uk

mfflogo 

Search

Název práce Rok Typ Vedoucí / školitel
Analýza neelastických efektů v nanotransportu: pohled přes rozptylové stavy 2021/2022 Bc.  doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Analyzovanie magnetických textúr pomocou metód strojového učenia 2021/2022 Bc.  RNDr. Pavel Baláž, Ph.D.
Crystals with magnetic frustration and multiferroic coupling 2021/2022 Bc.  Ross Harvey Colman, Dr.
Elektronová struktura vybraných organokovových komplexů 2021/2022 Bc.  Mgr. Vladislav Pokorný, Ph.D.
Elektronové jevy ve fázových diagramech antiferomagnetů 2021/2022 Bc.  RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Influence of symmetry on magnetic properties of the rare earth intermetallic compounds 2021/2022 Bc.  RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Intermetalické sloučeniny R-Fe ve vysokých magnetických polích 2021/2022 Bc.  Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D.
Korelační efekty v supravodivých kvantových tečkách 2021/2022 Bc.  Mgr. Vladislav Pokorný, Ph.D.
Kvantový transport v nanoskopických systémech 2021/2022 Bc.  Mgr. Vladislav Pokorný, Ph.D.
Magnetická dynamika v spintronických nanostrukturách 2021/2022 Bc.  RNDr. Pavel Baláž, Ph.D.
Magnetismus v nových 2D nanomateriálech 2021/2022 Bc.  doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D.
Měření fyzikálních vlastností kovových kvantových feromagnetů 2021/2022 Bc.  RNDr. Petr Opletal, Ph.D.
Měření měrného tepla v aparatuře PPMS 2021/2022 Bc.  RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Mozgom inšpirované metódy vo fyzike 2021/2022 Bc.  RNDr. Pavel Baláž, Ph.D.
Nové materiály pro spintroniku 2021/2022 Bc.  doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D.
Perzistence v přesně řešitelném modelu náhodné procházky 2021/2022 Bc.  doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Pěstování ekologicky šetrných piezoelektrických krystalů 2021/2022 Bc.  RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Příprava a charakterizace monokrystalů pro projekt MaMBA 2021/2022 Bc.  RNDr. Marie Hrůzová Kratochvílová, Ph.D.
Příprava monokrystalů geometricky frustrovaných vzácnozeminných sloučenin 2021/2022 Bc.  RNDr. Silvie Černá, Ph.D.
Příprava monokrystalů pyrochlorů R2T2O7 2021/2022 Bc.  RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.
Příprava monokrystalu UNiGa3 a studium jeho anizotropie 2021/2022 Bc.  RNDr. Jaroslav Valenta, Ph.D.
Role elektrod v efektu chiralitou indukované spinové selektivity 2021/2022 Bc.  RNDr. Martin Žonda, Ph.D.
Růst a charakterizace monokrystalů uranových sloučenin v blízkosti kvantově kritických bodů 2021/2022 Bc.  RNDr. Petr Opletal, Ph.D.
Slitiny s magnetickou tvarovou pamětí: příprava a fyzikální vlastnosti 2021/2022 Bc.  Ross Harvey Colman, Dr.
Spinový Hallův jev pro volné elektrony 2021/2022 Bc.  doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
Stochastické modelování dynamiky elektrických obvodů obsahujících Josephsonův spoj 2021/2022 Bc.  doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Studium dynamických vlastností 90-stupnových magnetických doménových stěn 2021/2022 Bc.  RNDr. Pavel Baláž, Ph.D.
Studium elektronových vlastností na monokrystalu CePd2Ga2 2021/2022 Bc.  RNDr. Petr Doležal
Studium fázových transformací ve slitině s tvarovou pamětí Ni2MnGa pomocí rentgenografických rozptylových metod 2021/2022 Bc.  RNDr. Petr Cejpek
Studium nanokrystalických materiálů pomocí nekonvenčních metod rozptylu rentgenového záření 2021/2022 Bc.  RNDr. Milan Dopita, Ph.D.
Studium nových antiferomagnetických polovodičů (distančně) 2021/2022 Bc.  RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Studium topologických magnetických struktur pomocí metod strojového učení 2021/2022 Bc.  RNDr. Pavel Baláž, Ph.D.
Teoretický popis pyrochlorových systémů 2021/2022 Bc.  doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.
Teoretický popis silně korelovaných pyrochlorových systémů 2021/2022 Bc.  doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.
Teorie a využití střídavého Josephsonova jevu 2021/2022 Bc.  Mgr. Alžběta Kadlecová
Teorie magnetoelastické interakce ve sloučenině PrCuAl3 2021/2022 Bc.  doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.
The search for new spin-liquid materials – synthesis of kagome magnets through depletion of the pyrochlore lattice. 2021/2022 Bc.  Ross Harvey Colman, Dr.
Topologické defekty v magnetických nanoštruktúrach 2021/2022 Bc.  RNDr. Pavel Baláž, Ph.D.
Topologické fáze v jednoduchých mřížkových modelech 2021/2022 Bc.  Mgr. Jakub Šebesta, Ph.D.
Topologicky chráněné povrchové stavy vodivých polymerů 2021/2022 Bc.  doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Transformace fázových přechodů v antiferromagnetech 2021/2022 Bc.  RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách 2021/2022 Bc.  doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Vliv Sn substituce na krystalovou strukturu a magnetické vlastnosti sloučenin Nd2Ni2In1-xSnx 2021/2022 Bc.  RNDr. Silvie Černá, Ph.D.
Vodivosť molekulárnych elektronických spojov: Friedelove pravidlo 2021/2022 Bc.  Ing. Richard Korytár, Ph.D.
Využitie evolučných algoritmov na minimalizáciu energie magnetických systémov 2021/2022 Bc.  RNDr. Pavel Baláž, Ph.D.