uk

mfflogo 

Najít

RNDr. Jiří Pospíšil, PhD.

 • Místnost
 • F 151, Ke Karlovu 5
 • Telefon:
  +420 951 55 1352
 • E-mail:
 • Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Bibliografie:


Vzdělání a vědecko-pedagogické tituly

 • 1997-2001: Střední průmyslová škola chemická Pardubice
 • 1991-2006: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Anorganická chemie
 • 2006-2011: doktorandské studium Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, obor Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum,  disertační práce na téma: "Electron properties and structure of selected lanthanide and uranium compounds influence of impurities
 • 2006-2014: mladý odborný asistent na Katedře fyziky kondenzovaných látek, MFF UK
 • 2017-současnost: učitel a odborný asistent na Katedře fyziky kondenzovaných látek, MFF UK

Zahraniční pobyty

 • 2014-2017: Postdoc, Japan Atomic Energy Agency (JAEA) Tokai, Japonsko
 • 2010: 6-měsíční pobyt v National Institute for Materials Science (NIMS) Tsukuba, Japonsko
 • 2009: ILL/ESRF/CNRS/CEA Grenoble (2 měsíce; kurs HERCULES)

Zaměření

Technologie přípravy materiálů na bázi kovů a oxidů, včetně uranových materiálů; růst monokrystalů mnoha metodami; charakterizace materiálů -  rentgenová difrakce, SEM; měření fyzikálních vlastností - magnetizace, elektrický odpor, měrné teplo ve vysokých polích a nízkých teplotách; zkušenosti s prací s hlobokovakuovými zařízeními, konstrukce nových zařízení spojených s přípravou nových materiálů

Výuka

 1. Fyzikální praktikum II
 2. Fyzikální praktikum IV
 3. Chemie pro fyziky
 4. Příprava monokrystalů pro materiálový výzkum pdfpozvanka_priprava_monokrystalu.pdf599.43 KB

Bibliografie:

Přednášky na mezinárodních konferencích:

 • MMM 2008, USA, Austin: Ferromagnetism in UCoGe stabilized by transition metal doping
 • ACTINIDES 2009, USA, San Francisco: Magnetism and superconductivity in UCoGe doped by transition metals
 • JPS Meeting 2015, Japan, Tokyo: Evolution of ferromagnetism in Ru doped UCoGe studied by PND and XMCD
 • JPS Meeting 2016, Japan, Kanazawa: Quantum criticality in URhGe – UIrGe system
 • JPS Meeting 2017, Japan, Osaka: Magnetic phenomena in UCoGe – URhGe system
 • SCTE 2018 (invited), Austria, Wien: Two different paramagnetic regimes in the U(Co,Rh)Ge compounds above Tc.
 • J-Physics Meeting (invited), Japan, Awaji: Magnetism throughout the UCoGe-URhGe-UIrGe system studied on alloy single crystals
 • SCTE 2021, Wroclaw, Poland: Magnetic Anisotropy in van-der-Waals ferromagnet VI3

Další vědecké výstupy

 • Více než 50 posterových prezentací na mazinárodních konferencích se zameřením na magnetismus a korelované elektronové systémy – SCES, ICM, MMM, JEMS

Řešení grantů

 • GACR - P204-12-P418 (2012-2014): Vzájemné působení supravodivosti a magnetismu v ternárních sloučeninách uranu (řešitel projektu)pdfFMSC286.38 KB
 • GACR - 21-06083S (2021-2023): Výzkum nových dvoudimenzionálních magnetických struktur ve van der Waalsovských halogenidech (řešitel projektu)pdfTX3800 KB
 • GACR - 21-17731S (2021-2023): Pokročilé scintilátory na bázi scandiem admixovaných granátů (člen týmu)

Členství ve společenstvých

 • Člen Japonské fyzikální společnosti

Spolupráce s privátním sektorem

Crytur-růst fotonických monokrystalů

Spolupráce se zahraničními institucemi a partnery

 • NIMS, Cukuba, Japonsko
 • JAEA, Tokai, Japonsko
 • JAEA, Oarai, Japonsko
 • Tohoku University, Sendai, Japonsko
 • Spring-8, Japonsko
 • The University of Tokyo, Kashiwa, Japonsko
 • ILL, Grenoble, Francie
 • HZB, Berlin; Německo
 • LLB, Saclay, Francie

Ostatní aktivity a zájmy

 • cyklistika,
 • lyžování,
 • turistika,
 • mineralogie

Ostatní publikační činnost