uk

mfflogo 

Search

Název práce Rok Typ Vedoucí / školitel
Elektronové jevy ve fázových diagramech antiferomagnetů 2021/2022 Mgr. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Geometrically frustrated magnets with strong spin-orbit coupling 2021/2022 Mgr. Ross Harvey Colman, Dr.
Intermetalické sloučeniny R-Fe ve vysokých magnetických polích 2021/2022 Mgr. Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D.
Korelační efekty v supravodivých kvantových tečkách 2021/2022 Mgr. Mgr. Vladislav Pokorný, Ph.D.
Neelastické efekty v elektronovém transportu přes nanosystémy 2021/2022 Mgr. doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Nerovnovážný nabojový a spinový transport v otevřených kvantových systémech 2021/2022 Mgr. RNDr. Martin Žonda, Ph.D.
Perzistence v přesně řešitelném modelu náhodné procházky 2021/2022 Mgr. doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Pěstování ekologicky šetrných piezoelektrických krystalů 2021/2022 Mgr. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Silná spin-orbitální interakce v pyrochlorech R2T2O7 2021/2022 Mgr. RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.
Sily vyvolané elektrickým prúdom v nanoskopických kvantových vodičoch 2021/2022 Mgr. Ing. Richard Korytár, Ph.D.
Slitiny s magnetickou tvarovou pamětí: příprava a fyzikální vlastnosti 2021/2022 Mgr. Ross Harvey Colman, Dr.
Spinově závislé optické kvazirovnovážné nelinearity v polovodičích 2021/2022 Mgr. doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Spinový moment síly v molekulárním magnetu vyvolaný elektrickým proudem 2021/2022 Mgr. Ing. Richard Korytár, Ph.D.
Studium dynamických vlastností 90-stupnových magnetických doménových stěn 2021/2022 Mgr. RNDr. Pavel Baláž, Ph.D.
Teória self-konzistentných náhodných matíc 2021/2022 Mgr. Ing. Richard Korytár, Ph.D.
Teória spinových retiazok na povrchu kovu: emergencia ťažkých fermiónov 2021/2022 Mgr. Ing. Richard Korytár, Ph.D.
Teorie termoelektrických jevů: od Mottovy formule ke spinové kaloritronice 2021/2022 Mgr. doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
The search for new spin-liquid materials – synthesis of kagome magnets through depletion of the pyrochlore lattice. 2021/2022 Mgr. Ross Harvey Colman, Dr.
Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách 2021/2022 Mgr. doc. RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Výpočty rychlosti spinové relaxace elektronů 2021/2022 Mgr. doc. RNDr. Karel Carva, Ph.D.
Základní charakterizace multiferoických materiálů 2021/2022 Mgr. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.