uk

mfflogo 

Search

News

Peter Zalom: Magnetic impurities interacting with gapped fermionic reservoirs
Begin: 16.06.2021, 14:30
Location: ZOOM Meeting ID: 99673611179

 Název práce PDF  Typ práce  Vedoucí / školitel  Typ
Magnetická dynamika v spintronických nanostrukturách    projekt   Pavel Baláž  Teoretický
Teoretický popis sloučeniny CePd2Al2    projekt   Martin Diviš  Teoretický
Teoretický popis sloučeniny EuRu2P2    projekt   Martin Diviš  Teoretický
Tvorba grafického uživatelského prostředí pro program Mstruct    projekt   Milan Dopita  Teoretický
Tvorba programu pro analýzu tepelné kapacity    projekt   Pavel Javorský  Teoretický
Vizualizace pásové struktury ve 3D    projekt  David Wagenknecht  Teoretický
The search for new spin-liquid materials – synthesis of kagome magnets through depletion of the pyrochlore lattice.    projekt  Ross Harvey Colman  Experimentální
Mikrostruktura uhlíových nanomateriálů studovaná metodami rtg. rozptylu    projekt   Milan Dopita  Experimentální 
Studium mikrostruktury vysoce deformovaných materiálů pomocí rentgenové difrakce    projekt   Milan Dopita  Experimentální
Nízkoteplotní rtg difrakce    projekt   Václav Holý  Experimentální
Zpracovani namerenych obrazovych dat 2D detektoru ze synchrotronového experimentu    projekt   Lukáš Horák  Experimentální
Přepínání spinových stavů v magnetických molekulách 
pdf
 projekt   Jana Kalbáčová Vejpravová  Experimentální
Molekulární magnety
pdf
 projekt   Jana Kalbáčová Vejpravová  Experimentální
Vibronové stavy ve sloučeninách Ce(Cu,Fe)Al3 - Příprava vzorku pro experiment nepružného neutronového rozptylu    projekt   Milan Klicpera  Experimentální
Vibronové stavy v CePd2Al2 – příprava monokrystalu pro experiment nepružného neutronového rozptylu    projekt   Milan Klicpera  Experimentální
Vliv Sn substituce na krystalovou strukturu sloučenin Nd2Ni2In1-xSnx    projekt   Silvie Mašková  Experimentální
Vliv rozdílných žíhacích procesů na kvalitu monokrystalu    projekt   Petr Opletal  Experimentální
Nové slitiny uranových sloučenin a jejich magnetické fázové diagramy    projekt   Jiří Pospíšil  Experimentální
Příprava monokrystalů a studium magnetických fázových diagramů    projekt   Jiří Pospíšil  Experimentální
Příprava monokrystalů slitin s magnetickou tvarovou pamětí    projekt   Klára Uhlířová  Experimentální
Zpracování dat z mikroskopie magnetických sil na vrstvách SrRuO3    projekt   Klára Uhlířová  Experimentální
Příprava a charakterizace nových antiferomagnetických polovodičů    projekt   Klára Uhlířová  Experimentální
Testování nového tlakového média pro vysoké tlaky    projekt   Jaroslav Valenta  Experimentální
Růst a charakterizace monokrystalů intermetalik na bázi uranu pro účely dilatometrickcýh měření    projekt   Michal Vališka  Experimentální
Příprava a základní charakterizace pyrochlorů R2Ir2O7    projekt   Kristina Vlášková  Experimentální
Příprava monokrystalu nekonvenčního supravodiče CeCoIn5 pomocí modifikované Czochralského pece    projekt   Barbora Vondráčková  Experimentální