSn single crystal. Solid State Phenomena 194:40-44, 2013. cited By 3. BibTeX

@article{Fikáček201340,
	author = "Fikáček, J., Prchal, J., Prokleška, J., Císařová, I., Sechovský, V.",
	title = "Magnetism and structural behavior of CeRuSn single crystal",
	journal = "Solid State Phenomena",
	year = 2013,
	volume = 194,
	pages = "40-44",
	doi = "10.4028/www.scientific.net/SSP.194.40",
	note = "cited By 3",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84871292261&partnerID=40&md5=c0d7e901febe9bf00a3aa526b93861c2",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Javorský Vejpravová Prchal Katil Nénert Aantavá P J J J G E Fikáček J.. Electronic properties of PrNi 1-xCu xAl compounds. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 85(21), 2012. cited By 1. BibTeX

@article{Fikáček2012,
	author = "Fikáček, J., Javorský, P., Vejpravová, J., Prchal, J., Katil, J., Nénert, G., Aantavá, E.",
	title = "Electronic properties of PrNi 1-xCu xAl compounds",
	journal = "Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics",
	year = 2012,
	volume = 85,
	number = 21,
	doi = "10.1103/PhysRevB.85.214410",
	art_number = 214410,
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84862205178&partnerID=40&md5=997ff1f0f7cbfec01bb9ed5477e0d4bf",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Havela Andreev L A V Prchal J.. High pressure resistivity of UPd 3. High Pressure Research 32(2):208-212, 2012. cited By 1. BibTeX

@article{Prchal2012208,
	author = "Prchal, J., Havela, L., Andreev, A.V.",
	title = "High pressure resistivity of UPd 3",
	journal = "High Pressure Research",
	year = 2012,
	volume = 32,
	number = 2,
	pages = "208-212",
	doi = "10.1080/08957959.2011.649281",
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84863707885&partnerID=40&md5=5f956aa370569dbaad0d44d4b56b7c1b",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Rusňák Pospil Dönni Valeš Matěj Sechovský M J A V Z V Prchal J.. Structural and magnetic study of SmTAl single crystals (TPd and Ni). Journal of Applied Physics 111(7), 2012. cited By 1. BibTeX

@article{Prchal2012,
	author = "Prchal, J., Rusňák, M., Pospil, J., Dönni, A., Valeš, V., Matěj, Z., Sechovský, V.",
	title = "Structural and magnetic study of SmTAl single crystals (TPd and Ni)",
	journal = "Journal of Applied Physics",
	year = 2012,
	volume = 111,
	number = 7,
	doi = "10.1063/1.3679460",
	art_number = "07E146",
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84861757671&partnerID=40&md5=432ec81105d470e535c438c3a8e5634a",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Prokleka Sechovský Turčinkov Prchal Kusmartseva Kamenev Kamarád J V D J A F K V J Míšek M.. Effects of high pressure on the magnetism of ErCo 2. Journal of Applied Physics 111(7), 2012. cited By 0. BibTeX

@article{Míšek2012,
	author = "Míšek, M., Prokleka, J., Sechovský, V., Turčinkov, D., Prchal, J., Kusmartseva, A.F., Kamenev, K.V., Kamarád, J.",
	title = "Effects of high pressure on the magnetism of ErCo 2",
	journal = "Journal of Applied Physics",
	year = 2012,
	volume = 111,
	number = 7,
	doi = "10.1063/1.3676014",
	art_number = "07E132",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84861744315&partnerID=40&md5=68bc7de10038c4afb14e1173dda9bb41",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Míšek Isnard M O Prchal J.. Field-induced magnetic ordering in ErNi1-xCuxAl. Journal of Physics: Conference Series 251(1), 2010. cited By 0. BibTeX

@article{Prchal2010,
	author = "Prchal, J., Míšek, M., Isnard, O.",
	title = "Field-induced magnetic ordering in ErNi1-xCuxAl",
	journal = "Journal of Physics: Conference Series",
	year = 2010,
	volume = 251,
	number = 1,
	doi = "10.1088/1742-6596/251/1/012022",
	art_number = 012022,
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-79953766408&partnerID=40&md5=d959087125244f1a5924497258fdf86f",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Moshopoulou Prchal Javorsky E G J P Isnard O.. Specific heat measurements and structural investigation of CeCu 6-xSnx compounds. Journal of Physics Condensed Matter 22(43), 2010. cited By 0. BibTeX

@article{Isnard2010,
	author = "Isnard, O., Moshopoulou, E.G., Prchal, J., Javorsky, P.",
	title = "Specific heat measurements and structural investigation of CeCu 6-xSnx compounds",
	journal = "Journal of Physics Condensed Matter",
	year = 2010,
	volume = 22,
	number = 43,
	doi = "10.1088/0953-8984/22/43/435602",
	art_number = 435602,
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-78249246394&partnerID=40&md5=81d5954a60e0e0359fe0c757ef32db9c",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Javorský Vejpravová Isnard Detlefs Daniš Sechovský P J P O B S V Prchal J.. Magnetism in DyNi1-xCuxAl pseudoternary series. Intermetallics 18(11):2109-2118, 2010. cited By 3. BibTeX

@article{Prchal20102109,
	author = "Prchal, J., Javorský, P., Vejpravová, J.P., Isnard, O., Detlefs, B., Daniš, S., Sechovský, V.",
	title = "Magnetism in DyNi1-xCuxAl pseudoternary series",
	journal = "Intermetallics",
	year = 2010,
	volume = 18,
	number = 11,
	pages = "2109-2118",
	doi = "10.1016/j.intermet.2010.06.019",
	note = "cited By 3",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77957191210&partnerID=40&md5=65daf68c83007bbaed13530a613d32ad",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kitazawa Prchal Javorský H J P Cermak P.. Specific-heat study of the Ce1-xYxPdAl system. Journal of Physics Condensed Matter 22(12), 2010. cited By 3. BibTeX

@article{Cermak2010,
	author = "Cermak, P., Kitazawa, H., Prchal, J., Javorský, P.",
	title = "Specific-heat study of the Ce1-xYxPdAl system",
	journal = "Journal of Physics Condensed Matter",
	year = 2010,
	volume = 22,
	number = 12,
	doi = "10.1088/0953-8984/22/12/126002",
	art_number = 126002,
	note = "cited By 3",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77949392145&partnerID=40&md5=d432bdc7f2f3cd4ce82412f975628ce0",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Šantavá Schmoranzer E D Prchal J.. Spin-glass behavior of RNi1-xCuxAl compounds. Physica B: Condensed Matter 404(19):3056-3058, 2009. cited By 5. BibTeX

@article{Prchal20093056,
	author = "Prchal, J., Šantavá, E., Schmoranzer, D.",
	title = "Spin-glass behavior of RNi1-xCuxAl compounds",
	journal = "Physica B: Condensed Matter",
	year = 2009,
	volume = 404,
	number = 19,
	pages = "3056-3058",
	doi = "10.1016/j.physb.2009.07.006",
	note = "cited By 5",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-70349111439&partnerID=40&md5=8de2fcf095b495b93165e381c7410bbb",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Prchal Danis J S Rusňák M.. Isostructural phase transition in hexagonal Ce1-xY xPdAl compounds. International Journal of Materials Research 100(3):359-361, 2009. cited By 0. BibTeX

@article{Rusňák2009359,
	author = "Rusňák, M., Prchal, J., Danis, S.",
	title = "Isostructural phase transition in hexagonal Ce1-xY xPdAl compounds",
	journal = "International Journal of Materials Research",
	year = 2009,
	volume = 100,
	number = 3,
	pages = "359-361",
	doi = "10.3139/146.110045",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-66849097989&partnerID=40&md5=d7dc9cf1ce327250a28fc7cac2402ca9",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Colineau Jardin Prchal Wastin Rebizant E R J F J Javorský P.. Specific heat in NpNiSn and NpIrSn. Journal of Alloys and Compounds 471(1-2):1-4, 2009. cited By 1. BibTeX

@article{Javorský20091,
	author = "Javorský, P., Colineau, E., Jardin, R., Prchal, J., Wastin, F., Rebizant, J.",
	title = "Specific heat in NpNiSn and NpIrSn",
	journal = "Journal of Alloys and Compounds",
	year = 2009,
	volume = 471,
	number = "1-2",
	pages = "1-4",
	doi = "10.1016/j.jallcom.2008.03.052",
	note = "cited By 1",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-60849104085&partnerID=40&md5=213ca13eca55c7d6d7fd0da5beda216e",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Keller Kitazawa Prchal Fischer L H J P Dönni A.. The isostructural phase transition and frustrated magnetic ordering in TbPd0.9Ni0.1Al studied by neutron diffraction. Journal of Alloys and Compounds 464(1-2):67-74, 2008. cited By 3. BibTeX

@article{Dönni200867,
	author = "Dönni, A., Keller, L., Kitazawa, H., Prchal, J., Fischer, P.",
	title = "The isostructural phase transition and frustrated magnetic ordering in TbPd0.9Ni0.1Al studied by neutron diffraction",
	journal = "Journal of Alloys and Compounds",
	year = 2008,
	volume = 464,
	number = "1-2",
	pages = "67-74",
	doi = "10.1016/j.jallcom.2007.10.043",
	note = "cited By 3",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-49749103253&partnerID=40&md5=89174100c7ec2e003a50261f3179dbbf",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Javorský Rusz De Boer Diviš Kitazawa Dönni Daniš Sechovský P J F M H A S V Prchal J.. Structural discontinuity in the hexagonal RTAl compounds: Experiments and density-functional theory calculations. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics 77(13), 2008. cited By 19. BibTeX

@article{Prchal2008,
	author = "Prchal, J., Javorský, P., Rusz, J., De Boer, F., Diviš, M., Kitazawa, H., Dönni, A., Daniš, S., Sechovský, V.",
	title = "Structural discontinuity in the hexagonal RTAl compounds: Experiments and density-functional theory calculations",
	journal = "Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics",
	year = 2008,
	volume = 77,
	number = 13,
	doi = "10.1103/PhysRevB.77.134106",
	art_number = 134106,
	note = "cited By 19",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-42049118113&partnerID=40&md5=076c2f45d2a1674882c48dc7211b0f45",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Prchal Adroja J D Javorský P.. Crystal field excitations across the isostructural transition in TbNiAl and TbPdAl. Solid State Communications 146(1-2):21-24, 2008. cited By 6. BibTeX

@article{Javorský200821,
	author = "Javorský, P., Prchal, J., Adroja, D.",
	title = "Crystal field excitations across the isostructural transition in TbNiAl and TbPdAl",
	journal = "Solid State Communications",
	year = 2008,
	volume = 146,
	number = "1-2",
	pages = "21-24",
	doi = "10.1016/j.ssc.2008.01.034",
	note = "cited By 6",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-40249097405&partnerID=40&md5=35dcc9da79de2763cfac4a0fa3216f41",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Tsujii Suzuki Prchal Imai Dönni N O J M A Kitazawa H.. Nonmagnetic La substitution in the geometrically frustrated Kondo system CePdAl. Physica B: Condensed Matter 403(5-9):890-892, 2008. cited By 2. BibTeX

@article{Kitazawa2008890,
	author = "Kitazawa, H., Tsujii, N., Suzuki, O., Prchal, J., Imai, M., Dönni, A.",
	title = "Nonmagnetic La substitution in the geometrically frustrated Kondo system CePdAl",
	journal = "Physica B: Condensed Matter",
	year = 2008,
	volume = 403,
	number = "5-9",
	pages = "890-892",
	doi = "10.1016/j.physb.2007.10.053",
	note = "cited By 2",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-39749176285&partnerID=40&md5=040cb5a43cb69e998bd938cc9ccd072b",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Prokleka Isnard Prchal J O J Javorský P.. Crystal and magnetic structures in the Tb(Pd,Ni)Al series. Journal of Physics Condensed Matter 20(10), 2008. cited By 7. BibTeX

@article{Javorský2008,
	author = "Javorský, P., Prokleka, J., Isnard, O., Prchal, J.",
	title = "Crystal and magnetic structures in the Tb(Pd,Ni)Al series",
	journal = "Journal of Physics Condensed Matter",
	year = 2008,
	volume = 20,
	number = 10,
	doi = "10.1088/0953-8984/20/10/104223",
	art_number = 104223,
	note = "cited By 7",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-41849130667&partnerID=40&md5=ace9807cb6234e0f166c66b5946bd2dc",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

De Boer Moleman Javorský F R A C P Prchal J.. Isostructural transition in RTAl compounds at high temperatures. Acta Physica Polonica A 113(1):335-338, 2008. cited By 3. BibTeX

@article{Prchal2008335,
	author = "Prchal, J., De Boer, F.R., Moleman, A.C., Javorský, P.",
	title = "Isostructural transition in RTAl compounds at high temperatures",
	journal = "Acta Physica Polonica A",
	year = 2008,
	volume = 113,
	number = 1,
	pages = "335-338",
	note = "cited By 3",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-39549098670&partnerID=40&md5=3099acacf8784894af4a55b8ae784e95",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Javorský Prchal Šantavá Daniš P J E S Daniel P.. Lattice heat capacity in RTAl (R = Y, Lu; T = Ni, Cu, Pd) compounds. Acta Physica Polonica A 113(1):331-334, 2008. cited By 4. BibTeX

@article{Daniel2008331,
	author = "Daniel, P., Javorský, P., Prchal, J., Šantavá, E., Daniš, S.",
	title = "Lattice heat capacity in RTAl (R = Y, Lu; T = Ni, Cu, Pd) compounds",
	journal = "Acta Physica Polonica A",
	year = 2008,
	volume = 113,
	number = 1,
	pages = "331-334",
	note = "cited By 4",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-39549109276&partnerID=40&md5=84e7d5a7713111a24bf08478a1901a3a",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Prchal Sechovský Andreev J V A V Prokeš K.. Magnetic structure in UIrAl. Acta Physica Polonica A 113(1):339-342, 2008. cited By 0. BibTeX

@article{Prokeš2008339,
	author = "Prokeš, K., Prchal, J., Sechovský, V., Andreev, A.V.",
	title = "Magnetic structure in UIrAl",
	journal = "Acta Physica Polonica A",
	year = 2008,
	volume = 113,
	number = 1,
	pages = "339-342",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-39549099489&partnerID=40&md5=b008383c90257ac39df7f270ee40b81c",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Kamarad Prchal Prokleska Sechovsky J J J V Vejpravova J.. Magnetic and transport properties of PrRu2Si2 single crystal under high pressure. Journal of the Physical Society of Japan 76(SUPPL. A):49-50, 2007. cited By 0. BibTeX

@article{Vejpravova200749,
	author = "Vejpravova, J., Kamarad, J., Prchal, J., Prokleska, J., Sechovsky, V.",
	title = "Magnetic and transport properties of PrRu2Si2 single crystal under high pressure",
	journal = "Journal of the Physical Society of Japan",
	year = 2007,
	volume = 76,
	number = "SUPPL. A",
	pages = "49-50",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-70349436281&partnerID=40&md5=1a20bdb8d379a1de6ded58496fc9910b",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Javorský Detlefs Daniš Isnard P B S O Prchal J.. Magnetic structures in DyNi1-xCuxAl pseudoternaries. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 310(2 SUPPL. PART 2):e589-e591, 2007. cited By 12. BibTeX

@article{Prchal2007,
	author = "Prchal, J., Javorský, P., Detlefs, B., Daniš, S., Isnard, O.",
	title = "Magnetic structures in DyNi1-xCuxAl pseudoternaries",
	journal = "Journal of Magnetism and Magnetic Materials",
	year = 2007,
	volume = 310,
	number = "2 SUPPL. PART 2",
	pages = "e589-e591",
	doi = "10.1016/j.jmmm.2006.10.578",
	note = "cited By 12",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33847250563&partnerID=40&md5=cf57b17631229e6840abba555ffdb621",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Daniel Šantavá Prchal P E J Javorský P.. Change of crystal field in the Er(Ni,Cu)Al system. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 316(2 SPEC. ISS.):e400-e402, 2007. cited By 3. BibTeX

@article{Javorský2007,
	author = "Javorský, P., Daniel, P., Šantavá, E., Prchal, J.",
	title = "Change of crystal field in the Er(Ni,Cu)Al system",
	journal = "Journal of Magnetism and Magnetic Materials",
	year = 2007,
	volume = 316,
	number = "2 SPEC. ISS.",
	pages = "e400-e402",
	doi = "10.1016/j.jmmm.2007.02.161",
	note = "cited By 3",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-34250311194&partnerID=40&md5=6158723f7733252427a840c8adc20273",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kitazawa Suzuki H O Prchal J.. Structural anomaly in the Ce1-xYxPdAl pseudo-ternary series. Journal of Alloys and Compounds 437(1-2):117-119, 2007. cited By 9. BibTeX

@article{Prchal2007117,
	author = "Prchal, J., Kitazawa, H., Suzuki, O.",
	title = "Structural anomaly in the Ce1-xYxPdAl pseudo-ternary series",
	journal = "Journal of Alloys and Compounds",
	year = 2007,
	volume = 437,
	number = "1-2",
	pages = "117-119",
	doi = "10.1016/j.jallcom.2006.07.078",
	note = "cited By 9",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-34247235208&partnerID=40&md5=ee9da2387d959b710f9a48e2cc764c75",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Vejpravová Prokleška Prchal Svoboda Prokeš Hoffmann Komatsubara J J J P K J -U T Sechovský V.. Double phase transition and magnetic ordering in NdFe2Si2 single crystal. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 310(2 SUPPL. PART 2):1755-1757, 2007. cited By 0. BibTeX

@article{Sechovský20071755,
	author = "Sechovský, V., Vejpravová, J., Prokleška, J., Prchal, J., Svoboda, P., Prokeš, K., Hoffmann, J.-U., Komatsubara, T.",
	title = "Double phase transition and magnetic ordering in NdFe2Si2 single crystal",
	journal = "Journal of Magnetism and Magnetic Materials",
	year = 2007,
	volume = 310,
	number = "2 SUPPL. PART 2",
	pages = "1755-1757",
	doi = "10.1016/j.jmmm.2006.10.1125",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33847337485&partnerID=40&md5=ac9824e57106d54f4f6b1b6279dab99e",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kamarad Prchal Prokleska Sechovsky J J J V Vejpravova J.. High-pressure effect on magnetic phases in PrRu2Si2 single crystal. High Pressure Research 26(4):499-502, 2006. cited By 0. BibTeX

@article{Vejpravova2006499,
	author = "Vejpravova, J., Kamarad, J., Prchal, J., Prokleska, J., Sechovsky, V.",
	title = "High-pressure effect on magnetic phases in PrRu2Si2 single crystal",
	journal = "High Pressure Research",
	year = 2006,
	volume = 26,
	number = 4,
	pages = "499-502",
	doi = "10.1080/08957950601106216",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77952812977&partnerID=40&md5=09fd520b2f2ccb02d953734c41ddaa67",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Javorský Prokeš Ouladdiaf Andreev P K B A V Prchal J.. Magnetic structures in DyNiAl single crystal. Physica B: Condensed Matter 385-386 I:346-348, 2006. cited By 4. BibTeX

@article{Prchal2006346,
	author = "Prchal, J., Javorský, P., Prokeš, K., Ouladdiaf, B., Andreev, A.V.",
	title = "Magnetic structures in DyNiAl single crystal",
	journal = "Physica B: Condensed Matter",
	year = 2006,
	volume = "385-386 I",
	pages = "346-348",
	doi = "10.1016/j.physb.2006.05.046",
	note = "cited By 4",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33751408686&partnerID=40&md5=b72213df72ff1dd3bff7c70ded65564b",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Prchal Tsujii Imai Kido J N M G Kitazawa H.. Magnetic properties of Ce1 - x Yx PdAl Kondo-lattice system. Physica B: Condensed Matter 378-380(SPEC. ISS.):803-804, 2006. cited By 7. BibTeX

@article{Kitazawa2006803,
	author = "Kitazawa, H., Prchal, J., Tsujii, N., Imai, M., Kido, G.",
	title = "Magnetic properties of Ce1 - x Yx PdAl Kondo-lattice system",
	journal = "Physica B: Condensed Matter",
	year = 2006,
	volume = "378-380",
	number = "SPEC. ISS.",
	pages = "803-804",
	doi = "10.1016/j.physb.2006.01.293",
	note = "cited By 7",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33747733512&partnerID=40&md5=a29f2b9c2bf3042fac4d27168571ee2e",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Kitazawa Furubayashi Javorský Koyama Sechovský H T P K V Prchal J.. Low-temperature structural study of the TbPd1 - x Nix Al series. Physica B: Condensed Matter 378-380(SPEC. ISS.):1102-1104, 2006. cited By 11. BibTeX

@article{Prchal20061102,
	author = "Prchal, J., Kitazawa, H., Furubayashi, T., Javorský, P., Koyama, K., Sechovský, V.",
	title = "Low-temperature structural study of the TbPd1 - x Nix Al series",
	journal = "Physica B: Condensed Matter",
	year = 2006,
	volume = "378-380",
	number = "SPEC. ISS.",
	pages = "1102-1104",
	doi = "10.1016/j.physb.2006.01.437",
	note = "cited By 11",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33646530479&partnerID=40&md5=3530ff3325e5c5149ae907f03a012736",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Detlefs Daniš Prchal Komatsubara Sechovský C S J T V Janoušová B.. X-ray resonant magnetic study of CePtSn. Journal of Alloys and Compounds 408-412:33-36, 2006. cited By 0. BibTeX

@article{Janoušová200633,
	author = "Janoušová, B., Detlefs, C., Daniš, S., Prchal, J., Komatsubara, T., Sechovský, V.",
	title = "X-ray resonant magnetic study of CePtSn",
	journal = "Journal of Alloys and Compounds",
	year = 2006,
	volume = "408-412",
	pages = "33-36",
	doi = "10.1016/j.jallcom.2005.04.106",
	note = "cited By 0",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-31344473953&partnerID=40&md5=7e134be90f46da695ec0358ed76c92e2",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Javorský Dopita Isnard Sechovský P M O V Prchal J.. Structure and magnetism in RNi1-xCuxAl (R = Er, Dy) compounds. Journal of Alloys and Compounds 408-412:155-157, 2006. cited By 18. BibTeX

@article{Prchal2006155,
	author = "Prchal, J., Javorský, P., Dopita, M., Isnard, O., Sechovský, V.",
	title = "Structure and magnetism in RNi1-xCuxAl (R = Er, Dy) compounds",
	journal = "Journal of Alloys and Compounds",
	year = 2006,
	volume = "408-412",
	pages = "155-157",
	doi = "10.1016/j.jallcom.2005.04.115",
	note = "cited By 18",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-31144463267&partnerID=40&md5=ae3d458c018d658c77b574c18013deb2",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Javorský Šantavá P E Prchal J.. Evolution of magnetism in the DyNi1-xCuxAl series. Physica B: Condensed Matter 359-361(SPEC. ISS.):220-222, 2005. cited By 2. BibTeX

@article{Prchal2005220,
	author = "Prchal, J., Javorský, P., Šantavá, E.",
	title = "Evolution of magnetism in the DyNi1-xCuxAl series",
	journal = "Physica B: Condensed Matter",
	year = 2005,
	volume = "359-361",
	number = "SPEC. ISS.",
	pages = "220-222",
	doi = "10.1016/j.physb.2005.01.043",
	note = "cited By 2",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-18144389767&partnerID=40&md5=de4c0cee4bfeaa62107a7fb08e28e1f8",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Andreev Javorský Honda Jurek A V P F K Prchal J.. Bulk study of a DyNiAl single crystal. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 272-276(SUPPL. 1):e419-e420, 2004. cited By 2. BibTeX

@article{Prchal2004,
	author = "Prchal, J., Andreev, A.V., Javorský, P., Honda, F., Jurek, K.",
	title = "Bulk study of a DyNiAl single crystal",
	journal = "Journal of Magnetism and Magnetic Materials",
	year = 2004,
	volume = "272-276",
	number = "SUPPL. 1",
	pages = "e419-e420",
	doi = "10.1016/j.jmmm.2004.01.029",
	note = "cited By 2",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-15844426562&partnerID=40&md5=63c353f4b3adf6ac5e2e16071f90ef7a",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}

Javorský Sechovský Dopita Isnard Jurek P V M O K Prchal J.. Development of magnetic order in the pseudo-ternary series ErNi 1-xCuxAl. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 283(1):34-45, 2004. cited By 29. BibTeX

@article{Prchal200434,
	author = "Prchal, J., Javorský, P., Sechovský, V., Dopita, M., Isnard, O., Jurek, K.",
	title = "Development of magnetic order in the pseudo-ternary series ErNi 1-xCuxAl",
	journal = "Journal of Magnetism and Magnetic Materials",
	year = 2004,
	volume = 283,
	number = 1,
	pages = "34-45",
	doi = "10.1016/j.jmmm.2004.05.008",
	note = "cited By 29",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-5544317519&partnerID=40&md5=b19a955ce986a98d8e04aec5eebbb3a2",
	document_type = "Article",
	source = "Scopus"
}

Mushnikov Goto Prchal N V T J Andreev A.V.. Magnetic anisotropy of a DyNiAl single crystal. Physica B: Condensed Matter 346-347(1-4):201-205, 2004. cited By 4. BibTeX

@article{Andreev2004201,
	author = "Andreev, A.V., Mushnikov, N.V., Goto, T., Prchal, J.",
	title = "Magnetic anisotropy of a DyNiAl single crystal",
	journal = "Physica B: Condensed Matter",
	year = 2004,
	volume = "346-347",
	number = "1-4",
	pages = "201-205",
	doi = "10.1016/j.physb.2004.01.050",
	note = "cited By 4",
	url = "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-2142650775&partnerID=40&md5=c21ce9cb2bb8d40d37385768d2fa2af8",
	document_type = "Conference Paper",
	source = "Scopus"
}