Společná laboratoř Pro Magnetická Studia

Joint Laboratory for Magnetic Studies

Staff

Head of JLMS: Doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr. (head of DCMP)  
     
Coordinating Board of JLMS:   Doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
Prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
RNDr. Jana Vejpravová, Ph.D.
Mgr. Martin Míšek, Ph.D.
CU FMP
CU FMP
CU FMP
IP ASCR
IP ASCR
     
Members of JLMS:    
                       from CU FMP   - Group of magnetic studies - DCMP
                       from IP ASCR - Department of Magnetic Nanosystems