uk

mfflogo 

Search

News

Ing. Jan Hýbl: Výroba monokrystalického křemíku
Begin: 19.05.2021, 08:00
Location: ZOOM Meeting ID: 4613653704

Shin-ichi Fujimori: Electronic structures of uranium compounds studied by photoelectron spectroscopy
Begin: 19.05.2021, 10:10
Location: ZOOM Meeting ID: 958 0426 7376

Dariusz Kaczorowski: Dirac states in Pd-Bi superconductors: on the hunt for Majorana modes
Begin: 26.05.2021, 14:10
Location: ZOOM Meeting ID: 958 0426 7376

Laura Teresa Corredor Bohórquez: The (Bi2Te3)n(MnBi2Te4) family: van-der-Waals materials from topology to magnetism
Begin: 02.06.2021, 14:10
Location: ZOOM Meeting ID: 958 0426 7376

Nabídka pro studenty 1. a 2. ročníku

 Název práce PDF  Typ práce  Vedoucí / školitel  Typ
Magnetická dynamika v spintronických nanostrukturách    projekt   Pavel Baláž  Teoretický
Teoretický popis sloučeniny CePd2Al2    projekt   Martin Diviš  Teoretický
Teoretický popis sloučeniny EuRu2P2    projekt   Martin Diviš  Teoretický
Tvorba grafického uživatelského prostředí pro program Mstruct    projekt   Milan Dopita  Teoretický
Tvorba programu pro analýzu tepelné kapacity    projekt   Pavel Javorský  Teoretický
Vizualizace pásové struktury ve 3D    projekt  David Wagenknecht  Teoretický
The search for new spin-liquid materials – synthesis of kagome magnets through depletion of the pyrochlore lattice.    projekt  Ross Harvey Colman  Experimentální
Mikrostruktura uhlíových nanomateriálů studovaná metodami rtg. rozptylu    projekt   Milan Dopita  Experimentální 
Studium mikrostruktury vysoce deformovaných materiálů pomocí rentgenové difrakce    projekt   Milan Dopita  Experimentální
Nízkoteplotní rtg difrakce    projekt   Václav Holý  Experimentální
Zpracovani namerenych obrazovych dat 2D detektoru ze synchrotronového experimentu    projekt   Lukáš Horák  Experimentální
Přepínání spinových stavů v magnetických molekulách 
pdf
 projekt   Jana Kalbáčová Vejpravová  Experimentální
Molekulární magnety
pdf
 projekt   Jana Kalbáčová Vejpravová  Experimentální
Vibronové stavy ve sloučeninách Ce(Cu,Fe)Al3 - Příprava vzorku pro experiment nepružného neutronového rozptylu    projekt   Milan Klicpera  Experimentální
Vibronové stavy v CePd2Al2 – příprava monokrystalu pro experiment nepružného neutronového rozptylu    projekt   Milan Klicpera  Experimentální
Vliv Sn substituce na krystalovou strukturu sloučenin Nd2Ni2In1-xSnx    projekt   Silvie Mašková  Experimentální
Vliv rozdílných žíhacích procesů na kvalitu monokrystalu    projekt   Petr Opletal  Experimentální
Nové slitiny uranových sloučenin a jejich magnetické fázové diagramy    projekt   Jiří Pospíšil  Experimentální
Příprava monokrystalů a studium magnetických fázových diagramů    projekt   Jiří Pospíšil  Experimentální
Příprava monokrystalů slitin s magnetickou tvarovou pamětí    projekt   Klára Uhlířová  Experimentální
Zpracování dat z mikroskopie magnetických sil na vrstvách SrRuO3    projekt   Klára Uhlířová  Experimentální
Příprava a charakterizace nových antiferomagnetických polovodičů    projekt   Klára Uhlířová  Experimentální
Testování nového tlakového média pro vysoké tlaky    projekt   Jaroslav Valenta  Experimentální
Růst a charakterizace monokrystalů intermetalik na bázi uranu pro účely dilatometrickcýh měření    projekt   Michal Vališka  Experimentální
Příprava a základní charakterizace pyrochlorů R2Ir2O7    projekt   Kristina Vlášková  Experimentální
Příprava monokrystalu nekonvenčního supravodiče CeCoIn5 pomocí modifikované Czochralského pece    projekt   Barbora Vondráčková  Experimentální


 

Bachelors

 Title PDF Type of assig.  Supervisor  Type
Study of the dynamic properties of 90-degree magnetic domain walls    Bachelor's Pavel Baláž Theoretical
New materials for spintronics    Bachelor's Karel Carva Theoretical
Persistence in an exactly solvable random walk model    Bachelor's Tomáš Novotný Theoretical
Ratchet effect in two-dimensional optical lattices    Bachelor's Tomáš Novotný Theoretical
Stochastic modelling of the dynamics of electric circuits with a Josephson junction    Bachelor's Tomáš Novotný Theoretical
Analysis of inelastic effects in nano-transport: scattering states point of view    Bachelor's Tomáš Novotný Theoretical
Study of phase transitions in models with itinerant and localized particles    Bachelor's Martin Žonda Theoretical
Preparation and characterisation of indium dopped Ni2MnIn shape-memory alloy    Bachelor's Petr Cejpek Experimental
Magnetism and crystal field in correlated f-electron systems    Bachelor's Martin Diviš Experimental
Study of electronic properties in intermetallic compounds Ce(1-x)LaxPd2Al2    Bachelor's Petr Doležal Experimental
Microstructure of carbon black nanomaterials studied by X-ray scattering    Bachelor's Milan Dopita Experimental
Study of nanocrystalline materials using unconventional X-ray scattering methods    Bachelor's Milan Dopita Experimental
Low-temperature x-ray diffraction    Bachelor's Václav Holý Experimental
Structure determination of (Sr,Ca)(Ti,Ir)O3 layered systems using X-ray synchrotron experiment    Bachelor's Lukáš Horák Experimental
Study of thin polycrystalline layers using combined X-ray diffractometry and reflectometry    Bachelor's Lukáš Horák Experimental
Temperature calibration of the high-temperature chamber for an x-ray diffractometer    Bachelor's Lukáš Horák Experimental
Molecular magnets coupled to functional nanoparticles pdf  Bachelor's Jana Kalbáčová Vejpravová Experimental
Smart magnetic molecules coupled to functional nanoparticles pdf  Bachelor's Jana Kalbáčová Vejpravová Experimental
A strong spin-orbit coupling in R2T2O7 pyrochlores    Bachelor's Milan Klicpera Experimental
Preparation of CePd2Al2 single crystal and its structural and phase characterization    Bachelor's Milan Klicpera Experimental
Conductance of molecular junctions via Friedel's rule    Bachelor's Richard Korytár Experimental
XRD line profile analysis by total powder pattern fitting    Bachelor's Radomír Kužel Experimental
Influence of Sn substitution on crystal structure and magnetic properties of Nd2Ni2In1-xSnx compounds    Bachelor's Silvie Mašková. Experimental
Synthesis of rare-earth based single crystals of 221 type and their magnetic properties    Bachelor's Silvie Mašková. Experimental
Growth and characterization of single crystals of uranium compounds    Bachelor's Petr Opletal Experimental
Electronic phenomena in phase diagrams of antiferromagnets    Bachelor's Jiří Pospíšil Experimental
Influence of symmetry on magnetic properties of the rare earth intermetallic compounds    Bachelor's Jiří Pospíšil Experimental
Consequences of the magnetic order to the crystal lattice of magnetic materials    Bachelor's Jiří Prchal Experimental
Materials with strong dependence of magnetic state on external pressure    Bachelor's Jiří Prchal Experimental
Measurement of pyroelectric current and determination of electric polarization    Bachelor's Jan Prokleška Experimental
Synthesis and characterization of new antiferromagnetic semiconductors    Bachelor's Klára Uhlířová Experimental
Study of quantum critical point in tetragonal Ce-based compounds    Bachelor's Jaroslav Valenta Experimental
Optimalization of crystal growth of unconventional superconductor CeCoIn5 using modified Czochralski furnace    Bachelor's Barbora Vondráčková Experimental


 

Offer of the Diploma Thesis

Title PDF Type of assign. Supervisor Type
Calculations of electron spin relaxation rates pdf diploma Karel Carva Theoretical
Current-induced forces in nanoscopic quantum conductors   diploma Richard Korytár Theoretical
Theory of spin chains on metallic surfaces: emergence of the heavy-fermion behavior   diploma Richard Korytár Theoretical
Self-consistent random matrix ensembles   diploma Richard Korytár Theoretical
Ratchet effect in two-dimensional optical lattices   diploma Tomáš Novotný Theoretical
Inelastic effects in electronic transport through nanosystems   diploma Tomáš Novotný Theoretical
Spin-dependent optical quasi-equilibrium nonlinearities in semiconductors   diploma Tomáš Novotný Theoretical
Unusual electron properties of R2T2O7 pyrochlores   diploma Pavel Javorský Experimental
Synergy of molecular magnets and functional nanoparticles   diploma Jana Kalbáčová Vejpravová Experimental
Synergy of smart magnetic molecules and functional nanoparticles pdf diploma Jana Kalbáčová Vejpravová Experimental
A strong spin-orbit coupling in R2T2O7 pyrochlores   diploma Milan Klicpera Experimental
Quantum critical effects in uranium compounds   diploma Petr Opletal Experimental
Electronic phenomena in phase diagrams of antiferromagnets   diploma Jiří Pospíšil Experimental
Echoes of quantum phase transitions at finite temperatures   diploma Jan Prokleška Experimental
Characterization of multiferroic materials   diploma Jan Prokleška Experimental
Studies of Ni2MNGa type magnetic shape memory alloys   diploma Klára Uhlířová Experimental
Evolution of magetism and supercoductivity in CenPdmIn3n+2m hevy fermion compounds   diploma Klára Uhlířová Experimental


 

Ph.D. Thesis

Title Type of assignment Supervisor
Crystal structure and electronic properties of materials with deviations from conventional superconductivity dissertation Pavel Javorský
Novel materials for hydrogen storage dissertation Ladislav Havela
Onset of magnetism in new hydrides of Uranium-based intermetallic compounds dissertation Ladislav Havela
Magnetism in nanostructured systems on the basis of Uranium dissertation Ladislav Havela
Modelling electron transport in single molecule junctions dissertation Héctor Vázquez
Preparation and characterization of one-dimensional ZnO structures dissertation Jan Grym
Microstructure and properties of highly perturbed carbon based nanomaterials studied by X-ray scattering methods dissertation Radomír Kužel
Magnetic states in Yb- and Eu-based compounds dissertation Jiří Prchal
Study of static and dynamic magnetoelectric coupling in multiferroics dissertation Stanislav Kamba