uk

mfflogo 

Search

Strouhal's Lecture - Jana Kalbáčová Vejpravová: CURRENT CHALLENGES OF LOW-DIMENSIONAL MAGNETISM
Begin: 03.03.2021, 14:00
Location: Zoom Meeting ID: 922 6355 8960
Strouhal lecture:

Changqing Jin:New Emergent Materials at High Pressures by Design
Begin: 10.09.2019, 14:00
Location: Ke Karlovu 5, Lecture room F2
Changqing JIN Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, China

Ing. Jan Hýbl: Výroba monokrystalického křemíku
Begin: 15.05.2019, 15:00
Location: Učebna F2, Ke Karlovu 5
Dovoluji si Vám zaslat pozvánku na otevřenou přednášku předmětu Příprava monokrystalů pro materiálový výzkum, na které bude hovořit Ing. Jan Hýbl z firmy ON Semiconductor Czech Republic na téma Výroba monokrystalického křemíku Obsah přednášky: Představení společnosti ON Semiconductor, výroba křemíkových desek, tažení monokrystalů křemíku Czochralského metodou, řízení mikrodefektů v monokrystalu křemíku

Ing. Martin Klejch: Příprava monokrystalů pro materiálový výzkum
Begin: 17.04.2019, 15:00
Location: Učebna F2, Ke Karlovu 5, 17.4.2019 od 15:00
Pozvánka na otevřenou přednášku předmětu Příprava monokrystalů pro materiálový výzkum

Frank R. de Boer - ceremony of the honorary degree with title of doctor of Physical and Mathematical Sciences, honoris causa.
Location: https://www.cuni.cz/UK-9340.html
file

"Exceptionally good" grant GAUK at DCMP
Location: DCMP
"Mimořádně dobrý" grant GAUK na KFKL Studentský grant GAUK (Grantové agentury Univerzity Karlovy) "Relativistická teorie spinově závislého transportu v materiálech pro spintroniku" řešený na KFKL v letech 2015-17 Davidem Wagenknechtem, Liborem Šmejkalem a Jakubem Šebestou byl v závěrečném hodnocení označen za mimořádně dobrý. Všechny fyzikální cíle byly splněny nad rámec původního záměru; podařilo se vyvinout ucelenou teorii magnetotransportních jevů ve feromagnetech a antiferomagnetech včetně efektivní implementace popisu nenulové teploty do ab initio výpočtů, čehož bylo využito při studiu spintronických jevů a materiálů. Celkový rozpočet projektu byl přes 700 tis. Kč, vzešlo z něj devět publikací a řešitelé se aktivně zúčastnili více než dvaceti konferencí včetně čtyř zvaných přednášek.

Pavel Javorský - Profesorská přednáška
Location: Praha
Soubor

Seminář projektu UNCE
Begin: 15.06.2017, 14:00
Location: Lecture room F2, Ke Karlovu 5, Prague 2
Seminář projektu UNCE Fyzika kondenzovaných látek a funkčních materiálů Matematickofyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 5, Praha Posluchárna F2 Čtvrtek 15. 6. 2017, 14.00 – 16.00

ILL-CZ Information day and Czech neutron community meeting
Begin: 28.04.2017, 08:30
Location: Lecture room F2, Ke Karlovu 5, Prague 2
ILL-CZ Information day and Czech neutron community meeting, Lecture room F2, Ke Karlovu 5, Prague 2, April 28, 2017

Strouhal Lecture - Mark A Novotny: Adiabatic Quantum Computers in 2017: Huge Advance or All Hype?
Begin: 01.03.2017, 14:00
Location: 1.3.2017 from 14:00 in lecture room F1 of the Faculty of Mathematics and Physics, Ke Karlovu 5, Praha 2
Strouhal lecture