uk

mfflogo 

Search

News

Štěpán Marek: DFT Based Conductance of Ferrocene
Begin: 21.10.2021, 13:00
Location: Lecture room - seminar room KFKL, MFF UK

Radomír Kužel: 25th Assembly and Congress of the International Union of Crystallography
Begin: 21.10.2021, 14:00
Location: Lecture room F2, MFF UK Ke Karlovu 5

Název práce Rok Typ práce
Zpracovani namerenych obrazovych dat 2D detektoru ze synchrotronového experimentu 2020/2021 projekt
Mikrostruktura uhlíových nanomateriálů studovaná metodami rtg. rozptylu 2020/2021 projekt