Společná laboratoř Pro Magnetická Studia

Joint Laboratory for Magnetic Studies

Zařízení

PPMS 14 T od  Quantum Design

Systém na měření fyzikálních vlastností 
vybavený 9 (14) T supravodivým magnetem

Vlastnosti měřené v magnetických polích do 14 T:

Magnetizace, susceptibilita ~ AC/DC (0.4 -) 2 - 400 (- 1000)K
Měrná tepelná kapacita (0.4 ~ 400 K)
Tepelná vodivost (2 ~ 400 K)
Termoelektrické napětí (2 ~ 400 K)
Měrný
electrický odpor (0.4 ~ 400 K)
Hallův odpor (0.4 ~ 400 K)
Dilatometrie (2 ~ 400 K)
Měření pod tlakem

PPMS 9 T od  Quantum Design

Systém na měření fyzikálních vlastností 
vybavený 9 (14) T supravodivým magnetem

Vlastnosti měřené v magnetických polích do 9 T:

Magnetizace, susceptibilita ~ AC/DC (0.4 -) 2 - 400 (- 1000)K
Měrná tepelná kapacita (0.4 ~ 400 K)
Tepelná vodivost (2 ~ 400 K)
Termoelektrické napětí (2 ~ 400 K)
Měrný
electrický odpor (0.4 ~ 400 K)
Hallův odpor (0.4 ~ 400 K)
Dilatometrie (2 ~ 400 K)
Měření pod tlakem